Utlysningar

Bidragsbeslut

Open access

Forskare finansierade av Vetenskapsrådet ska publicera med open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet.

Skolforsk – nationell konferens

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att bidra med underlag till ett kommande Skolforskningsinstitut. Vid konferensen den 28 januari kommer slutsatser och rekommendationer från SKOLFORSK-projektet att presenteras.