Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Hitta utlysningar och beslut

Evenemang
20 mars 2020
Seminarium om genredigering och etik
PM
Kvalitet, implementering och nytta
Den här handboken är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med forskning och utveckling på en svensk myndighet...
Rapport
Strategisk forskningsagenda – nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens
Den strategiska forskningsagendan är en nationell kraftsamling för att skapa möjligheter till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människor och djur...