Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och AI

Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

Avtalet mellan Vetenskapsrådet, Vinnova och den amerikanska nationella forskningsfinansiären NSF ska främja svensk-amerikanska forsknings- och innovationssamarbeten kring forskning som bidrar till att hitta lösningar på angelägna samhällsproblem. Avtalet har ett fokus på bland annat forskning inom nästa generations trådlösa system (6G), artificiell intelligens (AI), kvantteknologi och utbildningsvetenskap inom de så kallade STEM-områdena (science, technology, engineering and mathematics).

– Detta är ett viktigt steg för svensk forskning och innovation och det är glädjande att vi skriver under avtalet tillsammans med innovationsmyndigheten Vinnova. Det kommer att bidra till ökade möjligheter för samverkan med USA inom viktiga utvecklingsområden och jag ser fram mot att det fylls med aktiviteter och utlysningar, säger Katarina Bjelke, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Svensk satsning på forskning och innovation inom 6G

Regeringen gör också en särskild satsning på forskning och innovation inom 6G och ger Vetenskapsrådet och Vinnova totalt 390 miljoner att fördela inom området under åren 2024–2026, varav Vetenskapsrådet tilldelas 140 miljoner kronor.

– Sverige ligger långt framme när det gäller forskning och utveckling inom 6G-området, en teknik som kommer att förändra kommunikationslandskapet. Med detta uppdrag ser vi att möjligheterna till nationell samordning inom området stärks. Delaktighet från både akademi och näringsliv är en stark grund i samarbetet, och vi ser också fram emot bilaterala utbyten med en rad länder där vi ser starka samarbetsmöjligheter, säger Mattias Marklund, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet.

Fler avtal med NSF

Vetenskapsrådet och Vinnova har sedan tidigare ett avtal med NSF inom forskningsprogrammet Convergence Accelerator Program (CAP) som syftar till att snabba på processen från grundforskning till produkt och marknad.

Vetenskapsrådets samarbetsavtal med andra länder

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Avtal om cancerforskning

Tidigare skrev vi att avsiktsförklaringen även omfattar cancerforskning. Det stämmer inte. Sverige har däremot ett bilateralt avtal med USA om cancerforskning.

Läs mer om avtalet om cancerforskning på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  3. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.