Vetenskapsrådets podd

I podden För en klokare värld pratar vi om forskning och om de förutsättningar som behövs för att göra världen klokare. Du möter experter, forskare och medarbetare på Vetenskapsrådet tillsammans med en mängd andra röster.

Avsnitt 13 – "Its time to renew our view on research assessment" – meet UKRI CEO Dame Ottoline Leyser

In this episode, we meet with the CEO of UK Research and Innovation (UKRI), Professor Dame Ottoline Leyser, as she visited the Swedish Research Council. Our conversation focuses on research assessment, as there is a global movement to renew the view and how to assess research. She is sharing her thoughts and insights on how diversity and inclusion are some of the keys to developing research assessments and improving our societies. And much more…

The podcast is hosted by Anders Bjers from the Swedish Research Council, the episode was published 11 October 2022.


Avsnitt 12 – Sven Stafström summerar sina år som Vetenskapsrådets generaldirektör

Hur har det gått att leda Sveriges största forskningsfinansiär? Och hur ser han på framtiden för svensk forskning? Lyssna till Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström som summerar sina nio år på posten.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 20 juni 2022


Avsnitt 11 – Scholars at Risk, så får hotade forskare stöd

Tar vi den akademiska friheten för given? Allt oftare hotas forskare både i Sverige och i världen. Det internationella nätverket Scholars at Risk arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen. Vi möter Karolina Catoni från den svenska sektionen av Scholars at Risk i ett samtal om nätverkets aktuella arbete med att stötta forskare i och från krigets Ukraina. Vi pratar också om dödsdomen mot den svensk-iranske forskaren inom katastrofmedicin, som suttit fängslad i Iran sedan 2016.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 13 maj 2022.

Samlingssida med pågående stödinsatser för forskare från Ukraina.


Avsnitt 10 – Antibiotikaresistens vet inga gränser, lyssna till JPIAMR:s svenska ordförande om vägen framåt

Forskare söker lösningar för att minska antibiotikaresistens i Sverige och i världen. Rätt internationella samarbeten kan vara avgörande. Vetenskapsrådet är värd för den internationella samarbetsorganisationen JPIAMR, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (AMR). Vi möter Jan-Ingvar Jönsson som är ordförande i JPIAMR i ett samtal om internationell forskning om antibiotikaresistens, där Sverige och Vetenskapsrådet spelar en nyckelroll.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 16 november 2021.


Avsnitt 9 – Trees, drugs and new materials, discover the ESS and MAX IV

Please meet three researchers discussing how they use the MAX IV laboratory for very different purposes. This podcast is a conversation with Yasmine Sassa, Ass. Professor Materials Physics, Department of Physics at Chalmers University. Lionel Trésaugues, Sprint Bioscience and Daniel Söderberg, Professor of fiber processes at KTH and Director of Treesearch. They bring a researcher’s perspective on the capacities of the unique facilities ESS and MAX IV.

The podcast is hosted by Anders Bjers from the Swedish Research Council, the episode was published 7 October 2021.


Avsnitt 8 – ESS och MAX IV, så stärker de Sverige som kunskapsnation

På ESS och MAX IV i Lund sker unik forskning inom exempelvis material, medicin och miljö. I det här avsnittet möter vi Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet och Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB. De diskuterar hur forskningsanläggningarna ESS och MAX IV möjliggör innovationer och forskning som tar Sverige in i framtiden. Mikaela Rapp är ansvarig för ESS/MAX IV-kansliet och berättar om kansliets uppdrag.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 7 oktober 2021.


Avsnitt 7 – När lammen tystnade, om blodets kulturella och politiska historia

På 1800-talet hände det att soldater bar med sig lammungar på ryggen för att tappa dem på blod om en sårad soldat behövde en akut blodtransfusion. Om detta och mycket mer berättar Boel Berner i ett specialavsnitt om blodets historia. Boel Berner är sociolog, historiker och professor emerita vid Linköpings universitet. Hon forskar om blodtransfusionens och blodgivningens historia, och om blodgruppernas politiska betydelse.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 7 oktober 2021.

Detta avsnitt är del två i en serie på temat blod som vi publicerar i samband Nobel Calling Stockholm 2021.


Avsnitt 6 – Upptäck blodgruppers betydelse för hälsa, faderskap och coronavirus!

Vi möter Gustaf Edgren som är en av få som forskar på hälsoeffekter av blodtransfusioner och har djup kunskap om just blodgrupper. Han berättar mer om blodgrupper och hur de kan inverka på vår hälsa. Gustaf Edgren är specialistläkare på Södersjukhuset och forskare på Karolinska institutet i Stockholm.

Samtalet leds av Helena Bornholm och Anders Bjers från Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 3 oktober 2021.

Det här avsnittet är ett av två som vi publicerar i samband med Nobel Calling Stockholm 2021.


Avsnitt 5 – Varför tar det så lång tid för kvinnor att bli professorer?

Har kvinnor och män samma förutsättningar att göra akademisk karriär och bedriva forskning i dagens svenska högskola? Varför är 71% av alla professorer män? Det här avsnittet handlar om Vetenskapsrådets rapport från 2021: Hur jämställt är det i högskolan? I fokus står kvinnor och män som nyligen har tagit sin doktorsexamen. Gäster i podden är rapportförfattarna Lisbeth Söderqvist och Stina Gerdes Barriere.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 22 september 2021.

Läs rapporten: Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning


Avsnitt 4 – Tillit, sant eller falskt om vaccination mot covid-19

Hur kan vi motverka spridning av desinformation om covid-19-vacciner under coronapandemin? Går det att dra lärdomar från ebolaepidemin i Sierra Leone? Gäster i detta avsnitt är Maike Winters, forskare i global hälsa vid Karolinska institutet, och Nemo Stjernström, kommunikationsstrateg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 12 juni 2021.


Avsnitt 3 – Forskning med fokus på covid-19, möt fyra forskare och forskningsminister Matilda Ernkrans

Fyra forskare med finansiering från Vetenskapsrådet berättar om sin forskning om covid-19 och coronaviruset. Avsnittet inleds med en inblick i hur den ansvariga forskningsministern Matilda Ernkrans ser på forskning under pandemin.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 9 april 2021.


Avsnitt 2 – Ny forsknings- och innovationsproposition, vad betyder den för Sverige?

I det här avsnittet synar vi forsknings- och innovationspropositionen för 2021-2024 som regeringen presenterade strax före jul, 2020. Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, möter Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström för en diskussion om de konsekvenser och möjligheter som propositionen bär med sig för svensk forskning.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 14 januari 2021.


Avsnitt 1 – Vad är nyttan med grundforskning?

Vad är nyttan med grundforskning och vilka förutsättningar krävs för forskare som skapar ny kunskap? Och vad betyder grundforskning för vår gemensamma värld? Podden gästas av Lars Kloo som var Vetenskapsrådets huvudsekreterare för ämnesområdet natur- och teknikvetenskap fram till december 2020. Ett samtal som blandar personliga och professionella perspektiv på grundforskning och nya kunskaper.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet, avsnittet publicerades 5 januari 2021.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Prenumerera på Vetenskapsrådets nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om det senaste från oss: nyheter, utlysningar, beslut, rapporter och inbjudningar till våra olika evenemang.

Registrera dig och få vårt nyhetsbrev

Mer inom samma ämne

  1. Årsredovisning 2022

  2. Sveriges EU-ordförandeskap 2023

    Under första halvan av 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här har vi samlat information om Vetenskapsrådets engagemang under ordförandeskapet.

  3. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.