Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Utlysningar och beslut

Bild som ska symbolisera artificiell intelligens med ett mänskligt huvud i ett brus av siffror och noder.

Seminarium om artificiell kreativitet

Den 18 april möts forskare och praktiker för att diskutera olika perspektiv på artificiell kreativitet. Samtalet äger rum på Vetenskapsfestivalen i Göteborg och webbsänds på Youtube.

Aktuellt

Utlysningar och beslut

$context.loading