Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 29 maj 2018

Särskilda bidragsvillkor

Förutom våra generella bidragsvillkor finns även särskilda bidragsvillkor för de flesta av våra bidrag. Vad som gäller för en viss utlysning framgår redan av utlysningstexten. Villkoren fastställs sedan när du beviljas bidrag.

De särskilda villkoren kan exempelvis handla om hur bidraget får användas (vilka kostnadsslag som det kan täcka), särskilda krav på din anställningsgrad, storlek på schablonbelopp eller krav på delrapportering till oss på Vetenskapsrådet.

Villkoren är olika omfattande beroende på vilket bidrag de gäller. Mest omfattande är de särskilda villkoren för bidrag till forskningsinfrastruktur.

Om ett särskilt villkor för ett bidrag hamnar i konflikt med våra generella bidragsvillkor har det särskilda villkoret företräde.

Kopierat till urklipp

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Kopierat till urklipp

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nya utlysningar 2019

    Våren 2019 utlyser Vetenskapsrådet för första gången bidrag till internationell postdok inom utvecklingsforskning. Andra nyheter är två utlysningar som är kopplade till registerforskning. Den ena gäller bidrag till forskningsmiljöer, den andra gäller...

  2. Forskningsinfrastrukturdagen 2018

    Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal

  3. Olika typer av stöd

    Vi har flera typer av stöd som fyller olika syften. Inom ramen för dessa stöd finns olika bidragsformer.