Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Evenemang

Evenemang
6 oktober 2020
Sunetdagarna 2020

Nyheter

Nyhet
21 oktober 2020
Nu ska superdatorn LUMI byggas

Rapporter

PM
Utredning av organisationen av kliniska kommittéer vid Vetenskapsrådet
På uppdrag från regeringen har Vetenskapsrådet gjort en översyn av myndighetens två kommittéer inom klinisk forskning na och tagit fram rekommendationer om hur arbetet kan utveckl...
Rapport
Resultat av behovsinventering
Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen På Vetenskapsrådet prioriterar vi infrastruktur genom en återkommande cyklisk process på två år...