Publicerad den 18 november 2019

Uppdaterad den 29 april 2021

Aktuellt

Evenemang
30 november 2021
Resultatdialog 2021
Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Karlstads universitet...
Evenemang
24 november 2021
Symposium om konstnärlig forskning 2021
Artikulationer är ett centralt inslag i konstnärlig forskning. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om kunskapsrelaterade friheter, rättigheter och skyldigheter inom fältet...
Tips för forskare
21 oktober 2021
ERC Consolidator Grant 2022
The European Research Council - Consolidator Grant 2022 call is now open...
Nyhet
21 oktober 2021
Lämna synpunkter om ny forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser
I arbetet med att ta fram en utlysning om en forskningsinfrastruktur för storskaliga beräkningsresurser tar Vetenskapsrådet nu emot synpunkter från dig som användare...
Tips för forskare
20 oktober 2021
ERC Starting Grant 2022
The European Research Council - Starting Grant 2022 call is now open...
Nyhet
15 oktober 2021
Etablera en plattform för internationalisering
Det behövs en plattform där myndigheter, lärosäten och andra aktörer kan samverka kring internationalisering av högre utbildning, forskning och innovation...
Visa fler

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor