Europeiska partnerskap

Europeiska partnerskap är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, näringsliv, medlemsländer och associerade länder samt andra intressenter. De syftar till ett bredare forskningssamarbete kring olika samhällsutmaningar.

I det nuvarande ramprogrammet Horisont Europa finns olika sorters partnerskap som varierar i hur de finansieras och vilka aktörer som deltar. Det finns också partnerskapsprogram från tidigare ramprogram som fortfarande är aktiva. Vetenskapsrådet deltar i partnerskap och tidigare partnerskapsprogram inom följande områden:

 • Medicin och hälsa (individanpassad medicin, antimikrobiell resistens, neurodegenerativa sjukdomar, samt sällsynta sjukdomar)
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap (grafen, kvantteknologi samt information)
 • Forskningsinfrastrukturer (högpresterande datorsystem och det europeiska öppna vetenskapsmolnet, EOSC)
 • Humaniora och samhällsvetenskap
 • Tvärvetenskap (genusfrågor i forskning)

Mer information om Europiska partnerskap på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges deltagande i partnerskapsprogram samordnas av Vetenskapsrådet och forskningsråden Formas och Forte, Rymdstyrelsen, Sveriges Energimyndighet samt Vinnova i samordningsfunktionen EU-Sam. Vinnova tar varje år fram en årsbok som redovisar svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation.

Läs årsboken för 2022 på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

  Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

 2. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

  Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...

 3. 19 forskare i Sverige får ERC Starting Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat resultatet för ERC Starting Grant i 2023 års utlysning. 400 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 19 av forskarna har en sv...