Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Evenemang

Evenemang
1 oktober 2020
Forum för forskningskommunikation 2020

Nyheter

Rapporter

Rapport
Resultat av behovsinventering
Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen På Vetenskapsrådet prioriterar vi infrastruktur genom en återkommande cyklisk process på två år...
Rapport
Accelerator-based infrastructures in the fields of particle and nuclear physics
Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) inom Vetenskapsrådet avsätter en betydande del av sin årliga budget till acceleratorbaserade infrastrukturer inom partikel- och kärnfy...