Nyheter

”Positivt med FN-deklaration för kampen mot antibiotika-resistens”

Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare medicin och hälsa


Kalendarium

  • sep 30

    Forskarfredag


    Den 30 september är det dags för årets ForskarFredag där forskare och allmänhet får tillfälle att mötas. Prova på experiment, titta bakom ku...
  • nov 7

    IFFIS 16


Läs mer om registerbaserad forskning

Registerforskning.se

Vetenskapsrådet har i uppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta för registerbaserad forskning. Detta gör vi genom en webbplats för registerbaserad forskning. Nu finns en testversion av metadataverktyget RUT med fördjupad information om innehållet i svenska register.

Underlag till höstens forskningsproposition

Forskningsbarometern 2016 ger en överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse och statistik om finansiering, personal och resultat. Vi har även sammanställt övergripande rekommendationer för ett långsiktigt välfungerande forskningssystem i rapporten Vägval för framtidens forskningssystem (2015).