PublISHED ON

UpDATED ON

Clinical research

Clinical research is a prerequisite for knowledge-based, equal healthcare. The research presupposes the structures and resources of healthcare, is based on the needs that exist in healthcare and is expected to lead to patient and societal benefit. The Swedish Research Council has various tasks relating to clinical research.


This is our role in clinical research


Publications and positions

Here you can find the Swedish Research Council’s publications and positions in clinical research and life science (in Swedish).

Publikation
21 November 2023
De kliniska forskarnas förutsättningar i Sverige
Denna rapport identifierar utmaningar för kliniska forskare i Sverige. Den bygger på frågor som Vetenskapsrådet ställt till forskare och forskarstudenter om deras förutsättningar att ägna sig åt klinisk forskning...
Publikation
31 March 2023
Utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet
2023 års utvärderingsrapport Rapporten redovisar resultatet av andra omgångens utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet. Vetenskapsrådet har genomfört utvärderingen på uppdrag av regeringen...
Publikation
6 April 2022
Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata
Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget...
Show more

MORE WITHIN THE SAME SUBJECT AREA

No matching pages

To top