Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 29 maj 2018

Särskilda bidragsvillkor

Förutom våra generella bidragsvillkor finns även särskilda bidragsvillkor för de flesta av våra bidrag. Vad som gäller för en viss utlysning framgår redan av utlysningstexten. Villkoren fastställs sedan när du beviljas bidrag.

De särskilda villkoren kan exempelvis handla om hur bidraget får användas (vilka kostnadsslag som det kan täcka), särskilda krav på din anställningsgrad, storlek på schablonbelopp eller krav på delrapportering till oss på Vetenskapsrådet.

Villkoren är olika omfattande beroende på vilket bidrag de gäller. Mest omfattande är de särskilda villkoren för bidrag till forskningsinfrastruktur.

Om ett särskilt villkor för ett bidrag hamnar i konflikt med våra generella bidragsvillkor har det särskilda villkoret företräde.

Kopierat till urklipp

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Kopierat till urklipp

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Ökad beviljandegrad i FET Open

    Beviljandegraden i programmet FET Open fortsätter att stiga. 2016-2017 var den nära 7 procent. I det nuvarande programmet är den över 10 procent och förväntas öka.

  2. Sök bidrag för forskning om biologiska läkemedel 

    Vetenskapsrådet och Vinnova har gemensamt utformat ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Nu kan du söka bidrag på upp till 10 miljoner för proteinforskning och för processutveckling av bi...

  3. Forskningsinfrastrukturdagen 2018

    Välkommen till Vetenskapsrådets dag om forskningsinfrastruktur, den 16 oktober i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som arbetar med forskning och stöd till forskning vid myndigheter, lärosäten eller privata aktörer och vill veta vad som är på gång ...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn