Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Beslut

Publicerades: 13 november 2018, 14:00

Konferensbidrag

Höstens utlysning Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas konferensbidrag i höstens utlysning 2018. Totalt beviljar vi 38 av 64 ansökningar och nästan 5,5 miljoner kronor.

Totalt beviljat belopp: 5 462 801 kr

Publicerades: 8 november 2018, 16:30

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom tillgängliggörande av infrastruktur.

Totalt beviljat belopp: 76 000 000

Publicerades: 5 november 2018, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö migration och integration

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration 2018. Totalt beviljar vi cirka 70,5 miljoner kronor för åren 2018–2023.

Totalt beviljat belopp: 70 540 000 kr

Publicerades: 5 november 2018, 14:00

Humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2018. Totalt beviljar vi nästan 730 miljoner kronor för åren 2018–2024.

Totalt beviljat belopp: 729 275 465 kr

Publicerades: 5 november 2018, 14:00

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådet har beslutat att professor Ann Phoenix vid University College London blir 2020 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Totalt beviljat belopp: Ej specificerat.

Publicerades: 5 november 2018, 14:00

Olof Palmes gästprofessur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om att professor Jason J. Czarnezki vid Pace University blir 2020 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur.

Totalt beviljat belopp: Ej specificerat.