Läs mer om registerbaserad forskning

Registerforskning.se

Vetenskapsrådet har i uppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta för registerbaserad forskning. Detta gör vi genom en webbplats för registerbaserad forskning. Nu finns en testversion av metadataverktyget RUT med fördjupad information om innehållet i svenska register.

Dags att anmäla dig till Resultatdialog 2016 

Under 21-22 november presenteras resultaten från 30 forskningsprojekt varvat med fyra huvudtalare på ett av Sveriges största utbildningsvetenskapliga möten. Årets tema är globala människor – globala kunskaper. Konferensen hålls på Örebro universitet. Sista anmälningsdag är den 31 oktober.