Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Öppna utlysningar

Rådsprofessorprogrammet

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stänger: 26 februari 2019, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

(SKISSANSÖKAN) Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stänger: 26 februari 2019, 14:00

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Söks av organisation

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stänger: 26 februari 2019, 14:00

Konferensbidrag

Vårens utlysning Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stänger: 26 februari 2019, 14:00

Tage Erlanders gästprofessur

Söks av organisation

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stänger: 26 februari 2019, 14:00

Olof Palmes gästprofessur

Söks av organisation

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande...

Öppnade: 23 januari 2019, 14:00

Stänger: 26 februari 2019, 14:00

Stängda utlysningar