Publicerad den

Uppdaterad den

Aktuellt

Evenemang
25 november 2022
ESS/MAX IV Summit online 2022
Pandemi, krig, klimatkris – den gröna och digitala omställningen är mer aktuell och nödvändig än någonsin tidigare. Vilken roll spelar ESS och MAX IV i detta arbete?
Evenemang
24 november 2022
IFFIS 2022
Skriv upp 24 november i kalendern! Då är det dags för IFFIS 2022 – en konferens och mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem.
Nyhet
29 september 2022
Hög tid för mer forskningskommunikation i doktorandutbildningen
Forskare behöver dela sin kunskap så att den kommer samhället till nytta. I en ny rapport presenteras ett ramverk för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del av forskarutbildningen.
Nyhet
28 september 2022
Sök medel för att forska om hur pandemin påverkat barn och unga
Nu har NordForsk öppnat en utlysning om coronapandemins långsiktiga effekter på barn och unga. Bakom satsningen står ett antal forskningsfinansiärer i Norden.
Tips för forskare
28 juni 2022
NOS-HS projektbidrag
Den nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, NOS-HS, har en öppen utlysning av fria projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap.
Tips för forskare
31 mars 2021
Vacancies at the ESRF
The European Synchrotron, the ESRF, is an international research centre based in Grenoble, France.
Visa fler

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor