Publicerad den

Uppdaterad den

Forskningskommunikation

Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att samordna kommunikation om forskning och arbetar långsiktigt för att forskningen ska komma till nytta i samhället. Tillsammans med andra forskningsfinansiärer och lärosäten stimulerar vi dialogen mellan forskare och mellan forskare och det övriga samhället.

Kommunicera mera!

 • Väl genomförd kommunikation av forskningsresultat gör det möjligt för organisationer, politiker och människor utanför forskarsamhället att fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund.
 • En aktiv dialog om forskning kan inspirera nya generationer att studera vidare och ge pågående forskning tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar.
 • Allmänheten har rätt att kunna ta del av resultat av forskning som är finansierad med allmänna medel.
Evenemang
24 november 2022
IFFIS 2022
Skriv upp 24 november i kalendern! Då är det dags för IFFIS 2022 – en konferens och mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem.
Evenemang
15 november 2022
Forum för forskningskommunikation 2022
Forum för forskningskommunikation är tillbaka med ny energi och ännu mer dialog. I år firar konferensen dessutom 10 år...
Nyhet
29 september 2022
Hög tid för mer forskningskommunikation i doktorandutbildningen
Forskare behöver dela sin kunskap så att den kommer samhället till nytta. I en ny rapport presenteras ett ramverk för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del av forskarutbildningen.
Nyhet
23 september 2022
Så kan en gemensam plattform för att kommunicera forskning bli verklighet
Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en ny studie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har tagit fram på uppdrag av Vetenskapsrådet.
Publikation
29 september 2022
Ramverk för kurser i forskningskommunikation
Denna rapport handlar om hur forskare i början av karriären kan bli bättre rustade för att dela sin kunskap utanför akademin...
Publikation
23 september 2022
Forskning för alla! Förslag till en svensk plattform för att kommunicera vetenskap
Hur kan vetenskap göras mer tillgänglig för en bred svensk allmänhet? Det är frågan för en förstudie som Vetenskap & Allmänhet (VA) har genomfört på uppdrag av Vetenskapsrådet...

Våra uppdrag

Som myndighet får vi våra uppdrag av regeringen. Uppdragen finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev men kan också komma vid sidan av – som separata uppdrag. Här hittar du våra uppdrag inom forskningskommunikation.

Mer inom samma ämne

 1. Offentliga samtal: Tid, flex, klass – vem reglerar ditt livs timmar?

  I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om makten över tiden i ett förändrat arbetslandskap.

 2. Hög tid för mer forskningskommunikation i doktorandutbildningen

  Forskare behöver dela sin kunskap så att den kommer samhället till nytta. I en ny rapport presenteras ett ramverk för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del av forskarutbildningen.

 3. Ramverk för kurser i forskningskommunikation

  Denna rapport handlar om hur forskare i början av karriären kan bli bättre rustade för att dela sin kunskap utanför akademin. Författarna presenterar ett tredelat ramverk för kurser i forskningskommunikation. Rapporten är ett resultat av diskussione...