Evenemang

Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig
forskning

Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.

Datum

17 april 2024

Tid

13.00–16.00

Plats

United Spaces Waterfront Stockholm, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63.
(Seminariet filmas och läggs ut på Vetenskapsrådet Play i efterhand).

Anmälan

Endast för särskilt inbjudna

Program


13.00–13.40 Presentation och diskussion av rapporten

Jan Hylén, utredare

13.45–14.05 UGU – en infrastruktur för forskning om skolan

Alli Klapp, docent vid Göteborgs universitet och vetenskaplig ledare för infrastrukturen Utvärdering genom Uppföljning (UGU)

14.10–14.30 Mental ohälsa i skolan

Jonas Vlachos, professor, Stockholms universitet

Kaffepaus

14.50–15.10 Utbildningsdata – en omistlig källa till utbildningssociologisk kunskap

Tobias Dalberg, universitetslektor, Uppsala universitet

15.15–15.40 Förutsättningar för att samla in nya skoldata från systemleverantörer

Återrapportering av ett regeringsuppdrag, Paula Kossack, Statistiska centralbyrån, SCB

15.40–16.00 Diskussion och fortsatta rekommendationer

Bakgrund

Under 2023 genomförde Vetenskaprådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering av data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Utredningen resulterade i en rapport som kommer att ligga till grund för kommitténs fortsatta arbete med att stödja och utveckla forskningsinfrastrukturer för utbildningsdata.

Vid detta seminarium kommer utredare Jan Hylén att presentera rapporten. Dessutom presenteras ett antal exempel från utbildningsvetenskaplig forskning där olika former av data har använts. Slutligen presentar SCB ett nyligen avslutat regeringsuppdrag.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  2. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  3. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...