Infrastrukturer för forskning

Det finns ett stort antal nationella och internationella infrastrukturer som skapar förutsättningar för forskning inom alla ämnesområden. De som får bidrag för drift av Vetenskapsrådet under 2015 listas nedan.

De flesta infrastrukturer i listan nedan är i drift, andra är under planering. Klicka på infrastrukturens länk för mer information och kontaktuppgifter. Listan är inte alltid helt komplett då det kontinuerligt sker en utveckling av infrastrukturer för forskning.

Läs mer

Mer information i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen
Information om lediga tjänster vid internationella infrastrukturer
Sveriges bilaterala forskningssamarbeten
Stöd till omfattande infrastrukturer

INFRASTRUKTUR
Inklusive svenska noder/experiment

BESKRIVNINGMATERIALVETENSKAP

ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)

http://www.esrf.eu/

Europas största anläggning för produktion av synkrotronljus

ESS (European Spallation Source)

http://europeanspallationsource.se/

Anläggning under byggnation i Lund för mångvetenskaplig forskning med hjälp av neutronspridningsteknik

XFEL ( X-ray Free Electron Laser Facility)

http://www.xfel.eu/

Röntgenfrielektronlaser under uppbyggnad för forskning inom bl.a. femtokemi, strukturbiologi och materialvetenskap

ILL (Institut Laue-Langevin)
http://www.ill.eu/

Super-Adam, neutronreflektometer vid ILL

Facilitet för neutronspridning

ISIS (Science and Technology Facilities Council)

http://www.isis.stfc.ac.uk/

Polaris och HRPD, diffraktometrar vid ISIS

Spallationsanläggning för neutronspridning

MAX IV (Microtron Accelerator for X-rays)
https://www.maxlab.lu.se/

Svenskt nationellt laboratorium för synkrotronljusforskning i Lund. Den nya anläggningen MAX IV är under byggnation.

Myfab (nätverk för mikrofabrikationslaboratorier)

http://www.myfab.se/

MC2 Nanotekniklaboratoriet, Chalmers

Electrumlab, KTH

Ångström Mikrostrukturlaboratoriet, UU

Svenskt nationellt renrumsnätverk, nano- och mikrofabrikationslaboratorier

PETRA III – hårdröntgensynkrotron

http://petraiii.desy.de/

SMS (Swedish Material Science)

SynkrotonljusanläggningFYSIK- OCH TEKNIKVETENSKAPER

CERN (European Organization for Nuclear Research)

http://home.web.cern.ch/

Experiment med svenskt deltagande:
ATLAS/ALICE
CTF3
Isolde

Världens största acceleratoranläggning, med forskning inom bland annat partikelfysik.

DESIREE (Double ElectroStatic Ion Ring ExpEriment)

http://www.atom.fysik.su.se/index.php/research/experimental-group/desiree

Anläggning för atomär och molekylär kollisionsfysik.

ESO (Europeiska sydobservatoriet astronomi)

http://www.eso.org/public/

Internationell organisation som driver astronomiska observatorier i Chile

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research)

http://www.fair-center.eu/public.html

Acceleratoranläggning för kärn-, hadron- och jonfysik, under uppbyggnad i Tyskland

IceCube (South pole Neutrino Observatory)

http://icecube.wisc.edu

Neutrinodetektor på Sydpolen

ISF (Institutet för solfysik)

http://www.solarphysics.kva.se/

Institut vid SU som driver det högupplösande svenska solteleskopet (SST) på La Palma

NOT (nordiskt optiskt teleskop)

http://www.not.iac.es

Gemensamt nordiskt teleskop på La Palma

JIVE (Joint Institute for VLBI ERIC)

http://www.jive.eu/

Distribuerad infrastruktur för radioastronomi

Onsala rymdobservatorium

http://www.chalmers.se/sv/centrum/oso/Sidor/default.aspx

Svensk anläggning för radioastronomi och geodesiENERGIFORSKNING

ITER
http://www.iter.org

EUROfusion, fusionsreaktor

https://www.euro-fusion.org/

Internationell experimentreaktor för fusionsforskning under uppbyggnad

Europeiskt konsortium inom fusionsforskningMILJÖVETENSKAPER – PLANETEN JORDEN

Bojbaserat miljömätsystem
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/havsbojar-1.13442

Bojbaserat mobilt miljömätsystem i Östersjön som koordineras av SMHI

Borrning, studier av fasta jorden

Samordnas av UU

SDDP/Riksriggen (LTH, LTU)

IODP/ECORD (Washington)

ICDP (Potsdam)

Borrningsrigg för vetenskapliga undersökningar av jordskorpan ner till 2,5 kilometers djup

ECDS (Environment Climate Data Sweden)

http://www.smhi.se/ecds

Svensk nationell datatjänst för klimat- och miljödata

EISCAT (EISCAT-3D) (European Incoherent Scatter Scientific Association)

https://www.eiscat.se

Internationell infrastruktur för forskning inom norrsken, plasmafysik och atmosfärfysik. Koordineras från Kiruna.

EPOS (European Plate Observing System)

http://www.epos-eu.org

EPOS är ett projekt inom EU-programmet ESFRI som avser forskning kring fasta jorden och dess förändring över tid.

GBIF (Global Biodiversity information facility)

http://www.gbif.org/

http://www.gbif.se

LifeWatch (SLW)

http://www.svenskalifewatch.se

Globalt nätverk för datatillgänglighet om biologisk mångfald

Forskningsinfrastruktur för bioversitetsdata

GET
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/11/hitta-nya-data-i-get/

Distributionstjänsten GET tillhandahåller geodata för forskning, undervisning och kultur

ICOS (Integrated Carbon Observation System)

http://www.icos-infrastructure.eu/

http://www.icos-sweden.se/

Centre for Environmental and Climate Research (CEC) , LU

Department of Geological Sciences, SU

Abisko Scientific Research Station, Polarforskningssekretariatet

Department of Forest Ecology and Management , SLU

Department of Plant and Environmental Sciences , GU

Department of Earth Sciences , UU

Utvecklar europeiska mätningar av koldioxidutbyte mellan mark och atmosfär

Nordsim (Nordic Secondary Ion Mass Spectrometer)

http://www.nrm.se/english/researchandcollections/geosciences/nordsim.904_en.html

Nordisk sekundärjonsmasspektrometer, samnordisk resurs för geologisk forskning

Vega

http://www.nrm.se/english/researchandcollections/geosciences/vegacenter.8999657_en.html

Nationell infrastruktur för geovetenskapliga analyser. Samlokaliserat med Nordsim.

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)

http://www.fieldsites.se/

Abisko naturvetenskapliga station

Asa forskningsstation

Erkenlaboratoriet

Grimsö forskningsstation

Lönnstorp forskningsstation

Röbäcksdalen forskningsstation

Skogaryd forskningsstation

Svartberget forskningsstation

Tarfala forskningsstation

Nationell infrastruktur som samordnar ett antal fältstationer för landbaserad klimat-, miljö-och ekosystemforskning.MÄNNISKA, KULTUR OCH SAMHÄLLE

ANDIS och ANDIU (Alla Nya Diabetiker i Skåne och Uppsala Län)

http://andis.ludc.med.lu.se

http://www.andiu.se

Nationell databas för att för att främja diabetesforskning

Betulaprojektet

http://www.betula.su.se

Longitudinellt projekt om åldrande och minne

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives AS)

http://www.cessda.net

Infrastruktur för socialvetenskapliga data

Swe-CLARIN/CLARIN (Common language resources and technology infrastructure)

http://clarin.eu/

http://spraakbanken.gu.se/swe/Forskning/Infrastruktur/swe-clarin

Internationell infrastruktur inom språkteknologi

DASISH (Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities )

http://dasish.eu

Paraplyorganisation för samordning av de fem ESFRI-initiativen inom samhällsvetenskap och humaniora för kvalitetssäkring av data etc.

DDB - Demografiska databasen

http://www.ddb.umu.se/english/

DDB producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser

EIRA

http://www.eirasweden.se/index1.htm

Databas om kroniska, inflammatoriska sjukdomar

ESS –ERIC (European Social Survey)

http://www.europeansocialsurvey.org

Enkätundersökningar i syfte att digitalisera och tillgängliggöra sociala data för internationella jämförelser

EUI (European University Institute)

http://www.eui.eu/Home.aspx

Europeiskt universitetsinstitut med syfte att bidra till utvecklingen av Europas kulturella och vetenskapliga arv

ISSP (International Social Survey Program)

http://www.issp.org/

Konstruerar och genomför internationellt jämförbara attitydstudier

Malmös förenade befolkningsdatabas

http://swecris.se/converis/publicweb/listPage...

Ett öppet forskningsverktyg för undersökning av den prospektiva risken att insjukna och det kliniska förloppet vid vanliga kroniska sjukdomar.

PCBaSe (Prostatacancerdatabas Sverige)

http://www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/forskning/registerstudier/pcbase-sweden/

Databas där information från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) kombineras med data från andra register

Population Studies of Elderly in Gothenburg

http://www.epinep.gu.se

Information från befolkningsundersökningar av äldre i Göteborg som har genomförts sedan 1968

SEDD (Skånes ekonomisk-demografiska databas)

http://www.ed.lu.se/databases/sedd

Infrastruktur med mål att stimulera ny forskning om befolkningsfrågor i ett flervetenskapligt perspektiv

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

http://www.share-project.org

Tvärvetenskaplig undersökning i 21 länder med syfte att öka förståelsen för det demografiska åldrandets konsekvenser

SHFA (Svenskt hällristningsforskningsarkiv)

http://www.shfa.se

Infrastruktur med syfte att göra modern och historisk hällristningsdokumentation tillgänglig genom nya forskningsdatabaser

SLOSH (The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health)

http://www.idear-net.net/slosh

Longitudinell studie som belyser sambanden mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa

SMC (Svenska Mammografikohorten)

http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/618

Populationsbaserad studie med syfte att undersöka sambanden mellan förändringsbara faktorer och förekomsten av ett antal kroniska sjukdomar

SNAC–K – åldrande och vård

http://www.snac-k.se/indexsv.htm

Longitudinell studie om åldrande och vård med syfte att göra det möjligt att studera hur vård-och omsorgsbehov utvecklas, hur väl de täcks och vilket resultat insatserna ger

SND (Svensk nationell datatjänst)

http://snd.gu.se

Tillgängliggör data för forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Har även ansvar för att tillhandahålla dokumentation och att utveckla standarder för dokumentation och lagring av forskningsdata

SweCens – folkräkningar

http://riksarkivet.se/swecens

SweCens syftar till att tillgängliggöra befolkningsräkningar för forskning.

UCDP (Uppsala Conflict Database Program)

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php

Världsledande databas gällande information om krig och fred

UGU (Utvärdering genom uppföljning)

http://ips.gu.se/forskning/forskningsprojekt/ugu

Socialvetenskaplig databas inom utbildningsområdet.LIVSVETENSKAPER

BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)

http://bbmri-eric.eu/

Organisation för biobanker i 14 länder med syfte att tillgängliggöra stora mängder biologiska prov för forskning och utveckling inom hälso-och sjukvård

EATRIS (European Infrastructure for Translational Medicine)
http://www.eatris.eu

Infrastruktur för translationella forskningsresultat.

BILS (Bioinformatic Infrastructure for Life Sciences)

https://www.bils.se

Personal vid Chalmers, GU, KTH, KI, LiU, LU, NRM, SLU, SU, UmU, UU

Bioinformatik infrastruktur som tillhandahåller avancerat användarstöd inom genomik, proteomik, metabolomik, systembiologi och datahantering

ELIXIR (European infrastructure for bioinformatics)

http://www.elixir-europe.org

Europeisk bioinformatikinfrastruktur för biologisk information inklusive data och analysverktyg. Stödjer forskning inom livsvetenskap, medicin, miljö, jordbruk

CBCS (Chemical Biology Consortium Sweden)

http://www.cbcs.se

The Laboratories for Chemical Biology, KI

The Laboratories for Chemical Biology Umeå

Uppsala university drug optimization and pharmaceutical profiling platform

Svensk nationell infrastruktur för kemisk biologi.

CyTOF

http://www.hu.liu.se/cf/cytof?l=sv

Infrastruktur för cellulär visualisering

EMBL (European Molecular Biology Laboratory)

http://www.embl.de

Forskningsorganisation inom molekylärbiologi med särskilt fokus på unga forskare

INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility)

http://www.incf.org

Främjar internationella aktiviteter inom neuroinformatik

MIMS (Laboratory for Molecular Infection Medicine)

http://www.mims.umu.se

Infrastrukturen ingår i ett nordiskt samarbete inom molekylärbiologi med syfte att underlätta och institutionalisera vetenskapligt utbyte inom områden av gemensamt intresse

NGI (National Genomics Infrastructure)

http://www.scilifelab.se/platforms/ngi/

Sekvensering KTH, SciLifeLab,

Sekvensering, genotypning, UU, SciLifeLab

Svensk nationell infrastruktur för storskalig DNA-sekvensering

SCAPIS (Swedish cardiopulmonary bioimage study)
http://www.hjart-lungfonden.se/scapis

Noder vid universitetssjukhus i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm och Uppsala

Storskalig satsning för att samla in data om hjärt-och lungsjukdomar.

Swedish Bioimaging
http://www.bioimaging.se/

Superresolution microscopy (3D-STED, 3D-SIM and 3D-PALM), SciLIfeLab Stockholm

Superresolution Microscopy (SIM/PALM), Center for Cellular Imaging, GU

Magnetoencephalography (MEG), KI

Superresolution microscopy (STORM, TIRF, 4D-Confocal), Biochemical Imaging Centre Umeå

Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM), UmU

7T MRI, LU

PET/MR, UU

NanoPET-CT, UU

Nationellt nätverk med syfte att stödja och samordna drift och användning av svensk utrustning och metodik för biologisk och medicinsk avbildning

Swedstruct (Swedish national infrastructure for structural biology) /INSTRUCT (European Bioinformatics Institute

https://www.structuralbiology.eu

Proteinproduktion, KI

Makromolekylär kristallografi, MAX IV, LU

Svenskt NMR centrum, GU

Nationell infrastruktur för proteinstrukturbiologi med mål att underlätta och öka tillgången till utrustning och kompetensE-VETENSKAP

NeIC (Nordiska samarbetet inom e-infrastruktur )

http://neic.nordforsk.org/

Nordiskt samarbete för gemensam e-infrastruktur. Driftar den nordiska resursen inom WLCG (Worldwide LHC Computing Grid)

SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing)

http://www.snic.vr.se

Nationell datorinfrastruktur som tillhandahåller nationella datorresurser för storskaliga beräkningar och lagring. Avancerat användarstöd för att nationella datorresurser samt datorresurser inom PRACE

PRACE (Partnerskap för avancerade beräkningar i Europa)
http://www.prace-ri.eu

Europeisk datorinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser for storskaliga beräkningar, i en storleksordning över de nationella datorresurserna

SUNET (Svenska universitetsnätverket)

http://www.sunet.se

Nätverk och tjänster för digital kommunikation för anslutna lärosäten och organisationer.

WLCG (den världsomspännande LHC-beräkningsgriden)
http://wlcg.web.cern.ch/

Beräkningsinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser för drift av experimenten vid LHC (Large Hadron Collinder) på CERN, samt analys av data från experimenten

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-05-13