Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och underlätta för forskningskommunikation i Sverige.

När Forskning.se nylanseras i februari kommer webbplatsen även att omfatta Expertsvar.se. Den nya webbplatsen blir därmed en samlingsplats för både nyheter om svensk forskning riktade mot allmänheten och tjänster riktade mot journalister.

– Forskning.se startade redan 2002. Nu omvandlar vi webbplatsen till en bredare plattform som gör det enklare att ta del av och förstå forskning. Denna nya gemensamma webbplats kan därefter byggas på med nya tjänster utifrån behov och önskemål från andra samarbetspartners, säger Mikael Jonsson, kommunikationschef på Vetenskapsrådet.

Under hösten och vintern pågår samtal med lärosäten, finansiärer, forskningsinstitut, myndigheter, akademier, branschorgan och ideella organisationer om samarbete kring innehåll och tjänster på plattformen.

Flera möjligheter med den nya plattformen

Forskning.se gör det enklare för allmänhet och journalister att ta del av svenska forskningsresultat.

 • Plattformen erbjuder forskningsbaserad kunskap och fördjupning från tillförlitliga källor.
 • Forskningsresultat från olika aktörer finns samlade på ett ställe.
 • Plattformen kan användas som kunskapsbank och inspirationskälla för journalister, lärare och elever.
 • Forskning.se är redan en välbesökt webbplats – under 2022 drygt 4,7 miljoner sidvisningar.
 • Nyheterna får större genomslag när de är samlade på ett och samma ställe eftersom sajtens innehåll rankas högt i sökmotorer.
 • Den nya webbplatsen är lättillgänglig genom sitt format, tilltal och design.

Vill du vara med och bidra med innehåll och tjänster?

Välkommen att kontakta Cissi Askwall, samordnare för arbetet med plattformen: cissi.askwall@vr.se

Två förstudier ligger till grund för utvecklingen av den nya plattformen: ForskningFramsyn 2019 Länk till annan webbplats. och Forskning för alla! 2022.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

  Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

 2. High Level Conference on Science Communication

  12-13 mars samlas europeiska beslutsfattare och andra intressenter på en konferens i Bryssel för att diskutera forskningskommunikation. Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om vikten av forskningskommunikation och diskutera hur det kan int...

 3. Broar till delaktighet – ungas integration och civilsamhällets roll

  Ungas integration betraktas ofta som en avgörande framtidsfråga. Hur kan vi bygga broar för unga i Sverige att delta fullt ut i samhället, och vilken roll spelar civilsamhället i detta? Detta är frågor som står i fokus under Vetenskapsrådets och Delm...

Till toppen