Forskares förutsättningar för publicering med öppen tillgång – med fokus på Sverige

I denna rapport presenteras resultatet från en kartläggning och analys av vilka förutsättningar forskare vid svenska lärosäten har att publicera med öppen tillgång, givet att de även uppfyller de förväntningar som ställs inom det etablerade meriteringssystemet.

Rapporten visar att de transformativa avtalen ger forskare verksamma vid svenska lärosäten både förutsättningar för att publicera med öppen tillgång och möjligheter att välja de tidskrifter som de själva anser är optimala. Den visar även att Sverige idag har en hög andel forskning som publiceras med öppen tillgång och att andelen låsta artiklar är låg. Detta är något som framför allt de transformativa avtalen bidrar till, men även openaccess-tidskrifterna. Inom ett par forskningsämnesområden väljer en relativt stor grupp forskare (drygt 40 procent) att publicera i openaccess-tidskrifter.

Rapporten ligger till grund för en justering av Vetenskapsrådets riktlinjer för öppen tillgång till publikationer som beslutades i oktober 2022.

Mer inom samma ämne

  1. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

    Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.

  2. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  3. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

    Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...