Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares inställning till både dagens och morgondagens publiceringslandskap, samt få en uppfattning om hur forskare ser på sina förutsättningar att publicera med öppen tillgång.

Undersökningen visar att en av de aspekter som forskarna tycker är viktigast är finansieringen av de avgifter som förekommer vid publicering med öppen tillgång. De efterfrågar även mer information, bland annat om de öppna tidskrifternas kvalitet, och om olika alternativ att publicera med öppen tillgång.

Läs även rapporten Forskares förutsättningar för publicering med öppen tillgång från 2022

Mer inom samma ämne

  1. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

    Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.

  2. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  3. Nödvändigt att hitta ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt för forskare att publicera öppet

    Ökad spridning av forskningsresultat bidrar till att resultaten kommer till nytta i samhället och ökar forskningens kvalitet, bland annat genom att forskningsresultat som går att läsa gratis på internet även når forskare utanför det egna fältet. Möjl...