Utlysningen öppnar 14:00 27 mars 2019

Utlysningen stänger 14:00 15 maj 2019

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

Bidrag Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens kommer att öppna 27 mars 2019.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge någon specifik information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.