Publicerad den

Uppdaterad den

Aktuellt

Evenemang
12 september 2023
Informationsmöte om behovsinventering inom forskningsinfrastruktur
Vartannat år gör Vetenskapsrådet en inventering för att fånga upp nya behov av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse...
Evenemang
31 augusti 2023
Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning
Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation...
Nyhet
31 maj 2023
Fyra prioriterade områden för att stärka svensk forskning
I en ny rapport presenterar Vetenskapsrådet förslag på åtgärder för att stärka Sverige som forskningsnation. Centralt är att kvalitetsperspektivet behöver genomsyra alla delar av forskningssystemet.
Nyhet
17 maj 2023
Förändringar i höstens behovsinventering av forskningsinfrastruktur
Den 4 oktober öppnar Vetenskapsrådet nästa behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I år införs två förändringar.
Visa fler

Stöd till forskare från Ukraina

Flera svenska lärosäten och forskningsfinansiärer erbjuder olika typer av stöd till forskare från Ukraina.

Se alla stödinsatser

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor