Så kan svensk forskning stärkas

Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Så lyder regeringens forskningspolitiska mål. Vetenskapsrådet har identifierat fyra områden som behöver prioriteras för att Sverige ska nå det mål som regeringen satt upp och för att svensk forskning ska bli ännu mer nydanande, konkurrenskraftig och användbar:

 • Långsiktig finansieringen av forskarinitierad forskning och starka forskningsmiljöer
 • Forskningens frihet, förtroendet för forskning och god forskningskultur
 • Långsiktighet i prioritering och finansiering av forskningsinfrastruktur
 • Goda förutsättningar för de främsta forskarna att bedriva forskning av högsta kvalitet

Fördjupade resonemang om utmaningar och förslag på åtgärder inom varje område finns att läsa i rapporten Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället.

Rapporten är ett underlag för Vetenskapsrådets långsiktiga arbete och för våra rekommendationer till regeringen i forskningspolitiska frågor. Den är även ett underlag till vårt inspel inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

Katarina Bjelke, Vetenskapsrådets generaldirektör, sammanfattar huvudbudskapen i rapporten.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Poddavsnitt

Katarina Bjelke är gäst i Vetenskapsrådets podd "För en klokare värld" där hon utvecklar vad som behövs för att stärka svensk forskning.

Lyssna på Spotify Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 2. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

  EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

 3. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...