Publicerad den 18 november 2019

Uppdaterad den 29 april 2021

Aktuellt

Evenemang
24 november 2021
Symposium om konstnärlig forskning 2021
Save the date: Artikulationer är ett centralt inslag i konstnärlig forskning...
Evenemang
16 september 2021
Jämställdhet i högskolan – är vi på rätt väg?
Har kvinnor och män samma förutsättningar att bedriva forskning i högskolan? Hur ser karriärutvecklingen ut? Och hur uppfattas villkoren att bedriva forskning av forskarna själva och av deras chefer?...
Tips för forskare
16 juni 2021
Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030
Intsam utlyser medel till ettåriga nätverksprojekt. Syftet är att forskning genom internationell samverkan ska komma till nytta snabbare och bidra till att vi når de globala hållbarhetsmålen.
Nyhet
16 juni 2021
Varför tar det längre tid för kvinnor att bli professorer? Ny jämställdhetsstudie pekar ut flera orsaker
Skillnaderna mellan kvinnors och mäns karriärutveckling i högskolan är små, men kvinnor möter oftare hinder på vägen till en professorstitel...
Nyhet
15 juni 2021
Sven Stafström invald som ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien
Idag är vi glada och stolta att kunna meddela att Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström blivit invald i Kungl. Vetenskapsakademien...
Tips för forskare
31 maj 2021
ERC utlyser Advanced grant 
Advanced grant riktar sig till dig som är etablerad forskare. Du kan söka bidrag på upp till 2,5 miljoner euro för en period på max 5 år.
Visa fler

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor