Resultatdialog

Resultatdialog, som är Sveriges största möte inom utbildnings-vetenskap, äger i år rum i Malmö den 19-20 november. På konferensen presenteras nyligen avslutade forskningsprojekt. Den är även en mötesplats för dialog inom utbildnings-vetenskap.

Forskningens framtid!

Vägval för framtidens forskningssystem heter Vetenskapsrådets rapport med mål och rekommendationer för en svensk forskningspolitik som främjar vetenskap av högsta kvalitet. Ta del av slutrapporten och bakgrunden till arbetet inom ramen för projektet.