Publicerad den

Uppdaterad den

Forskningskommunikation

Forskningskommunikation bidrar till att öka förståelse, tillit och engagemang för forskning hos allmänheten och våra beslutsfattare. Det bidrar också till att göra den vetenskapliga processen mer öppen och inkluderande.

Kommunicera mera!

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att samordna forskningskommunikation. Vi arbetar långsiktigt för att forskningen ska komma till nytta i samhället och verkar för dialog och samverkan mellan forskare och andra samhällsaktörer.

Några anledningar till varför det är viktigt att kommunicera forskning:

 • Kommunikation av forskningsresultat gör det möjligt för organisationer, politiker och människor utanför forskarsamhället att fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund.
 • En aktiv dialog om forskning kan inspirera nya generationer att studera vidare.
 • Forskare kan få tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar.
 • Allmänheten har rätt att kunna ta del av resultat av forskning som är finansierad med allmänna medel.
Nyhet
7 maj 2024
Stärk kommunikationen om forskning
Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation...
Nyhet
8 april 2024
Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas
Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap...
Nyhet
11 december 2023
Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå
En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning...
Visa fler

Öppen vetenskap

Forskningskommunikation är viktigt för att uppnå öppen vetenskap.

Läs mer om öppen vetenskap

Rapportomslag.

Mer inom samma ämne

 1. ESOF 2024

  12-15 juni äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Katowice i Polen. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juni om forskning, öppen vetenskap och demokrati.

 2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...

 3. Stärk kommunikationen om forskning

  Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.