Publicerad den

Uppdaterad den

Forskningskommunikation

Forskningskommunikation bidrar till att öka förståelse, tillit och engagemang för forskning hos allmänheten och våra beslutsfattare. Det bidrar också till att göra den vetenskapliga processen mer öppen och inkluderande.

Kommunicera mera!

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att samordna forskningskommunikation. Vi arbetar långsiktigt för att forskningen ska komma till nytta i samhället och verkar för dialog och samverkan mellan forskare och andra samhällsaktörer.

Några anledningar till varför det är viktigt att kommunicera forskning:

 • Kommunikation av forskningsresultat gör det möjligt för organisationer, politiker och människor utanför forskarsamhället att fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund.
 • En aktiv dialog om forskning kan inspirera nya generationer att studera vidare.
 • Forskare kan få tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar.
 • Allmänheten har rätt att kunna ta del av resultat av forskning som är finansierad med allmänna medel.
Nyhet
8 april 2024
Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas
Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap...
Nyhet
11 december 2023
Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå
En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning...
Nyhet
27 juni 2023
Var med och bygg en plattform för nyheter om forskning
Vetenskapsrådet samordnar och underlättar för forskningskommunikation i Sverige...
Visa fler

Öppen vetenskap

Forskningskommunikation är viktigt för att uppnå öppen vetenskap.

Läs mer om öppen vetenskap

Rapportomslag.

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådets kommunikationsbidrag

  Vetenskapsrådet utlyser ibland bidrag för kommunikationsaktiviteter som främjar dialog eller samverkan med grupper utanför akademin. Bidraget kan sökas av forskare som har ett pågående bidrag från oss.

 2. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

  Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

 3. Offentliga samtal: Artificiell kreativitet & det mänskligas gräns

  I seminarieserien Offentliga samtal presenterar två forskare sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om olika perspektiv på artificiell kreativitet och äger rum på Vetensk...