Läs mer om registerbaserad forskning

Registerforskning.se

Vetenskapsrådet har i uppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta för registerbaserad forskning. Detta gör vi genom en nationell webbplats för registerbaserad forskning. I juni 2016 släpptes en testversion av metadataverktyget RUT, som ger fördjupad information om innehållet i svenska register.

Forskningsbarometern

Vetenskapsrådets Forskningsbarometer ger en övergripande bild av tillståndet för svensk forskning genom ett trettiotal indikatorer. Med en regelbundet återkommande Forskningsbarometer som mäter förändringar kan vi följa hur Sverige presterar som forskningsnation i jämförelse med andra länder över tid.