Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Utlysningar

Project grant – Cooperation with ISIS: instrumentation and methods for ESS

Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten .

Öppen utlysning

12 maj 2021 – 15 juni 2021

Proof of concept inom infektionsområdet

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet.

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Bidrag till forskningstid inom primärvården

Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom primärvården möjlighet att bedriva forskning och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar...

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning om postcovid

Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid).

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Projektbidrag för forskning inom primärvården

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Projektbidrag inom psykiatriforskning

Syftet med bidraget är att stödja forskning om den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin.

Öppen utlysning

2 juni 2021 – 17 augusti 2021

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - fullständig ansökan

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom...

Öppen utlysning

9 juni 2021 – 24 augusti 2021

Visa fler

Rapporter

Alla rapporter