Publicerad den 18 november 2019

Uppdaterad den 29 april 2021

Aktuellt

Evenemang
24 november 2021
Symposium om konstnärlig forskning 2021
Save the date: Artikulationer är ett centralt inslag i konstnärlig forskning...
Evenemang
4 november 2021
Forskning om brottslighet
Välkommen till ett seminarium om brottslighet – ett av de områden där Vetenskapsrådet nu förbereder ett nationellt forskningsprogram...
Tips för forskare
26 juli 2021
Information meeting about COST Review Panels
Save the date: Vinnova welcomes you to a digital information meeting 14 September about COST, European Cooperation in Science and Technology, and how to participate as an expert in a COST Review Pane...
Nyhet
23 juni 2021
Sök medel inom Horisont Europa
Nu har de första utlysningarna inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation öppnat. Arbetsprogrammet för perioden 2021–2022 har en budget på totalt 14,7 miljarder euro...
Nyhet
21 juni 2021
Behov av ny nationell forskningsinfrastruktur för storskaliga datorresurser
Vetenskapsrådet har inlett en process för att etablera en ny organisation som kan möta forskningens behov av storskaliga beräknings- och lagringsresurser...
Tips för forskare
16 juni 2021
Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030
Intsam utlyser medel till ettåriga nätverksprojekt. Syftet är att forskning genom internationell samverkan ska komma till nytta snabbare och bidra till att vi når de globala hållbarhetsmålen.
Visa fler

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor