Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Öppna utlysningar

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska...

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stänger: 9 april 2019, 14:00

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stänger: 9 april 2019, 14:00

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stänger: 9 april 2019, 14:00

Internationell postdok inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under...

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stänger: 9 april 2019, 14:00

Internationell postdok för forskning om ny kärnteknik

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under...

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stänger: 9 april 2019, 14:00

Etableringsbidrag för forskning om ny kärnteknik

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare vid ett svensk lärosäte, inom området ny kärnteknik.

Öppnade: 6 mars 2019, 14:00

Stänger: 9 april 2019, 14:00

Stängda utlysningar

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Neurodegenerative diseases (JPND) för forskning om...

Öppnade: 7 januari 2019, 14:00

Stängde: 20 mars 2019, 14:00

Projektbidrag för forskning om migration och integration

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stängde: 20 mars 2019, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att stödja forskning med ett mervärde av nyskapande tvärvetenskapligt samarbete inom naturvetenskap och teknikvetenskap, och med fler medverkande än i ett...

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stängde: 20 mars 2019, 14:00

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stängde: 20 mars 2019, 14:00

Projektbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stängde: 20 mars 2019, 14:00

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stängde: 20 mars 2019, 14:00