Vetenskapsrådets podd

I podden För en klokare värld pratar vi om forskning och om de förutsättningar som behövs för att göra världen klokare. Du möter experter, forskare och medarbetare på Vetenskapsrådet tillsammans med en mängd andra röster. Lyssna på avsnitten direkt via spelarna nedan.

Avsnitt 7 – oktober 2021

På ESS och MAX IV i Lund sker unik forskning inom exempelvis material, medicin och miljö. I det här avsnittet möter vi Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet och Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB. De diskuterar hur forskningsanläggningarna ESS och MAX IV möjliggör innovationer och forskning som tar Sverige in i framtiden. Mikaela Rapp är ansvarig för ESS/MAX IV-kansliet och berättar om kansliets uppdrag.

Samtalet leds av Anders Bjers på Vetenskapsrådet.


Avsnitt 6 – oktober 2021

Vi möter Gustaf Edgren som är en av få som forskar på hälsoeffekter av blodtransfusioner och har djup kunskap om just blodgrupper. Han berättar mer om blodgrupper och hur de kan inverka på vår hälsa. Gustaf Edgren är specialistläkare på Södersjukhuset och forskare på Karolinska institutet i Stockholm. Samtalet leds av Helena Bornholm och Anders Bjers från Vetenskapsrådet.

Det här avsnittet är ett av två som vi publicerar i samband med Nobel Calling Stockholm 2021.länk till annan webbplats


Avsnitt 5 – september 2021

Har kvinnor och män samma förutsättningar att göra akademisk karriär och bedriva forskning i dagens svenska högskola? Varför är 71% av alla professorer män? Det här avsnittet handlar om Vetenskapsrådets rapport från 2021: Hur jämställt är det i högskolan? I fokus står kvinnor och män som nyligen har tagit sin doktorsexamen. Gäster i podden är rapportförfattarna Lisbeth Söderqvist och Stina Gerdes Barriere.

Samtalet leds av Anders Bjers.

Läs rapporten: Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns förutsättningar att bedriva forskning


Avsnitt 4 – juni 2021

Hur kan vi motverka spridning av desinformation om covid-19-vacciner under coronapandemin? Går det att dra lärdomar från ebolaepidemin i Sierra Leone? Gäster i detta avsnitt är Maike Winters, forskare i global hälsa vid Karolinska institutet, och Nemo Stjernström, kommunikationsstrateg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Samtalet leds av Anders Bjers.


Avsnitt 3 – april 2021

Fyra forskare med finansiering från Vetenskapsrådet berättar om sin forskning om covid-19 och coronaviruset. Avsnittet inleds med en inblick i hur den ansvariga forskningsministern Matilda Ernkrans ser på forskning under pandemin.

Samtalet leds av Anders Bjers.


Avsnitt 2 – januari 2021

I det här avsnittet synar vi forsknings- och innovationspropositionen för 2021-2024 som regeringen presenterade strax före jul, 2020. Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, möter Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström för en diskussion om de konsekvenser och möjligheter som propositionen bär med sig för svensk forskning.

Samtalet leds av Anders Bjers.


Avsnitt 1 – december 2020

Vad är nyttan med grundforskning och vilka förutsättningar krävs för forskare som skapar ny kunskap? Och vad betyder grundforskning för vår gemensamma värld? Podden gästas av Lars Kloo som var Vetenskapsrådets huvudsekreterare för ämnesområdet natur- och teknikvetenskap fram till december 2020. Ett samtal som blandar personliga och professionella perspektiv på grundforskning och nya kunskaper.

Samtalet leds av Anders Bjers.

Publicerad 17 juni 2021

Uppdaterad 07 oktober 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Prenumerera på Vetenskapsrådets nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om det senaste från oss: nyheter, utlysningar, beslut, rapporter och inbjudningar till våra olika evenemang.

Registrera dig och få vårt nyhetsbrev

Mer inom samma ämne

  1. Valberedningar klara inför val av ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd

    Nya ledamöter ska utses till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2022–2024. Elektorer, utsedda av landets lärosäten, har nu valt valberedningar som ska ta fram förslag på nya ledamöter. 14 december väljer elektorerna sedan vilka ledam...

  2. Lisbeth Olsson ny huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer

    Hon är professor i industriell bioteknik och har ett stort intresse av att hitta lösningar på samhällets stora utmaningar. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för att öka de tvärvetenskapliga möjligheterna inom forskningsinfrastruktur och bred...

  3. Sven Stafström invald som ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

    Idag är vi glada och stolta att kunna meddela att Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström blivit invald i Kungl. Vetenskapsakademien. Han väljs in i klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap.