Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

De förlag som omfattas är Frontiers, PLOS, MJS Publishing och Copernicus 1. Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova täcker tillsammans publiceringskostnaderna under 2024 och 2025.

Respektive förlag har uppgifter om alla deltagande organisationer och sköter identifiering av författare/artiklar som är berättigade att publicera inom avtalen. Generella regler om korresponderande författare och affiliering gäller.

Eftersom många förlag identifierar artiklar både utifrån angiven affiliering och e-postdomän bör man alltid använda sin organisations e-postadress när man skickar in ett manuskript till en tidskrift.

Om du har frågor om avtalen kan du vända dig till ditt lärosätesbibliotek.

Läs mer om tidskrifterna på förlagens webbplatser:

Frontiers webbplats Länk till annan webbplats.

Plos webbplats Länk till annan webbplats.

MJS publicing:s webbplats Länk till annan webbplats.

Coperincus webbplats – om öppna tidskrifter Länk till annan webbplats.

Copernicus webbplats – om specialpublikationer Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet riktlinjer för publicering med öppen tillgång

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

  2. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  3. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

    Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.