Tillgänglighetsredogörelse för Vetenskapsrådet.se

Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Vetenskapsrådet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Vetenskapsrådet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

De flesta tillgänglighetsfelen finns både på den engelska och den svenska delen av webbplatsen.

Navigering och filtreringar

Vissa länkar saknar markering, som ett understreck, för att visa att det är en länk. Då är det inte självklart för alla användare att texten är klickbar.
(Wcag 1.4.1 Användning av färger)

Det kan vara svårt för användare att veta vad det exakta röstkommandot är för att öppna och stänga söket. För att öppna och stänga sökrutan med röstkommando måste användaren säga ”öppna sök” eller ”stäng sök”. Det räcker alltså inte att bara säga ”sök”.
(Wcag 2.5.3 Möjliggör röstkommandon för alla interaktionselement)

Funktionalitet, element och innehåll på olika sidor

Många sidor på webbplatsen har vinjetter – en liten text som beskriver vilken sorts sida användaren befinner sig på, till exempel nyhet eller evenemang. Vinjetten är placerade ovanför den första och största rubriken (H1) vilket gör att användare som använder skärmläsare eller som tabbar sig fram via rubriker kan missa den.
(Wcag 1.3.2 Meningsfull ordning)

Vissa länktexter beskriver inte syftet med länken. Det kan göra att användare inte får klart för sig varför de ska klicka på länken.
(Wcag 2.4.4 Syftet med en länk)

De som använder skärmläsare eller som tabbar sig fram ska kunna skumma igenom texten och hoppa över visst innehåll. I dag saknas möjligheten att kunna hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbsidor, till exempel i det som kallas "Mer inom samma ämne", längst ned på många sidor.
(Wcag 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll)

Blanketter

Blanketter för vetenskaplig och ekonomisk återrapportering som går att ladda ner från webbplatsen är i wordformat och uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Årsredovisningar

Vetenskapsrådets årsredovisningar, som går att ladda ner från webbbplatsen i pdf-format, är inte fullt tillgänglighetsanpassade.

Validering av CSS och HTML

Webbplatsen har flera valideringsfel för CSS och för HTLM.
(Wcag 4.1.1 Parsing)

Swecris

Sökfunktionen i Swecris har för närvarande följande tillgänglighetsbrister:

 • Röstuppläsningen läser inte upp höga belopp på ett bra sätt i alla röstuppläsningsverktyg.
 • Den cirkelformade grafiken saknar ibland tydlig kontrast mellan sina olika delar. (Detta avhjälps till viss del av informationstexter som visas/läses upp vid hoover över ytan. )
 • Då data kommer in från flera olika aktörer kan texter som beskriver projekt ibland vara svårbegripliga och projekttitlar kan ibland vara uppmärkta med fel språk-tagg.

Så har vi testat webbplatsen

2018 gav Vetenskapsrådet en extern aktör i uppdrag att utföra granskning av tillgängligheten på vetenskapsrådet.se. Denna aktör genomförde och granskade rättningarna och levererade dem december 2018. Inför leveransen av dessa rättningar genomförde Vetenskapsrådet också en egen testning.

2020 lät Vetenskapsrådet en extern aktör göra förnyad oberoende granskning av Vetenskapsrådet.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport i september 2020. Därefter genomfördes ett antal rättningar och förbättreingar avseende tillgängligheten.

I december 2022 genomförde DIGG en maskinell granskning av ett antal sidor på vetenskapsrådet.se. Våren 2023 rättades flera tillgänglighetsfel avseende navigation och filtrering, till exempel i för utlysningar och beslut.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på Vetenskapsrådet.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

 • Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 december 2024.
 • Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.
 • Webbplatsen publicerades i juni 2018.
 • Denna tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades 30 maj 2024.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Tyck till!

  Vi vill att Vetenskapsrådet.se och våra digitala tjänster ska fungera så bra som möjligt för dig som användare.

 2. Rapportera tillgänglighetsbrister

  Vi vill att alla våra webbplatser ska vara tillgängliga och fungera väl för alla. Hittar du brister i tillgängligheten kan du rapportera dem här. Du kan också begära att få ta del av material i tillgängligt format.

 3. Vetenskapsrådets webbplats har fått ny struktur

  2018 lanserade vi en ny webbplats. Efter att vi utvärderat den gör vi nu en justering av navigering och struktur.