Publicerad den 18 november 2019

Uppdaterad den 04 mars 2020

Aktuellt

Evenemang
14 juni 2021
DevRes 2021 – konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling
Med anledning av coronapandemin har DevRes 2020 flyttats fram till 2021. Nytt datum är 14–16 juni 2021. Läs mer på länken nedan.
Evenemang
25 november 2020
Symposium för konstnärlig forskning 2020 – Working Together
Hur ser utmaningarna ut för forskare som samarbetar över disciplingränserna? Vilka friktioner kan uppstå till följd av hierarkier, olika utvärderingskriterier eller olika krav på hur forskningen offe...
Nyhet
3 juli 2020
33 miljoner till forskning om coronavirus och covid-19
Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.
Nyhet
11 juni 2020
Madeleine Durbeej-Hjalt ny huvudsekreterare för medicin och hälsa
Hon är professor i muskelbiologi och en stor förespråkare av grundläggande forskarinitierad forskning...
Tips för forskare
5 juni 2020
Temautlysning för kommande större polarexpeditioner
Polarforskningssekretariatet har öppnat en temautlysning som ett första steg i sin nya polarforskningsprocess...
Tips för forskare
3 juni 2020
Samverkansprojekt för forskning och innovation kopplat till coronapandemin
Vinnova utlyser medel för hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier som bidrar till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindrar framtida pandemier.
Visa fler

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor