Europeiska partnerskap

Europeiska partnerskap är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, näringsliv, medlemsländer och associerade länder samt andra intressenter. De syftar till ett bredare forskningssamarbete kring olika samhällsutmaningar.

I det nuvarande ramprogrammet Horisont Europa finns olika sorters partnerskap som varierar i hur de finansieras och vilka aktörer som deltar. Det finns också partnerskapsprogram från tidigare ramprogram som fortfarande är aktiva. Vetenskapsrådet deltar i partnerskap och tidigare partnerskapsprogram inom följande områden:

 • Medicin och hälsa (individanpassad medicin, antimikrobiell resistens, neurodegenerativa sjukdomar, samt sällsynta sjukdomar)
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap (grafen, kvantteknologi samt information)
 • Forskningsinfrastrukturer (högpresterande datorsystem, EuroHPC och det europeiska öppna vetenskapsmolnet, EOSC)
 • Humaniora och samhällsvetenskap
 • Tvärvetenskap (genusfrågor i forskning)

Mer information om Europiska partnerskap på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges deltagande i partnerskapsprogram samordnas av Vetenskapsrådet och forskningsråden Formas och Forte, Rymdstyrelsen, Sveriges Energimyndighet samt Vinnova i samordningsfunktionen EU-Sam. Vinnova tar varje år fram en årsbok som redovisar svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation.

Läs årsboken för 2022 på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

  EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

 2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

  EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

 3. Stärk kommunikationen om forskning

  Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.