Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Öppna utlysningar

Bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att stödja forskning med ett mervärde av nyskapande tvärvetenskapligt samarbete inom naturvetenskap och teknikvetenskap, och med fler medverkande än i ett...

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stänger: 20 mars 2019, 14:00

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens.

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stänger: 20 mars 2019, 14:00

Projektbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stänger: 20 mars 2019, 14:00

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stänger: 20 mars 2019, 14:00

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en...

Öppnade: 13 februari 2019, 14:00

Stänger: 20 mars 2019, 14:00

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Neurodegenerative diseases (JPND) för forskning om...

Öppnade: 7 januari 2019, 14:00

Stänger: 20 mars 2019, 14:00

Stängda utlysningar

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom European co-fund action for Personalised Medicine (ERA PerMed) med målet att främja...

Öppnade: 9 januari 2019, 14:00

Stängde: 12 mars 2019, 14:00

Internationell postdok

Vårens utlysning Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stängde: 26 februari 2019, 14:00

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Kvantteknologi. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 24 länder som deltar i Quantera-utlysningen där...

Öppnade: 21 november 2018, 14:00

Stängde: 26 februari 2019, 14:00

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom grundläggande forskning avseende grafen. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av 22...

Öppnade: 19 november 2018, 14:00

Stängde: 26 februari 2019, 14:00

Rådsprofessorprogrammet

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stängde: 26 februari 2019, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

(SKISSANSÖKAN) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stängde: 26 februari 2019, 14:00