Publicerad den

Uppdaterad den

Forskningskommunikation

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att samordna kommunikation om forskning och arbetar långsiktigt för att forskningen ska komma till nytta i samhället. Tillsammans med andra forskningsfinansiärer och lärosäten stimulerar vi dialogen mellan forskare och mellan forskare och det övriga samhället.

Kommunicera mera!

 • Väl genomförd kommunikation av forskningsresultat gör det möjligt för organisationer, politiker och människor utanför forskarsamhället att fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund.
 • En aktiv dialog om forskning kan inspirera nya generationer att studera vidare och ge pågående forskning tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar.
 • Allmänheten har rätt att kunna ta del av resultat av forskning som är finansierad med allmänna medel.
Evenemang
20 april 2023
Offentliga samtal: Samtida konflikter om framtida transporter
I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik...
Evenemang
20 april 2023
Offentliga samtal: Framtidens drogvärldar
I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik...
Evenemang
17 april 2023
Vetenskapsfestivalen 2023
På Vetenskapsfestivalen presenterar forskare sin forskning för skolungdomar och allmänhet under kreativa former...
Nyhet
8 december 2022
Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation
Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.
Nyhet
29 september 2022
Hög tid för mer forskningskommunikation i doktorandutbildningen
Forskare behöver dela sin kunskap så att den kommer samhället till nytta. I en ny rapport presenteras ett ramverk för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del av forskarutbildningen.
Nyhet
23 september 2022
Så kan en gemensam plattform för att kommunicera forskning bli verklighet
Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en ny studie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har tagit fram på uppdrag av Vetenskapsrådet.
Beslut
6 december 2022
Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration...
Publikation
14 november 2022
Resultatdialog 2022 – Kortfattade resultat från forskning finansierad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté
Sedan 2005 har Vetenskapsrådet presenterat resultat från forskning vi finansierat inom utbildningsvetenskap dels på en konferens och dels i en antologi, under det gemensamma namnet Resultatdialog...
Publikation
29 september 2022
Ramverk för kurser i forskningskommunikation
Denna rapport handlar om hur forskare i början av karriären kan bli bättre rustade för att dela sin kunskap utanför akademin...

Mer inom samma ämne

 1. Så kan svensk forskning stärkas

  Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.

 2. Offentliga samtal: Samtida konflikter om framtida transporter

  I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om teknikoptimism och infrastruktur och om vem som ta...

 3. Offentliga samtal: Framtidens drogvärldar

  I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om berusning och bedövning och om hur förändringar i ...