Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning stödjer kliniska behandlingsstudier som utgår från de behov som finns i hälso- och sjukvården och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. I kommittén sitter tretton ledamöter som är utsedda av regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Kommittén för klinisk behandlingsforskning beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom området. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de tre beredningsgrupper som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan kommittén fattar beslut. Beredningsgrupperna, som utses av kommittén, består av internationella experter, statistiker och representanter för patientorganisationer.

Forskningen som kommittén finansierar ska

 • vara klinisk och ske i nationell samverkan
 • utgå från de behov som finns i hälso- och sjukvården
 • förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

Vetenskapsrådet finansierar klinisk behandlingsforskning i samarbete med Sveriges regioner. Regionerna bidrar med omkring 40 procent av de medel som kommittén fördelar.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Kommittén följer upp, utvärderar och tar fram strategier för forskningsområdet, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar kommittén hjälp av både nationella och internationella experter.

Strategisk plan för kommittén för klinisk behandlingsforskning 2020-2023 Pdf, 220.4 kB.

Om klinisk behandlingsforskning

Studierna som görs inom klinisk behandlingsforskning utgår från hälso- och sjukvårdens behov. De kan handla om att förbättra existerande behandlingsrutiner eller utveckla och utvärdera nya behandlingsmetoder.

Se exempel på forskning vi finansierar inom klinisk behandlingsforskning

Kommitténs sammansättning

I kommittén för klinisk behandlingsforskning sitter tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och sex ledamöter, varav tre efter förslag från Vetenskapsrådet (efter samråd med Vinnova). Övriga sex ledamöter representerar regioner och utses av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Kommittén sammanträder sex gånger per år.

Ledamöter 2024–2026
NamnTitelOrganisation

Mia von Euler, ordf.

Professor i neurologi

Örebro universitet

Annika Bergquist

Professor i gastroenterologi

Karolinska Institutet

Marie Bixo

Professor i obstetrik och gynekologi

Umeå universitet

Anders Bjartell

Professor i urologi

Lunds universitet

Ewa-Lena Bratt

Professor i omvårdnad

Göteborgs universitet

Anders Christensson

Cheföverläkare/professor i njurmedicin

Region Skåne

Susanne Guidetti

Professor i Arbetsterapi

Region Stockholm

Ann Ekberg-Jansson

Regional FoU-chef

Västra götalandsregionen

Magnus Janzon

Chef för Hjärtcentrum, överläkare/docent i kardiologi

Region Östergötland

Håkan Olausson

Professor i klinisk neurofysiologi

Linköpings universitet

Petri Olivius

Forskningsdirektör

Region Sörmland

Johan Sundström

Professor i epidemiologi

Uppsala universitet

Karin Wadell

Professor, specialistfysioterapeut

Region Västerbotten


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

  Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

 2. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

  Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

 3. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

  I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.