Press

Här hittar du pressbilder och logotyper. Vår presstjänst är bemannad på vardagar under kontorstid.

Presstjänst kontorstid vardagar:

Telefon: 08-546 44 120
E-post: press@vr.se

Pressansvarig: Sofia Günther

 

Pressbilder

Du får använda våra pressbilder i redaktionellt syfte i sammanhang där Vetenskapsrådet och vårt arbete beskrivs. Ange alltid fotografens namn i anslutning till bilden.

Kontakta pressansvarig för bilder på vår styrelse, ledning och kontaktpersoner inom forskningsfinansiering, forskningspolitisk analys, förvaltning och kommunikation.Logotyper

Det är viktigt att du tar del av de regler vi har för användning av vår logotyp. Du hittar dem här nedanför.

Här kan du ladda ner våra logotyperZIP (zip, 2.7 MB)

Så här får du använda Vetenskapsrådets logotyp

Våra logotyper får användas när:

 • Vetenskapsrådet är avsändare/arrangör till exempelvis en trycksak, en konferens eller annat evenemang, enskilt eller tillsammans med andra aktörer, till exempel universitet eller forskningsråd.
 • Medier (tidningar, tv eller digitala media) behöver logotypen som illustration i samband med ett nyhetsinslag eller liknande.
 • Externa byråer/tryckerier tar fram produkter åt Vetenskapsrådet och behöver ladda ner logotypen för att placera den på en trycksak etcetera. Logotypen ska alltid användas på Vetenskapsrådets eget material.
 • En forskare, forskargrupp eller organisation har fått bidrag av flera forskningsråd (till exempel Forte, Formas, Vinnova) och övriga råd har lämnat sitt godkännande att använda deras respektive logotyper. I detta fall får även Vetenskapsrådets logotyp användas för att lyfta fram vilka som är finansiärer.

Använd inte våra logotyper när:

 • Vetenskapsrådet står som ensam finansiär till ett forskningsprojekt. Däremot ska du som är forskare och får stöd av oss uppge Vetenskapsrådet med namn när du publicerar dina resultat. Det är nödvändligt för att forskningen ska kunna hittas via publikationsdatabaser.
 • Vetenskapsrådet har gett bidrag till konferenser. Logotypen får endast användas i de fall då Vetenskapsrådet är medarrangör och därmed har inflytande över innehållet i konferensen, i andra fall får Vetenskapsrådet anges med namn.

Logotypen ska alltid placeras enligt Vetenskapsrådets grafiska profil

Vetenskapsrådets logotyp finns i fyra versioner på svenska och engelska och i svart eller vitt.

 • Den svarta logotypen ska alltid monteras på vit bakgrund.
 • Om logotypen monteras på bild eller färgplatta ska logotypen i vitt användas.
 • Runt logotypen ska det alltid finnas luft för att göra den synlig och läsbar.
 • Logotypen måste alltid anges i sin helhet. Den får inte beskäras, delas eller ändras på något annat sätt.
 • Symbolen får aldrig kombineras med något annat namn eller text.


Våra webbplatser för forskningskommunikation

Expertsvarlänk till annan webbplats — journalistens genväg till forskarexpertisen.

Forskning.selänk till annan webbplats — aktuella nyheter från svensk forskning.

Curielänk till annan webbplats — en nättidning om forskningens villkor.

Publicerad den 19 april 2018

Uppdaterad den 17 december 2019

Pdf / Utskrift

Få svar från forskarexpertisen via tjänsten Expertsvarlänk till annan webbplats!

Expertsvar riktar sig till journalister som vill nå svenska forskare och experter för kommentarer och förklaringar eller helt nya vinklar på ett ämne.

Kontakt

Mer inom samma ämne

 1. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

  Vetenskapsrådets styrelse har utsett fem nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2020–2022. Jan-Eric Sundgren fortsätter som ordförande till och med 31 december 2020.

 2. God jul och gott nytt år!

  Ta på dig VR-glasögonen i jul och se Vetenskapsrådets önskningar för framtiden.

 3. GD:s reflektioner efter den Forskningspolitiska dagen

  Den 20 november arrangerade vi för första gången Forskningspolitiska dagen. Vårt syfte var att skapa en arena för frågor som rör utveckling och utmaningar inom det svenska forskningssystemet.