Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Beslut

Publicerades: 10 december 2018, 16:00

Sustainability and resilience – tackling consequences of climate and environmental changes

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för Sustainability and resilience – tackling consequences of climate and...

Totalt beviljat belopp: 77 280 976 kr

Publicerades: 7 december 2018, 11:00

Forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens 2018. Totalt beviljar vi över 11...

Totalt beviljat belopp: 11 200 000

Publicerades: 7 december 2018, 09:30

Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika 2018. Totalt beviljar vi 176,4 miljoner kronor för...

Totalt beviljat belopp: 176 400 000 kr

Publicerades: 4 december 2018, 15:30

Utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet inväntar besked om budget gällande projektbidrag inom Utvecklingsforskning samt nätverksbidrag Swedish research links. Under tiden publicerar vi en rekommendation...

Totalt beviljat belopp: Ej specificerat.

Publicerades: 4 december 2018, 14:00

Konsolideringsbidrag

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats konsolideringsbidrag 2018. Totalt beviljar vi nästan 221,5 miljoner kronor för åren 2019–2024.

Totalt beviljat belopp: 221 440 000 kr

Publicerades: 4 december 2018, 14:00

Internationell postdok

Höstens utlysning

Totalt beviljat belopp: 127 050 000 kr