Publicerad den 18 november 2019

Uppdaterad den 29 april 2021

Aktuellt

Evenemang
24 november 2021
Symposium om konstnärlig forskning 2021
Save the date: Artikulationer är ett centralt inslag i konstnärlig forskning...
Evenemang
14 juni 2021
DevRes 2021 – konferens om forskningens bidrag till hållbar utveckling
Utvecklingsforskning täcker ett brett spektrum av ämnen och angreppsätt som alstrar kunskap som bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030...
Nyhet
6 maj 2021
Inbjudan att lämna förslag på presentationer till symposium om konstnärlig forskning 2021
Forskare inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkomna att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning...
Nyhet
6 maj 2021
Projektdatabasen Swecris flyttar in på Vetenskapsrådet.se
Idag smyglanseras nya Swecris! Projektdatabasen har fått ett nytt utseende och flyttar in på Vetenskapsrådets webbplats. I samband med flytten lanserar vi också ett helt nytt API. 
Tips för forskare
28 april 2021
NordForsk: Upcoming call for proposals on Japan–Nordic collaborations focusing on health data research
Under this call, Japan-Nordic collaborations will create possibilities for novel research projects that go beyond what the countries can achieve alone through national activities, and will provide ou...
Tips för forskare
26 april 2021
Euro-Bioimaging ERIC is recruiting a Director of Medical Imaging
Euro-Bioimaging ERIC is currently recruiting a Director of Medical Imaging...
Visa fler

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor