Beslut publicerat

06 december 2022

Totalt beviljat belopp: 47 149 540 kronor

Projektbidrag för forskning om segregation

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

34

5

15%

Män

34

4

12%

Totalt

68

9

13%


Bidragsbelopp

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

26 619 924

1 565 878

Män

20 529 616

1 579 201

Totalt

47 149 540

1 571 651


Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

4

21 724 295

Uppsala universitet

2

9 195 001

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

1

6 285 572

Göteborgs universitet

1

5 094 672

Linköpings universitet

1

4 850 000

Totalt

9

47 149 540

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Nationellt forskningsprogram om segregation lanserar strategisk forskningsagenda och ny utlysning

    Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om segregation. Nu finns en strategisk forskningsagenda på plats som ska vägleda arbetet framåt.

  2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation

    Forskning för att stärka människors livschanser Målet med Vetenskapsrådets tioåriga nationella forskningsprogram om segregation är att bidra med kunskap som kan minska segregationen samt skapa jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser...

  3. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.