Så kan svensk forskning stärkas

Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Så lyder regeringens forskningspolitiska mål. Vetenskapsrådet har identifierat fyra områden som behöver prioriteras för att Sverige ska nå det mål som regeringen satt upp och för att svensk forskning ska bli ännu mer nydanande, konkurrenskraftig och användbar:

 • Långsiktig finansieringen av forskarinitierad forskning och starka forskningsmiljöer
 • Forskningens frihet, förtroendet för forskning och god forskningskultur
 • Långsiktighet i prioritering och finansiering av forskningsinfrastruktur
 • Goda förutsättningar för de främsta forskarna att bedriva forskning av högsta kvalitet

Fördjupade resonemang om utmaningar och förslag på åtgärder inom varje område finns att läsa i rapporten Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället.

Rapporten är ett underlag för Vetenskapsrådets långsiktiga arbete och för våra rekommendationer till regeringen i forskningspolitiska frågor. Den är även ett underlag till vårt inspel inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

Katarina Bjelke, Vetenskapsrådets generaldirektör, sammanfattar huvudbudskapen i rapporten.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Poddavsnitt

Katarina Bjelke är gäst i Vetenskapsrådets podd "För en klokare värld" där hon utvecklar vad som behövs för att stärka svensk forskning.

Lyssna på Spotify Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

 1. Debatt: Banbrytande forskning kräver långsiktig finansiering

  Bättre villkor för forskarna, långsiktig finansiering, mer internationellt samarbete och satsningar på excellens. Detta är grundpelare som måste vara på plats om Sverige ska fortsätta vara en stark forskningsnation, skriver generaldirektör Katarina B...

 2. Forskningsbarometern 2023 ger lägesbild av svensk forskning

  Hur står sig Sverige som forskningsnation i internationell jämförelse? Vilka lärosäten satsar mest på forskning och utveckling (FoU)? Hur stora är FoU-utgifterna för grundforskning och tillämpad forskning? Nu har vi publicerat Forskningsbarometern 20...

 3. Presentation av Forskningsbarometern 2023

  Välkommen till en digital presentation av 2023 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.

Till toppen