Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Utlysningar och beslut

Katarina Bjelke.

Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

Vetenskapsrådet har svarat på Forskningsfinansieringsutredningens remiss Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59).

Läs Vetenskapsrådets remissvar

Aktuellt

Utlysningar och beslut

$context.loading
Till toppen