Oredlighet i forskningen

Forskare måste alltid vara hederliga med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera.

Forskningsfusk – så kallad oredlighet i forskningen – kan leda till att människor och djur utsätts för risker. Det i sin tur kan göra att förtroendet för forskare och forskning skadas.

Alla forskningsresultat måste därför redovisas öppet så att andra forskare kan kontrollera och upprepa forskningen. Först då kan forskningen betraktas som vetenskapligt godtagen.

Vetenskaplig oredlighet

Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen lades ned vid årsskiftet 2009/2010. Istället inrättades enligt regeringsbeslut en expertgrupp för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (CEPN) som tar hand om nya ärenden.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-11-25

Utlåtanden
Expertgruppen för oredlighets utlåtanden har tagits bort från webbplatsen, men kan fås ut efter begäran hos registrator.