Publicerad den

Uppdaterad den

Söka finansiering

Vetenskapsrådet finansierar forskning genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. För att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar finansierar vi också forskningsinfrastruktur – både i och utanför Sverige.

Ett av våra huvuduppdrag är att främja och finansiera forskning.

Mer inom samma ämne

  1. Informationsmöte om utlysningen NSF Convergence Accelerator

    Utlysningen NSF Convergence Accelerator 2023 är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Vinnova och den amerikanska forskningsfinansiären NSF. Välkommen till ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

  2. Informationsmöte om ERC Starting Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2024-StG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC.

  3. Unikt samarbete med USA öppnar möjligheter i Sverige

    Vetenskapsrådet och Vinnova har inlett ett samarbete med den amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation (NSF). Genom samarbetet kan forskare i Sverige söka bidrag för att snabba upp processen från grundforskning till tillämpning. F...