Publicerad den 18 april 2018

Uppdaterad den 19 november 2019

Internationellt arbete

Vetenskapsrådet samarbetar med myndigheter och organisationer utanför Sverige om forskningens inriktning och kring gemensamma utlysningar och kommunikationsinsatser. Vi representerar också Sverige i internationella forskningsorganisationer och forskningsinfrastrukturer.

Sverige deltar i ett stort antal internationella program- och styrkommittéer, utlysningar och forskningsinfrastrukturer. Vetenskapsrådet bemannar idag mer än 200 platser i internationella organ för svensk forsknings räkning.

Våra uppdrag

Som myndighet får vi våra uppdrag av regeringen. Uppdragen finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev men kan också komma vid sidan av – som separata uppdrag. Här hittar du uppdragen som styr vårt internationella arbete.