Vetenskapsrådets podd

I podden För en klokare värld pratar vi om forskning och om de förutsättningar som behövs för att göra världen klokare. Du möter experter, forskare och medarbetare på Vetenskapsrådet tillsammans med en mängd andra röster. Lyssna på avsnitten direkt via spelarna nedan.

Avsnitt 10

Forskare söker lösningar för att minska antibiotikaresistens i Sverige och i världen. Rätt internationella samarbeten kan vara avgörande. Vetenskapsrådet är värd för den internationella samarbetsorganisationen JPIAMR, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (AMR). Vi möter Jan-Ingvar Jönsson som är ordförande i JPIAMR i ett samtal om internationell forskning om antibiotikaresistens, där Sverige och Vetenskapsrådet spelar en nyckelroll.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet-

Avsnittet publicerades 16 november 2021.


Avsnitt 9

Please meet three researchers discussing how they use the MAX IV laboratory for very different purposes. This podcast is a conversation with Yasmine Sassa, Ass. Professor Materials Physics, Department of Physics at Chalmers University. Lionel Trésaugues, Sprint Bioscience and Daniel Söderberg, Professor of fiber processes at KTH and Director of Treesearch. They bring a researcher’s perspective on the capacities of the unique facilities ESS and MAX IV.

The podcast is hosted by Anders Bjers from the Swedish Research Council.

The episode was published 7 October 2021.


Avsnitt 8

På ESS och MAX IV i Lund sker unik forskning inom exempelvis material, medicin och miljö. I det här avsnittet möter vi Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet och Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB. De diskuterar hur forskningsanläggningarna ESS och MAX IV möjliggör innovationer och forskning som tar Sverige in i framtiden. Mikaela Rapp är ansvarig för ESS/MAX IV-kansliet och berättar om kansliets uppdrag.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet.

Avsnittet publicerades 7 oktober 2021.


Avsnitt 7

På 1800-talet hände det att soldater bar med sig lammungar på ryggen för att tappa dem på blod om en sårad soldat behövde en akut blodtransfusion. Om detta och mycket mer berättar Boel Berner i ett specialavsnitt om blodets historia. Boel Berner är sociolog, historiker och professor emerita vid Linköpings universitet. Hon forskar om blodtransfusionens och blodgivningens historia, och om blodgruppernas politiska betydelse.

Detta avsnitt är del två i en serie på temat blod som vi publicerar i samband Nobel Calling Stockholm 2021. Länk till annan webbplats.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet.

Avsnittet publicerades 7 oktober 2021.


Avsnitt 6

Vi möter Gustaf Edgren som är en av få som forskar på hälsoeffekter av blodtransfusioner och har djup kunskap om just blodgrupper. Han berättar mer om blodgrupper och hur de kan inverka på vår hälsa. Gustaf Edgren är specialistläkare på Södersjukhuset och forskare på Karolinska institutet i Stockholm. Samtalet leds av Helena Bornholm och Anders Bjers från Vetenskapsrådet.

Det här avsnittet är ett av två som vi publicerar i samband med Nobel Calling Stockholm 2021. Länk till annan webbplats.

Avsnittet publicerades 3 oktober 2021.


Avsnitt 5

Har kvinnor och män samma förutsättningar att göra akademisk karriär och bedriva forskning i dagens svenska högskola? Varför är 71% av alla professorer män? Det här avsnittet handlar om Vetenskapsrådets rapport från 2021: Hur jämställt är det i högskolan? I fokus står kvinnor och män som nyligen har tagit sin doktorsexamen. Gäster i podden är rapportförfattarna Lisbeth Söderqvist och Stina Gerdes Barriere.

Samtalet leds av Anders Bjers.

Läs rapporten: Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning

Avsnittet publicerades 22 september 2021.


Avsnitt 4

Hur kan vi motverka spridning av desinformation om covid-19-vacciner under coronapandemin? Går det att dra lärdomar från ebolaepidemin i Sierra Leone? Gäster i detta avsnitt är Maike Winters, forskare i global hälsa vid Karolinska institutet, och Nemo Stjernström, kommunikationsstrateg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Samtalet leds av Anders Bjers.

Avsnittet publicerades 12 juni 2021.


Avsnitt 3

Fyra forskare med finansiering från Vetenskapsrådet berättar om sin forskning om covid-19 och coronaviruset. Avsnittet inleds med en inblick i hur den ansvariga forskningsministern Matilda Ernkrans ser på forskning under pandemin.

Samtalet leds av Anders Bjers.

Avsnittet publicerades 9 april 2021.


Avsnitt 2

I det här avsnittet synar vi forsknings- och innovationspropositionen för 2021-2024 som regeringen presenterade strax före jul, 2020. Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, möter Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström för en diskussion om de konsekvenser och möjligheter som propositionen bär med sig för svensk forskning.

Samtalet leds av Anders Bjers.

Avsnittet publicerades 14 januari 2021.


Avsnitt 1

Vad är nyttan med grundforskning och vilka förutsättningar krävs för forskare som skapar ny kunskap? Och vad betyder grundforskning för vår gemensamma värld? Podden gästas av Lars Kloo som var Vetenskapsrådets huvudsekreterare för ämnesområdet natur- och teknikvetenskap fram till december 2020. Ett samtal som blandar personliga och professionella perspektiv på grundforskning och nya kunskaper.

Samtalet leds av Anders Bjers.

Avsnittet publicerades 5 januari 2021.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Prenumerera på Vetenskapsrådets nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om det senaste från oss: nyheter, utlysningar, beslut, rapporter och inbjudningar till våra olika evenemang.

Registrera dig och få vårt nyhetsbrev

Mer inom samma ämne

  1. Jonas Oldgren blir huvudsekreterare för klinisk forskning

    Vetenskapsrådet tillsätter en huvudsekreterare för klinisk forskning. Rollen är helt ny och kommer att innehas av Jonas Oldgren som är professor i koagulationsforskning och överläkare i kardiologi. Han påbörjar sitt uppdrag 16 mars 2022 som vetenskap...

  2. Vetenskapsrådets nya styrelseordförande på plats

    Större genomslag för vikten av fri forskning inom forskningspolitiken och mod när det kommer till investeringar i forskningsinfrastruktur. Det är frågor som Vetenskapsrådets nya styrelseordförande Irene Wennemo lyfter fram som viktiga. Hon tillträdde...

  3. Pernilla Nilsson ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

    Vetenskapsrådets nya huvudsekreterare för utbildningsvetenskap heter Pernilla Nilsson och är professor i naturvetenskapernas didaktik och prorektor vid Högskolan i Halmstad. Hon har ett stort intresse för undervisning, lärande och kvalitetsfrågor. At...