Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Stängda utlysningar

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

(FULLSTÄNDIG ANSÖKAN) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient-...

Öppnade: 12 juni 2019, 14:00

Stängde: 27 augusti 2019, 14:00

Projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att med andra aktörer samlas inför en framtida ansökan om...

Öppnade: 12 juni 2019, 14:00

Stängde: 27 augusti 2019, 14:00

Projektbidrag Röntgen Ångström

Röntgen-Ångström Cluster, RÅC, är ett tysk-svenskt forskningssamarbete inom strukturbiologi och materialvetenskap. Syftet är att stärka forskning inom materialvetenskap och...

Öppnade: 12 juni 2019, 14:00

Stängde: 27 augusti 2019, 14:00

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma forskare möjlighet att bedriva relevant forskning inom infektionsområdet med fokus på antibiotika och...

Öppnade: 27 mars 2019, 14:00

Stängde: 11 juni 2019, 14:00

Gästforskarprogram inom klimat och miljö 

Söks av organisation

Gästforskarprogrammet om klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Programmet är öppet för olika discipliner.

Öppnade: 3 april 2019, 14:00

Stängde: 15 maj 2019, 14:00

Etableringsbidrag för forskning om ny kärnteknik

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare vid ett svensk lärosäte, inom området ny kärnteknik.

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stängde: 9 april 2019, 14:00