Publicerad den

Uppdaterad den

Aktuellt

Evenemang
16 mars 2022
Temadag om forskningens integritet
Att forskningsfusk måste stoppas är alla överens om. Men frågan om forskningens integritet är större än så...
Evenemang
21 januari 2022
Seminarium om ALF-utredningen
Vetenskapsrådet arrangerar ett seminarium om den kommande utvärderingen av kvaliteten på den kliniska forskningen som bedrivs i de regioner som omfattas av ALF-avtalet...
Tips för forskare
2 december 2021
Vinnova: Forskning om finansmarknader 2022–2024
Utlysningen syftar till att stimulera och finansiera forskningsprojekt inom ett program för finansmarknadsforskning.
Tips för forskare
29 november 2021
EUI doctoral programme
The European University Institute, EUI, offers fully founded four-year Ph.D. programme. The Application Call opened on 1 November 2021.
Nyhet
18 november 2021
"Forskning är nyckeln i arbetet mot antibiotikaresistens"
För att säkra världens tillgång till effektiva läkemedel behövs stora resurser för forskning och innovation, breda globala samarbeten och tydligt ledarskap...
Nyhet
17 november 2021
Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022
Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.
Visa fler

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor