Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Beslut

Publicerades: 17 december 2018, 14:00

Internationellt samarbete inom GENDER-NET Plus Co-Fund

Beslut har fattats inom projektbidrag till internationellt samarbete inom GENDER-NET Plus Co-Fund.

Totalt beviljat belopp: 28 411 830

Publicerades: 13 december 2018, 14:00

Forskningssamarbete Sydkorea–Sverige

Beslut har fattats inom forskningssamarbete Sydkorea–Sverige.

Totalt beviljat belopp: 3 175 000

Publicerades: 11 december 2018, 14:00

Internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Beslut har fattats inom Internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed).

Totalt beviljat belopp: 23 001 000

Publicerades: 10 december 2018, 16:00

Sustainability and resilience

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för sustainability and resilience – tackling consequences of climate and environmental changes,...

Totalt beviljat belopp: 77 280 976 kr

Publicerades: 7 december 2018, 11:00

Forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens 2018. Totalt beviljar vi över 11...

Totalt beviljat belopp: 11 200 000

Publicerades: 7 december 2018, 09:30

Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika 2018. Totalt beviljar vi 176,4 miljoner kronor för...

Totalt beviljat belopp: 176 400 000 kr