Evenemanget är avslutat

Nationellt EOSC-event

Hur bidrar Sverige bäst till EOSC:s utveckling och vad vill vi i Sverige få ut av EOSC? Inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och främja Sveriges engagemang i Europeiska öppna forskningsmolnet (European Open Science Cloud, EOSC) arrangerar vi ett nationellt EOSC-event tillsammans med SUHF.

Datum

12 oktober 2023

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Anmälan

Personlig inbjudan gäller

Den 12 oktober samlas representanter från Regeringskansliet, lärosätesledningar och statliga finansiärer för strategiska diskussioner kring EOSC och öppen tillgång till forskningsdata/öppen vetenskap. Hur bidrar Sverige bäst till EOSC:s utveckling och vad vill vi i Sverige få ut av EOSC?

Syftet med dagen är att öka kunskapen kring öppen tillgång till forskningsdata och EOSC, harmonisera strategiska prioriteringar för EOSC (som en del av öppen tillgång), samt främja samarbete och dialog mellan svenska nyckelaktörer i forskarsamhället.

Seminariet riktar sig till särskilt inbjudna och arrangeras inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag som samordnare av Sveriges engagemang i EOSC.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

    Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

  2. Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

    Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

  3. Öppen tillgång till forskningsdata är möjligt med rätt förutsättningar

    Vetenskapsrådet gör varje år en kartläggning, en analys och en bedömning av hur det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata utvecklas. Årets rapport visar att ytterligare resurser behövs för att skynda på utvecklingen.

Till toppen