Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Utlysningar och beslut

Grafik i beige och blått med texten Antibiotikaveckan 2023, 18-24 november.

Nya rön inom utbildningsvetenskap

I veckan presenteras forskningsresultat från projekt som Vetenskapsrådet finansierat inom utbildningsvetenskap. Tillsammans visar de på den stora spännvidd som utbildningsvetenskaplig forskning rymmer.

Presentationerna äger rum på konferensen Resultatdialog vid Jönköping University. Det går också att läsa om resultaten i vår publikation med samma namn

Aktuellt

Evenemang
12 december 2023
Samtal om hatbrott

Utlysningar och beslut

$context.loading
Till toppen