Evenemanget är avslutat

Vetenskapligt samtal om förskolans och
skolans digitalisering

I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med olika bakgrund sina perspektiv. Därefter följer ett panelsamtal med inbjudna aktörer och beslutsfattare inom området.

Datum

8 maj 2024

Tid

13.00–15.00

Plats

United Spaces Waterfront Stockholm, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63.
(Seminariet filmas och läggs ut på Vetenskapsrådet Play i efterhand.)

Anmälan

Endast för särskilt inbjudna

Program

13.00–13.05 Utbildningsvetenskapens roll i digitaliseringsdebatten – syftet med seminariet

Pernilla Nilsson, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet

13.05–13.20 Skolans i samhällets digitalisering – ett möte under lång tid

J. Ola Lindberg, professor i pedagogik, Umeå universitet

13.25–13.40 Forskningsperspektiv på varför förskolan och skolan behöver utbilda barn i digital kompetens

Susanne Kjällander, docent i förskoledidaktik, Stockholms universitet

13.45–14.00 För varje komplext problem finns det ett enkelt svar och det är fel – om mobiler och lärplattformar i uppkopplade klassrum

Christina Olin Scheller, professor i litteraturvetenskapens didaktik och i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

14.05–14.20 Kan robotar väcka barns läslust?

Mattias Arvola, biträdande professor i kognitionsvetenskap, Linköpings universitet

14.25–14.55 Paneldiskussion:

 • Johan Lundin (professor i informatik, ledamot UVK)
 • Joakim Malmström (Skolverket GD)
 • Johanna Jaara Åstrand (Sveriges lärare)
 • Erik Winerö, Lärare och doktorand inom AI
 • Susanne Kjällander (docent i förskoledidaktik)

14.55–15.00 Avslutande ord

Pernilla Nilsson

15.00 Fika och mingel

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

 1. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

 2. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.

 3. Så blev finansieringsåret 2023

  I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.