Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Öppna utlysningar

Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning

Syftet med bidraget till forskningsmiljöer inom registerbaserad forskning är att genom samarbete i en större gruppering skapa ett mervärde.

Öppnade: 16 januari 2019, 14:00

Stänger: 19 februari 2019, 14:00

Forskarskolor inom registerbaserad forskning

Söks av organisation

Syftet med bidraget till nationell forskarskola inom registerbaserad forskning är att stärka rekryteringsbasen och kvaliteten inom forskningsområden som...

Öppnade: 16 januari 2019, 14:00

Stänger: 19 februari 2019, 14:00

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Söks av organisation

Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i...

Öppnade: 16 januari 2019, 14:00

Stänger: 19 februari 2019, 14:00

Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call for Proposals 2019 med titeln...

Öppnade: 12 december 2018, 14:00

Stänger: 20 februari 2019, 14:00

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) kring forskning om...

Öppnade: 5 december 2018, 17:00

Stänger: 21 februari 2019, 14:00

Rådsprofessorprogrammet

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stänger: 26 februari 2019, 14:00