SKOLFORSK-projektet

Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. 

Forskningens framtid!

Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer har, med hjälp av ett hundratal andra forskare, tagit fram aktuella översikter över sina forskningsområden. Läs översikterna och om det fortsatta arbetet.

Tidningen Curies logotype

Senaste från tidningen Curie: