Vetenskapsrådets podd

I podden För en klokare värld pratar vi om forskning och om de förutsättningar som behövs för att göra världen klokare. Du möter experter, forskare och medarbetare på Vetenskapsrådet tillsammans med en mängd andra röster.

Avsnitt

Avsnitt 23 – ERC Grants: How to succeed

This episode is your inspirational guide for grant applications to the European Research Council (ERC). Meet two researchers and ERC grant recipients, Ashleigh Harris and Fredrik Thomasson, both from Uppsala University. They share their experiences and preparations for the application. They are joined by Stefan Svallfors, Secretary General for Humanities and Social Sciences at the Swedish Research Council.

Avsnittet är på engelska och publicerades 23 april 2024.

Avsnitt 22 – Vad betyder excellens för svensk forskning?

Vi djupdyker i begreppet excellens och vad det har för betydelse för svensk forskning och konkurrenskraft. Vetenskapsrådets huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, Mattias Marklund, medverkar och berättar om Vetenskapsrådets excellenssatsning 2023.

Samtalet leds av Anders Bjers, Vetenskapsrådet. Avsnittet publicerades 6 december 2023.

Avsnitt 21 – Antibiotikaresistens – rapport från forskningsfronten

Ett initierat samtal om antibiotikaresistens med Malin Grape, Sveriges AMR-ambassadör, och Ulrica Dohnhammar, som leder det nationella programmet om antibiotikaresistens på Vetenskapsrådet. Samtalet kretsar kring vad som sker inom forskning om antibiotikaresistens, nya forskningsmedel, begreppet One Health och om varför nya typer av antibiotika ännu inte finns.

Avsnittet spelades in under den årliga antibiotikaveckan som WHO initierat för att uppmärksamma att antibiotikaresistens är en fråga som berör oss alla.

Samtalet leds av Anders Bjers, Vetenskapsrådet. Avsnittet publicerades 24 november 2023.

Avsnitt 20 – Vetenskap i nöd och lust – forskningens roll i komplexa tider

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, forskar om säkerhet på alla samhällsnivåer och ska vara den främsta kunskapskällan för ökad förmåga och förnyelsekraft i totalförsvaret. Hur påverkas forskningen på FOI av ett komplext omvärldsläge? Vad finns det för beröringspunkter i FOI:s och Vetenskapsrådets arbete för en säkrare och klokare värld? Hur arbetar FOI med artificiell intelligens, AI? Katarina Wilhelmsen, forskningsdirektör på FOI, är gäst i podden.

Avsnittet spelades in som livepodd med publik på Vetenskapsrådet den 27 oktober 2023.

Avsnitt 19 – Hur mår våra insekter?

Media rapporterar om fjärilar som dött ut och vindrutor som inte längre behöver rengöras. Vissa experter talar om massutrotning. Men kunskapsluckorna är stora, både om vilka insekter vi har i landet och vad som händer med dem. En som vet mer om hur våra insekter mår är Fredrik Ronquist. Han är professor i entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet och en av Sveriges mest citerade forskare internationellt. I podden förklarar han varför vi bör undvika att klippa gräsmattan och om hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att upptäcka nya insektsarter. Det finns alltså både utmaningar och hopp om våra insekters framtid, men mer forskning behövs.

Samtalet leds av Anders Bjers, Vetenskapsrådet. Avsnittet publicerades 16 oktober 2023.

Avsnitt 18 – ERC om mångfald, Sverige och forskning för framtiden

Vad kan Sverige göra bättre eller annorlunda för att få fler forskare att söka och lyckas i konkurrensen om medel från Europeiska forskningsrådet (ERC)? Hur förhåller sig ERC till den snabba utvecklingen inom AI och vilken roll spelar forskningen i mötet med framtidens utmaningar? Frågorna var många när vi fick chans att prata med Maria Leptin, chef för ERC, när hon och ERC:s vetenskapliga råd (Scientific Council) var på besök i Stockholm 28–30 juni 2023.

Samtalet leds av Anders Bjers, Vetenskapsrådet. Avsnittet publicerades 29 juni 2023.

Avsnitt 17 – Vad betyder European Research Area (ERA) för Sverige?

European Research Area, ERA – på svenska kallat det europeiska forskningsområdet – är en vision om ett starkt forskningseuropa där forskare, vetenskaplig kunskap och teknologi kan röra sig fritt. Vad betyder ERA mer konkret för Sverige och EU:s medlemsländer? Vilka möjligheter ger ERA forskare att samarbeta över gränser?

Gäster i podden är Anna Panagopoulou, direktör för ERA, med på länk direkt ifrån EU-kommissionen i Bryssel. Från studion deltar Stefan Törnqvist, chef för Vetenskapsrådets internationella kansli, och Erik Litborn, nationell kontaktperson för ERA, på Vinnova.

Samtalet leds av Anders Bjers. Avsnittet publicerades 12 juni 2023.

Avsnitt 16 – Vad behövs för att stärka svensk forskning?

Kvaliteten i svensk forskning måste höjas om Sverige ska fortsätta vara en stark forskningsnation. Det är det genomgående budskapet i Vetenskapsrådets nya rapport ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället”. Lyssna till Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke om hur hon ser på utvecklingsmöjligheterna för svensk forskning.

Samtalet leds av Anders Bjers. Avsnittet publicerades 30 maj 2023.

Läs rapporten: Stärk svensk forskningskvalitet till nytta för samhället

Avsnitt 15 – Framtidens drogvärldar – ett panelsamtal

Vilka former för berusning och bedövning kommer att dominera i vår del av världen under kommande decennier? I seminarieserien Offentliga samtal bjuds forskare och praktiker in till ett samtal inför publik. Serien är ett samarbete mellan Institutet för framtidsstudier och Vetenskapsrådet. Panelsamtalet med titeln Framtidens drogvärldar hölls den 20 april 2023 på Stadsmuseet i Stockholm.

Medverkande: Josefin Månsson, cannabisforskare och lektor i socialt arbete, Johan Edman, professor i kriminologi och docent i historia, Helene Amedée, Mini Maria Stockholm stad, David Bonnier, VD Enexis, och Linus Gardell, Lewis Langley & Partners Advokatbyrå HB. Moderator: Anders Bjers, Vetenskapsrådet.

Avsnittet publicerades 2 maj 2023.

Se seminariet via UR Play: Offentliga samtal - Framtidens drogvärldar Länk till annan webbplats.

Avsnitt 14 – Är det dags för ett Nobelpris i forskningskommunikation?

Detta avsnitt handlar om drivkrafter och förutsättningar för forskningskommunikation. Gäster är Armita Golkar och Jesper Olsson som berättar om vad som motiverar dem att dela sina resultat och samverka kring forskning utanför akademin, om att vara förberedd när media hör av sig, om att balansera det intresseväckande och integriteten, och om varför kurser i forskningskommunikation behövs. Armita Golkar är biträdande lektor och docent vid Stockholms universitet. Hon forskar främst om emotionell inlärning och är känd från tv-program som Fråga Lund. Jesper Olsson är professor vid Linköpings universitet och pro-prefekt för forskning vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Samtalet leds av Anders Bjers, Vetenskapsrådet. Avsnittet publicerades 18 april 2023.

Avsnitt 13 – "Its time to renew our view on research assessment" – meet UKRI CEO Dame Ottoline Leyser

In this episode, we meet with the CEO of UK Research and Innovation (UKRI), Professor Dame Ottoline Leyser, as she visited the Swedish Research Council. Our conversation focuses on research assessment, as there is a global movement to renew the view and how to assess research. She is sharing her thoughts and insights on how diversity and inclusion are some of the keys to developing research assessments and improving our societies. And much more…

The podcast is hosted by Anders Bjers from the Swedish Research Council, the episode was published 11 October 2022.

Avsnitt 12 – Sven Stafström summerar sina år som Vetenskapsrådets generaldirektör

Hur har det gått att leda Sveriges största forskningsfinansiär? Och hur ser han på framtiden för svensk forskning? Lyssna till Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström som summerar sina nio år på posten.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 20 juni 2022

Avsnitt 11 – Scholars at Risk, så får hotade forskare stöd

Tar vi den akademiska friheten för given? Allt oftare hotas forskare både i Sverige och i världen. Det internationella nätverket Scholars at Risk arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen. Vi möter Karolina Catoni från den svenska sektionen av Scholars at Risk i ett samtal om nätverkets aktuella arbete med att stötta forskare i och från krigets Ukraina. Vi pratar också om dödsdomen mot den svensk-iranske forskaren inom katastrofmedicin, som suttit fängslad i Iran sedan 2016.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 13 maj 2022.

Samlingssida med pågående stödinsatser för forskare från Ukraina.

Avsnitt 10 – Antibiotikaresistens vet inga gränser, lyssna till JPIAMR:s svenska ordförande om vägen framåt

Forskare söker lösningar för att minska antibiotikaresistens i Sverige och i världen. Rätt internationella samarbeten kan vara avgörande. Vetenskapsrådet är värd för den internationella samarbetsorganisationen JPIAMR, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (AMR). Vi möter Jan-Ingvar Jönsson som är ordförande i JPIAMR i ett samtal om internationell forskning om antibiotikaresistens, där Sverige och Vetenskapsrådet spelar en nyckelroll.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 16 november 2021.

Avsnitt 9 – Trees, drugs and new materials, discover the ESS and MAX IV

Please meet three researchers discussing how they use the MAX IV laboratory for very different purposes. This podcast is a conversation with Yasmine Sassa, Ass. Professor Materials Physics, Department of Physics at Chalmers University. Lionel Trésaugues, Sprint Bioscience and Daniel Söderberg, Professor of fiber processes at KTH and Director of Treesearch. They bring a researcher’s perspective on the capacities of the unique facilities ESS and MAX IV.

The podcast is hosted by Anders Bjers from the Swedish Research Council, the episode was published 7 October 2021.

Avsnitt 8 – ESS och MAX IV, så stärker de Sverige som kunskapsnation

På ESS och MAX IV i Lund sker unik forskning inom exempelvis material, medicin och miljö. I det här avsnittet möter vi Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet och Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB. De diskuterar hur forskningsanläggningarna ESS och MAX IV möjliggör innovationer och forskning som tar Sverige in i framtiden. Mikaela Rapp är ansvarig för ESS/MAX IV-kansliet och berättar om kansliets uppdrag.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 7 oktober 2021.

Avsnitt 7 – När lammen tystnade, om blodets kulturella och politiska historia

På 1800-talet hände det att soldater bar med sig lammungar på ryggen för att tappa dem på blod om en sårad soldat behövde en akut blodtransfusion. Om detta och mycket mer berättar Boel Berner i ett specialavsnitt om blodets historia. Boel Berner är sociolog, historiker och professor emerita vid Linköpings universitet. Hon forskar om blodtransfusionens och blodgivningens historia, och om blodgruppernas politiska betydelse.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 7 oktober 2021.

Detta avsnitt är del två i en serie på temat blod som vi publicerar i samband Nobel Calling Stockholm 2021.

Avsnitt 6 – Upptäck blodgruppers betydelse för hälsa, faderskap och coronavirus!

Vi möter Gustaf Edgren som är en av få som forskar på hälsoeffekter av blodtransfusioner och har djup kunskap om just blodgrupper. Han berättar mer om blodgrupper och hur de kan inverka på vår hälsa. Gustaf Edgren är specialistläkare på Södersjukhuset och forskare på Karolinska institutet i Stockholm.

Samtalet leds av Helena Bornholm och Anders Bjers från Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 3 oktober 2021.

Det här avsnittet är ett av två som vi publicerar i samband med Nobel Calling Stockholm 2021.

Avsnitt 5 – Varför tar det så lång tid för kvinnor att bli professorer?

Har kvinnor och män samma förutsättningar att göra akademisk karriär och bedriva forskning i dagens svenska högskola? Varför är 71% av alla professorer män? Det här avsnittet handlar om Vetenskapsrådets rapport från 2021: Hur jämställt är det i högskolan? I fokus står kvinnor och män som nyligen har tagit sin doktorsexamen. Gäster i podden är rapportförfattarna Lisbeth Söderqvist och Stina Gerdes Barriere.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 22 september 2021.

Läs rapporten: Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning

Avsnitt 4 – Tillit, sant eller falskt om vaccination mot covid-19

Hur kan vi motverka spridning av desinformation om covid-19-vacciner under coronapandemin? Går det att dra lärdomar från ebolaepidemin i Sierra Leone? Gäster i detta avsnitt är Maike Winters, forskare i global hälsa vid Karolinska institutet, och Nemo Stjernström, kommunikationsstrateg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 12 juni 2021.

Avsnitt 3 – Forskning med fokus på covid-19, möt fyra forskare och forskningsminister Matilda Ernkrans

Fyra forskare med finansiering från Vetenskapsrådet berättar om sin forskning om covid-19 och coronaviruset. Avsnittet inleds med en inblick i hur den ansvariga forskningsministern Matilda Ernkrans ser på forskning under pandemin.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 9 april 2021.

Avsnitt 2 – Ny forsknings- och innovationsproposition, vad betyder den för Sverige?

I det här avsnittet synar vi forsknings- och innovationspropositionen för 2021-2024 som regeringen presenterade strax före jul, 2020. Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, möter Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström för en diskussion om de konsekvenser och möjligheter som propositionen bär med sig för svensk forskning.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 14 januari 2021.

Avsnitt 1 – Vad är nyttan med grundforskning?

Vad är nyttan med grundforskning och vilka förutsättningar krävs för forskare som skapar ny kunskap? Och vad betyder grundforskning för vår gemensamma värld? Podden gästas av Lars Kloo som var Vetenskapsrådets huvudsekreterare för ämnesområdet natur- och teknikvetenskap fram till december 2020. Ett samtal som blandar personliga och professionella perspektiv på grundforskning och nya kunskaper.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 5 januari 2021.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Prenumerera på Vetenskapsrådets nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om det senaste från oss: nyheter, utlysningar, beslut, rapporter och inbjudningar till våra olika evenemang.

Registrera dig och få vårt nyhetsbrev

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag till svensk kvantstrategi

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030. Målet är att stärka Sveriges position inom kvantteknologi genom förbättrad forskning, utbildning, innovation och internationella samar...

  2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

  3. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.