Infrastrukturer för forskning

Det finns ett stort antal nationella och internationella infrastrukturer som skapar förutsättningar för forskning inom alla ämnesområden. Vetenskapsrådet ger finansiering till flertalet av dessa, men listan nedan inkluderar också fler infrastrukturer som svenska forskare kan använda eller delta i utvecklingen av.

De flesta infrastrukturer i listan nedan är i drift, andra är under planering. Klicka på infrastrukturens länk för mer information och kontaktuppgifter. Listan är inte alltid helt komplett då det kontinuerligt sker en utveckling av infrastrukturer för forskning.

Läs mer

Mer information i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen
Information om lediga tjänster vid internationella infrastrukturer
Sveriges bilaterala forskningssamarbeten
Stöd till omfattande infrastrukturer

Infrastrukturer efter ämnesområde

Beskrivning

 
     

Tvärvetenskapligt

 

Område

CBCS, Chemical Biology Consortium Swedenlänk till annan webbplats Svensk nationell infrastruktur för kemisk biologi MH, NT
ESRF/Nordsynclänk till annan webbplats Europas största anläggning för produktion av synkrotronljus, Sverige är delägare i ESRF genom det nordiska konsortiet Nordsync NT, MH, HS
ESS, European Spallation Sourcelänk till annan webbplats Anläggning under byggnation för mångvetenskaplig forskning med hjälp av neutronspridningsteknik NT, MH, HS
EU-Openscreen, European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biologylänk till annan webbplats Europeisk distribuerad infrastruktur för screening-plattformar inom kemisk biologi MH/NT
EuroFEL länk till annan webbplats Frielektronlasernätverk för infraröd- till mjukröntgenområdet, under planering NT, MH
Europan XFEL, x-ray free electron laserlänk till annan webbplats Röntgenfrielektronlaser under uppbyggnad I Hamburg för forskning inom bl.a. femtokemi, strukturbiologi, kondenserade materiens fysik, materialvetenskap och plasmafysik NT, MH
ILL, Institut Laue-Langevin länk till annan webbplats Neutronspridningsfacilitet, Frankrike NT, MH, HS
ISIS, Science and Technology Facilities Councillänk till annan webbplats Spallationsanläggning för neutronspridning, England NT, MH
MAX IV-laboratorietlänk till annan webbplats Svenskt nationellt laboratorium för synkrotronljusforskning, ny anläggningen MAX IV under byggnation NT, MH
MIRRI, Microbial Resource Research Infrastructurelänk till annan webbplats Europeisk infrastruktur för lagring och expertservice inom mikrobiella stammar för t.ex. bioteknologi och medicin, under planering NT, MH
NDGF, Nordisk datagridfacilitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Nordisk datagridfacilitet för beräkningsresurser Alla
NORDUnet länk till annan webbplats En samarbetsorganisation för de nordiska ländernas universitetsdatanät Alla
PRACE, Partnership for Advanced Computing in Europelänk till annan webbplats Europeiskt konsortium för beräknings- och lagringsresurser Alla
SIMSAM - Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Scienceslänk till annan webbplats Initiativ för främjande av registerbaserad forskning inom medicin och samhällsvetenskap HS, MH
SND, svensk nationell datatjänstlänk till annan webbplats Serviceorganisation för datatillgång för forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin HS, MH
SNIC, Swedish National Infrastructure for Computinglänk till annan webbplats Svensk nationell infrastruktur som samlar kvalificerad tillgång till beräkningskapacitet Alla
SNP&SEQ Technology Platformlänk till annan webbplats Svensk nationell infrastruktur för genotyping/sekvensering MH,NT
SUNET, Swedish University Computer Networklänk till annan webbplats Nätverk som förser svenska universitet och högskolor med datakommunikation Alla
Super-Adam vid ILLlänk till annan webbplats Neutronreflektometer vid ILL, svensk instrumentuppbyggnad för studier av materialuppbyggnad NT, MH, HS
Swedish Bioimaginglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Svenska nationell infrastruktur (nätverk) för biomedicinsk avbildning MH, NT
     

Natur och teknik

   
ALMA, Atamaca Large Millimetre Arraylänk till annan webbplats Internationellt astronomiskt observatorium under uppbyggnad i Chile NT
ANAEE, Analysis and Experimentation on Ecosystemlänk till annan webbplats Infrastrukturinitiativ för experimentell ekologi, under planering NT
CERN, European Organization for Nuclear Researchlänk till annan webbplats Europeiskt högenergilaboratorium, partikelfysik NT
ECDS, Environment Climate Data Swedenlänk till annan webbplats Svensk nationell datatjänst för klimat- och miljödata NT
ECORD, European Consortium for Ocean Drillinglänk till annan webbplats Europeiskt konsortium för djuphavsborrning NT
EISCAT, European Incoherent Scatter Scientific Associationlänk till annan webbplats En internationell infrastruktur med radaranläggningar i Sverige, Norge, Finland och på Svalbard för forskning på norrsken och den nära rymden NT
EISCAT 3D, European Incoherent Scatter Facilitylänk till annan webbplats Inom EISCAT pågår planeringen av EISCAT_3D för nya radaranläggningar i Norra Sverige, Sverige och Finland för 3D observationer NT
EMBRC, European Marine Biological Resources Centerlänk till annan webbplats Nätverk av forskningsstationer som nationell infrastruktur NT
EMSO, European Multidisciplinary Seafloor Observatorylänk till annan webbplats Djuphavsbaserat observationssystem NT
EPOS, the European Plate Observing Systemlänk till annan webbplats Arbetar för att skapa en europeisk infrastruktur inom geologi, under planering NT
ESO, Europeiska sydobservatorietlänk till annan webbplats Europeisk organisation,högklassiga forskningsanläggningar för astronomer NT
FAIR, Facility for antiproton and ion researchlänk till annan webbplats Planeras bli en världsledande acceleratoranläggning för hadron- och kärnfysik NT
GBIF, Global Biodiversity information facilitylänk till annan webbplats Globalt nätverk för datatillgänglighet om biologisk mångfald NT
ICDP/SDDP, International Continental Drilling Program/Swedish Deep Drilling Programlänk till annan webbplats Planer på utveckling av svensk infrastruktur inom det internationell djupborrningsprogrammet ICDP för forskning inom t.ex. geotermisk energi och koldioxidavskiljning NT
IceCube, South pole Neutrino Observatorylänk till annan webbplats Världens ledande teleskop för neutrinofysik, under uppbyggnad vid sydpolen NT
ICOS, Integrated Carbon Observation Systemlänk till annan webbplats Utvecklar europeiska mätningar av koldioxidutbyte mellan mark och atmosfär NT
IFMIF, International Fusion Materials Irradiation Facilitylänk till annan webbplats Planerad neutronkälla för materialstudier, ingår i det europeiska fusionsprogrammet som Sverige deltar i NT
INSTRUCT, Integrated Structural Biology Infrastructure for Europelänk till annan webbplats Europeisk distribuerad infrastruktur inom strukturbiologi NT
IODP/ECORD, integrated ocean drilling programlänk till annan webbplats Provtagning i havsområden och geologiska lagerföljder NT
ISBE, Infrastructure for Systems Biology Europelänk till annan webbplats Europeisk infrastruktur inom systembiologi, under uppbyggnad med svensk deltagande NT
ISF, Institutet för solfysiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Högupplösande solteleskop på La Palma NT
ITERlänk till annan webbplats Experimentreaktor för fusionsforskning, under byggnation i Frankrike NT
JETlänk till annan webbplats Europeisk fusionsforskningsanläggning NT
Lifewatch länk till annan webbplats Biodiversitetsportal med resurser för analys och modellering av biologisk mångfald NT
LTER, Long Term Ecological Researchlänk till annan webbplats Europeiskt nätverk för långsiktiga ekologiska studier vid forskningsstationer NT
Myfab, Swedish research infrastructure for micro- and nanofabrication länk till annan webbplats Svenskt nationellt renrumsnätverk, nano- och mikrofabrikationslaboratorier NT
MYRRHA, Multi-purpose hybrid research reactor for high-tech applicationslänk till annan webbplats Satsning för att skapa en blykyld fjärde generationens forskningsreaktor NT
Nordsim, Nordic Secondary Ion Mass Spectrometerlänk till annan webbplats Nordisk sekundärjonsmasspektrometer, samnordisk resurs för geologisk forskning NT
NOT, nordiskt optiskt teleskoplänk till annan webbplats Gemensamt nordiskt teleskop på Kanarieöarna NT
Onsala rymdobservatoriumlänk till annan webbplats Svensk nationell anläggning för radioastronomi

NT

RINFI, Research Infrastructure National Forest Inventorylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Svensk nationell forskningsinfrastruktur för Riksskogstaxeringen och andra nationella skogliga dataset. NT
SIOS, Svalbard Integrated Observing Systemlänk till annan webbplats Norskt infrastrukturinitiativ för integration av forskningsaktiviteter på Svalbard, under planering NT
SITES, Swedish Infrastructure for Ecosystem Sciencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Nationell infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning NT
SKA, Square Kilometre Arraylänk till annan webbplats Nästa generations radioteleskop för studier av det tidiga universum inom fundamental fysik och kosmologi, under planering NT
SWEDSTRUCTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Svensk nationell infrastruktur inom strukturbiologi. Svensk nod till Instruct. NT
WRAM, Wireless Remote Animal Monitoring länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Nationell databas e-infrastruktur för biotelemetri-sensordata från djur NT
   

Medicin och hälsa

   
BBMRI.se, Biobanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden länk till annan webbplats Svensk nationell biobanksinfrastruktur för sparande och analys av prover MH
BILS, Bioinformatic Infrastructure for Life Scienceslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Svensk nationell infrastruktur inom bioinformatik, ingår i ELEXIR MH
EATRIS, European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ett europeiskt nätverk av noder för translationell forskning MH
ECRIN, European Clinical Research Infrastructures Networklänk till annan webbplats ESFRI-initiativ för att stärka infrastruktur för klinisk forskning MH
ELIXIR, European Life Sciences Infrastructure for Biological Informationlänk till annan webbplats Europeisk infrastruktur för insamling, lagring och tillhandahållande av data inom bioinformatik MH
EMBL, Europeiska molekylärbiologiska laboratorietlänk till annan webbplats Forskningsorganisation inom molekylärbiologi med särskilt fokus på unga forskare MH
ERINHA, European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agentslänk till annan webbplats Europeisk infrastruktur för högsäkerhetslaboratorier, Smittskyddsinstitutet samordnar svenska intressen MH
Euro-bioimaging, Research Infrastructures for Imaging Technologies in Biomedical Scienceslänk till annan webbplats Europeisk infrastruktur under uppbyggnad för samordning, användarstöd och service inom biomedicinsk avbildning. MH
INCF, International Neuroinformatics Coordinating Facilitylänk till annan webbplats Främjar internationella aktiviteter inom neuroinformatik MH
Infrafrontier, Infrastructure for Phenomefrontier and Archivefrontierlänk till annan webbplats Europeisk distribuerad infrastruktur för framtagande, karakterisering, distribuering och arkivering av genetiskt modifierade musstammar MH
MIMS, Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicinelänk till annan webbplats Den svenska noden till EMBL MH
NatMEGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Nationell infrastruktur för magnetencafolagrafi för kognitiv neurovetenskap MH
NGI, National Genomics Infrastructure (former SNISS)länk till annan webbplats Svensk nationell infrastruktur för storskalig DNA-sekvensering MH
     

Humanoria och samhällsvetenskap

   
CESSDA, Consortium Of European Social Science Data Archiveslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Distribuerad infrastruktur för socialvetenskapliga data HS
CLARIN, Common language resources and technology infrastructurelänk till annan webbplats Internationell infrastruktur inom språkteknologi, svenskt deltagande planeras i det europeiska initiativet HS
DARIAH, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanitieslänk till annan webbplats Planerad teknisk infrastruktur för att förbättra digitalt baserad humanioraforskning, SND svensk ass. partner HS
DASISH, Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanitieslänk till annan webbplats Paraplyorganisation för samordning av de fem ESFRI-initiativen inom samhällsvetenskap och humaniora,för kvalitetssäkring av data etc. HS
DC-net, Digital Cultural heritage NETworklänk till annan webbplats Ett ERA-net om digitalisering av kulturarvet HS
ESS, European Social Surveylänk till annan webbplats Enkätundersökningar i syfte att digitalisera och tillgängliggöra sociala data för internationella jämförelser HS
EUI, europeiska universitetsinstitutetlänk till annan webbplats Europeiskt universitetsinstitut med syfte att bidra till utvecklingen av Europas kulturella och vetenskapliga arv HS
SEAD, Strategic Environmental Archaeology Databaselänk till annan webbplats Strategisk miljöarkeologisk databas HS
Dela |

Senast uppdaterad: 2015-07-21