Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Utlysningar och beslut

Aktuellt

Evenemang
26 augusti 2024
Intervjuträning ERC Consolidator Grant

Utlysningar och beslut

$context.loading