Forskares förutsättningar för publicering med öppen tillgång – med fokus på Sverige

I denna rapport presenteras resultatet från en kartläggning och analys av vilka förutsättningar forskare vid svenska lärosäten har att publicera med öppen tillgång, givet att de även uppfyller de förväntningar som ställs inom det etablerade meriteringssystemet.

Rapporten visar att de transformativa avtalen ger forskare verksamma vid svenska lärosäten både förutsättningar för att publicera med öppen tillgång och möjligheter att välja de tidskrifter som de själva anser är optimala. Den visar även att Sverige idag har en hög andel forskning som publiceras med öppen tillgång och att andelen låsta artiklar är låg. Detta är något som framför allt de transformativa avtalen bidrar till, men även openaccess-tidskrifterna. Inom ett par forskningsämnesområden väljer en relativt stor grupp forskare (drygt 40 procent) att publicera i openaccess-tidskrifter.

Rapporten ligger till grund för en justering av Vetenskapsrådets riktlinjer för öppen tillgång till publikationer som beslutades i oktober 2022.

Mer inom samma ämne

  1. Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Här kan du läsa om vår vision för omställningen och om hur vi når dit.

  2. Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)

    Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det k...

  3. ”EOSC är ett viktigt verktyg för att nå öppen vetenskap”

    EU-kommissionens initiativ om det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC, är ett viktigt verktyg för att förverkliga målet om öppen tillgång inom det europeiska forskningsområdet. Det är nu viktigt att fler svenska organisationer är med och påverkar...