Uppdrag att utvärdera klinisk forskning inom ALF

Vetenskapsrådet har i uppdrag  att genomföra utvärderingar av klinisk forskning vid de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet. Kansliet finns på Vetenskapsrådet.

Läs mer om registerbaserad forskning

Om registerforskning

På registerforskning.se finns information om hur du kan hitta, definiera och använda registerdata i din forskning. Här finns också en testversion av metadataverktyget RUT för fördjupad information om innehållet i olika register.

Tidningen Curies logotype

Senaste från tidningen Curie: