PublISHED ON

UpDATED ON

Clinical research

Clinical research is a prerequisite for knowledge-based, equal healthcare. The research presupposes the structures and resources of healthcare, is based on the needs that exist in healthcare and is expected to lead to patient and societal benefit. The Swedish Research Council has various tasks relating to clinical research.

This is our role in clinical research


Publications and positions

Here you can find the Swedish Research Council’s publications and positions in clinical research and life science (in Swedish).

Publikation
6 April 2022
Uppdrag om rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata
Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Detta PM utgör slutredovisningen av uppdraget...
Publikation
4 April 2022
Finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vaccinering – redovisning av uppdrag
I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Efter dialog med såväl hälso- och sjukvården som relevanta myndigheter utlystes bidrag till forskningsmiljöer för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin...
Publikation
4 April 2022
Finansiering av forskning om långvariga symptom till följd av genomgången covid-19-sjukdom – redovisning av uppdrag
I regleringsbrevet för 2021 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom till följd av covid-19...
Show more

MORE WITHIN THE SAME SUBJECT AREA

No matching pages