Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Utlysningar och beslut

Foto på MAX IV.

Foto: MAX IV

Nio rekommendationer för att möta forskningens behov av infrastruktur

För att Sverige ska fortsätta vara en internationellt konkurrenskraftig forskningsnation behövs satsningar på forskningsinfrastruktur.

I Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023 lyfter vi fram nio rekommendationer för att möta såväl nya som förändrade behov inom svensk forskning.

Så kan vi möta forskningens behov av forskningsinfrastruktur

$context.loading