Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Evenemang

Evenemang
27 februari 2020
Workshop om forskningskommunikation
Evenemang
6 mars 2020
ERC-mottagning 2020

Nyheter

Rapporter

PM
Uppföljning av Vetenskapsrådets implementering av köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll
Under våren 2019 uppmanade Vetenskapsrådet forskare som sökte bidrag inom klinisk behandlingsforskning, medicin och hälsa samt utbildningsvetenskap att inkludera köns- och genuspe...
PM
Kvalitet, implementering och nytta
Den här handboken är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med forskning och utveckling på en svensk myndighet...