Evenemanget är avslutat

Nationellt EOSC-event

Hur bidrar Sverige bäst till EOSC:s utveckling och vad vill vi i Sverige få ut av EOSC? Inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och främja Sveriges engagemang i Europeiska öppna forskningsmolnet (European Open Science Cloud, EOSC) arrangerar vi ett nationellt EOSC-event tillsammans med SUHF.

Datum

12 oktober 2023

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Anmälan

Personlig inbjudan gäller

Den 12 oktober samlas representanter från Regeringskansliet, lärosätesledningar och statliga finansiärer för strategiska diskussioner kring EOSC och öppen tillgång till forskningsdata/öppen vetenskap. Hur bidrar Sverige bäst till EOSC:s utveckling och vad vill vi i Sverige få ut av EOSC?

Syftet med dagen är att öka kunskapen kring öppen tillgång till forskningsdata och EOSC, harmonisera strategiska prioriteringar för EOSC (som en del av öppen tillgång), samt främja samarbete och dialog mellan svenska nyckelaktörer i forskarsamhället.

Seminariet riktar sig till särskilt inbjudna och arrangeras inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag som samordnare av Sveriges engagemang i EOSC.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

    Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

  2. Publiceringsplattformens roll i forskningssystemet

    Denna rapport lyfter möjligheter och utmaningar med publiceringsplattformar för öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Den bidrar till att öka förståelsen för hur publiceringsplattformar kan användas och ger information om ägande, kostnadsnivåer...

  3. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

    Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det diskuterade en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet på vårt seminarium 15 maj. Se en inspelning f...