Evenemanget är avslutat

Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.

Datum

15 maj 2024

Tid

13.30–14.30

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Sista dag att anmäla sig är 14 maj

Under 2022 och 2023 har Vetenskapsrådet undersökt vilka utmaningar forskare upplever i samband med utvecklingen mot öppen tillgång till publikationer och hur dessa utmaningar kan hanteras. Vi har också undersökt vilka vägar forskare väljer för att göra forskningsresultat öppet tillgängliga.

Resultaten visar att forskarna bland annat önskar sig finansiering av publiceringsavgifter och incitament för att publicera med öppen tillgång. Forskarna anger även att de behöver ökade kunskaper och stöd när det gäller deras rättigheter vid publicering.

Intresset för publiceringsplattformar har aktualiserats av både Europeiska kommissionen och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Vetenskapsrådet kommer under våren att publicera en rapport som beskriver dagens publiceringsplattformar, vilka syften de tjänar och hur ägarstrukturen ser ut.

Denna rapport, och de två tidigare rapporterna som vi tagit fram om öppen tillgång, är utgångspunkt för diskussionen på seminariet. Det kommer att handla om finansiering och om stöd och incitament för publicering med öppen tillgång. De som deltar kommer också att kunna ställa frågor till panelen.

Medverkande i panelen

 • Astrid Söderbergh Widding: professor och rektor för Stockholms universitet samt ordförande för Bibsamkonsortiet. Hon har en lång rad av uppdrag, utmärkelser och ledamotskap i lärda sällskap.
 • Gustaf Nelhans: universitetslektor och docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Han är även författare till en rapport om publiceringsplattformar som kommer att publiceras inom den närmaste tiden.
 • David Lawrence: överbibliotekarie vid Linköpings universitetsbibliotek med lång erfarenhet av forskningsstöd angående frågor som rör publiceringsstrategi, kommunikation, upphovsrätt, plagiering och öppen tillgång.

Moderator för seminariet är Anna Lundén från Kungliga biblioteket.

Rapporter om publicering med öppen tillgång

Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie – Vetenskapsrådet

Forskares förutsättningar för publicering med öppen tillgång – med fokus på Sverige - Vetenskapsrådet

Publiceringsplattformens roll i forskningssystemet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 2. Publiceringsplattformens roll i forskningssystemet

  Denna rapport lyfter möjligheter och utmaningar med publiceringsplattformar för öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Den bidrar till att öka förståelsen för hur publiceringsplattformar kan användas och ger information om ägande, kostnadsnivåer...

 3. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

  I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.