Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Stängda utlysningar

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma forskare möjlighet att bedriva relevant forskning inom infektionsområdet med fokus på antibiotika och...

Öppnade: 27 mars 2019, 14:00

Stängde: 11 juni 2019, 14:00

Gästforskarprogram inom klimat och miljö 

Söks av organisation

Gästforskarprogrammet om klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Programmet är öppet för olika discipliner.

Öppnade: 3 april 2019, 14:00

Stängde: 15 maj 2019, 14:00

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga...

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stängde: 9 april 2019, 14:00

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska...

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stängde: 9 april 2019, 14:00

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stängde: 9 april 2019, 14:00

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stängde: 9 april 2019, 14:00