Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Utlysningar och beslut

Hur står sig svensk forskning i internationell jämförelse?

Forskningsbarometern 2023 samlar statistik från olika källor.

  • Hur mycket pengar går till forskning och utveckling (FoU)?
  • Hur ser den forskande personalens sammansättning ut?
  • Hur stort genomslag får forskningen?

Aktuellt

Evenemang
23 april 2024
Sunetdagarna våren 2024

Utlysningar och beslut

$context.loading