Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning stödjer kliniska behandlingsstudier som utgår från de behov som finns i hälso- och sjukvården och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. I kommittén sitter tretton ledamöter som är utsedda av regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Kommittén för klinisk behandlingsforskning beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom området. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de tre beredningsgrupper som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan kommittén fattar beslut. Beredningsgrupperna, som utses av kommittén, består av internationella experter, statistiker och representanter för patientorganisationer.

Forskningen som kommittén finansierar ska

 • vara klinisk och ske i nationell samverkan
 • utgå från de behov som finns i hälso- och sjukvården
 • förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Vetenskapsrådet finansierar klinisk behandlingsforskning i samarbete med Sveriges regioner. Regionerna bidrar med omkring 40 procent av de medel som kommittén fördelar.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Kommittén följer upp, utvärderar och tar fram strategier för forskningsområdet, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar kommittén hjälp av både nationella och internationella experter.

Strategisk plan för kommittén för klinisk behandlingsforskning 2020-2023 Pdf, 220.4 kB. (Pdf, 220.4 kB)

Om klinisk behandlingsforskning

Inom klinisk behandlingsforskning är syftet att ge stöd till kliniska behandlingsstudier. Med behandlingsstudier avses såväl interventions- som observationsstudier. Konkret kan det exempelvis röra sig om att utvärdera diagnostiska tekniker, användningen av etablerade läkemedel och om att effektivisera metoder och behandlingar som det finns ett identifierat behov av. Det kan också handla om behandlingsmetoder som inte kräver läkemedel.

Studierna ska vara motiverade utifrån hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patient- och samhällsnytta inom en definierad tidsrymd.

Kommitténs sammansättning

I kommittén för klinisk behandlingsforskning sitter tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och sex ledamöter, varav tre efter förslag från Vetenskapsrådet (efter samråd med Vinnova). Övriga sex ledamöter representerar regioner och utses av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Vinnova har en adjungerad ledamot i kommittén.

Kommittén sammanträder fem gånger per år.

Ledamöter 2021–2023
NamnTitelOrganisation

Miia Kivipelto (ordförande)

Professor, specialistläkareKarolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset
Clas Ahlm

Forsknings- och utbildningsdirektör, professor, överläkare

Region Västerbotten, Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus

Anders Bjartell

Professor, överläkare

Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus

Annette BruchfeldProfessor, överläkareLinköpings universitet, Universitetssjukhuset i Linköping
Anders Christensson

Professor, chefsöverläkare

Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

Lisa Ekselius

Professor, överläkare


Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset

Mia von Euler

Professor, överläkare

Örebro universitet, Universitetssjukhuset Örebro
Clara Hellner

Forsknings- och innovationsdirektör

Region Stockholm

Magnus Janzon

Centrumchef, överläkare, docent

Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland

Jan KilhamnForsknings- och utbildningschef hälso- och sjukvårdVästra Götalandsregionen
Bertil LindahlProfessor, överläkareUppsala universitet, Akademiska sjukhuset

Håkan Olausson

Professor, överläkare

Linköpings universitet, Universitetssjukhuset i Linköping

Petri OliviusForsknings- och utbildningschefRegion Sörmland


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Katarina Bjelke blir ny generaldirektör för Vetenskapsrådet

  Det blir Katarina Bjelke som tar över som generaldirektör för Vetenskapsrådet efter Sven Stafström. Det meddelade regeringen idag, torsdag 2 juni. Katarina Bjelke tillträder sin nya tjänst 15 september.

 2. Vetenskapsrådet flyttar till ny adress

  Nu inleder vi flytten till våra nya lokaler på Hantverkargatan 11B i Stockholm. Vi kommer fortfarande sitta centralt, från centralstationen går du till oss på 10 minuter.

 3. Definitioner av begrepp inom medicinsk och klinisk forskning

  Vetenskapsrådet har tagit fram definitioner av några av de mest centrala begreppen inom medicinsk och klinisk forskning. Detta har vi gjort för att visa hur vi på Vetenskapsrådet tolkar och använder begreppen.