Publicerad den

Uppdaterad den

Klinisk forskning

Klinisk forskning är en förutsättning för en kunskapsbaserad och jämlik sjukvård. Forskningen förutsätter vårdens strukturer och resurser, utgår från de behov som finns i hälso- och sjukvården och förväntas leda till patient- och samhällsnytta. Vetenskapsrådet har olika uppdrag som rör klinisk forskning.


Det här är vår roll inom klinisk forskning


Publikationer och ställningstaganden

Här hittar du Vetenskapsrådets publikationer och ställningstaganden inom klinisk forskning och life science.

Publikation
6 april 2022
Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata
Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget...
Publikation
4 april 2022
Finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vaccinering – redovisning av uppdrag
I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Efter dialog med såväl hälso- och sjukvården som relevanta myndigheter utlystes bidrag till forskningsmiljöer för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin...
Publikation
4 april 2022
Finansiering av forskning om långvariga symptom till följd av genomgången covid-19-sjukdom – redovisning av uppdrag
I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom till följd av covid-19...
Visa fler


Nyheter

Nyhet
30 november 2022
Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier
Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet...
Nyhet
25 augusti 2022
”Ta chansen att påverka Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”
Nu har vi öppnat upp för möjligheten att kommentera den första av de forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.
Nyhet
6 april 2022
Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata
Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för hälsodata i Vetenskapsrådets verksamhet.
Visa fler

Mer inom samma ämne

  1. Nationell konferens om kliniska studier 2023

    Välkommen till den femte upplagan av den nationella konferensen om kliniska studier – mötesplatsen för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård!

  2. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  3. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

    Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.