Stöd och verktyg i arbetet med öppen tillgång till forskningsdata

Öppen tillgång till forskningsdata innebär att forskningsdata publiceras fritt tillgängliga på internet. Här har vi samlat stöd och verktyg för dig som på olika sätt arbetar med öppen tillgång.

Vill du lära dig mer?

Vetenskapsrådet har tagit fram en handbok som kan användas av alla som är involverade i frågor kring öppen tillgång till forskningsdata eller är intresserade av att lära sig mer. Handboken vänder sig främst till forskare, stödjande funktioner för datahantering vid lärosäten, infrastrukturer och forskningsfinansiärer.

Lär dig mer om öppen tillgång till forskningsdata – en handbok

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Nationellt EOSC-event

    Hur bidrar Sverige bäst till EOSC:s utveckling och vad vill vi i Sverige få ut av EOSC? Inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och främja Sveriges engagemang i Europeiska öppna forskningsmolnet (European Open Science Cloud, EOSC) arrang...

  2. Öppen tillgång till forskningsdata är möjligt med rätt förutsättningar

    Vetenskapsrådet gör varje år en kartläggning, en analys och en bedömning av hur det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata utvecklas. Årets rapport visar att ytterligare resurser behövs för att skynda på utvecklingen.

  3. Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskni...

Till toppen