Särskilda bidragsvillkor

Förutom våra generella bidragsvillkor finns även särskilda bidragsvillkor för de flesta av våra bidrag. Vad som gäller för en viss utlysning framgår redan av utlysningstexten. Villkoren fastställs sedan när du beviljas bidrag.

De särskilda villkoren kan exempelvis handla om hur bidraget får användas (vilka kostnadsslag som det kan täcka), särskilda krav på din anställningsgrad, storlek på schablonbelopp eller krav på delrapportering till oss på Vetenskapsrådet.

Villkoren är olika omfattande beroende på vilket bidrag de gäller. Mest omfattande är de särskilda villkoren för bidrag till forskningsinfrastruktur.

Om ett särskilt villkor för ett bidrag hamnar i konflikt med våra generella bidragsvillkor har det särskilda villkoret företräde.

Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 29 maj 2018

Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Datum för våra utlysningar 2020 är klara

    Nu har vi bestämt när de flesta av våra utlysningar under 2020 öppnar och stänger. En förändring från tidigare år är att vi inte kommer att utlysa konferensbidrag.

  2. Förlängd ansökningstid på grund av driftstörningar

    Vetenskapsrådet förlänger ansökningstiden med 24 timmar för utlysningarna som stänger 19 mars. Detta på grund av driftstörningarna i helgen som påverkade både Prisma och Vetenskapsrådet.se.

  3. 2019 måste alla som får bidrag av oss ha en datahanteringsplan

    Från och med våren 2019 kommer du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom ditt projekt ska hanteras.