Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Evenemang

Nyheter

Rapporter

Rapport
Söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet
I denna rapport beskrivs söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet (ERC) för forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, jämfört med forskare ver...
PM
Finansiering av svensk virusforskning
Vetenskapsrådet står för en stor del av finansieringen av virusforskning och hela infektionsområdet i Sverige...