Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Utlysningar

Forskarskolor för lärarutbildare

Söks av organisation

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärarutbildningen med dess olika...

Öppen utlysning

13 januari 2021 – 23 februari 2021

Forskarskolor inom utbildningsvetenskap

Söks av organisation

Syftet med bidraget är att stärka kompetensen inom området utbildningsvetenskap och öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter.

Öppen utlysning

13 januari 2021 – 23 februari 2021

Rådsprofessor inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma...

Öppen utlysning

27 januari 2021 – 2 mars 2021

Rådsprofessor inom medicin och hälsa

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma...

Öppen utlysning

27 januari 2021 – 2 mars 2021

Projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom EU Joint programme – Neurodegenerative Disease Resarch (JPND).

Öppen utlysning

14 januari 2021 – 9 mars 2021

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European co-fund action for Personalised Medicine (ERA PerMed) med målet att främja...

Öppen utlysning

14 december 2020 – 10 mars 2021

Visa fler

Rapporter

Alla rapporter