Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Utlysningar och beslut

Dekorationsbild..

Hur står sig svensk forskning i internationell jämförelse?

Forskningsbarometern 2023 samlar statistik från olika källor.

  • Hur mycket pengar går till forskning och utveckling (FoU)?
  • Hur ser den forskande personalens sammansättning ut?
  • Hur stort genomslag får forskningen?

Aktuellt

Evenemang
12 december 2023
Samtal om hatbrott
Evenemang
14 december 2023
Presentation av Forskningsbarometern 2023

Utlysningar och beslut

$context.loading
Till toppen