Publicera med öppen tillgång – open access

Ett villkor för att få bidrag av oss är att du följer Vetenskapsrådet riktlinjer för publicering med öppen tillgång.

Obs! Nytt för hösten 2022 är att publicering av resultaten från ett forskningsprojekt ska ske med omedelbar öppen tillgång och att alla typer av publikationer omfattas, även böcker. De nya riktlinjerna gäller för forskare som får bidrag från och med oktober 2022. För äldre bidrag gäller det som står i villkoren kopplade till bidragsbeslutet (finns i Prisma). 

Krav för publicering med öppen tillgång för bidrag beviljade under perioden januari 2020 – september 2022 Pdf, 121.5 kB.

Dina forskningsresultat ska vara öppet tillgängliga

De publikationer som resulterar från forskning som helt eller delvis finansierats av Vetenskapsrådet ska finnas fritt tillgängliga för alla, utan fördröjning. Kravet gäller alla typer av vetenskapliga publiceringar, till exempel artiklar, monografier, böcker och bokkapitel.

Vetenskapsrådet kräver omedelbar öppen tillgång vid publicering. Det innebär att publicering med öppen tillgång ska ske samtidigt som forskningsresultaten publiceras i annan form, till exempel i en prenumerationsbaserad tidskrift.

Merkostnaden kan räknas in i ansökan

Den som söker bidrag från Vetenskapsrådet kan i sin ansökan räkna in eventuella merkostnader för publicering i tidskrift som publicerar med öppen tillgång eller i en hybridtidskrift, det vill säga en traditionell tidskrift som erbjuder öppen tillgång mot en artikelavgift.

Publiceringen ska ske med CC-BY-licens

Publicering ska ske med en licens som tillåter att andra kan ta del av och använda forskningsresultaten.

Licensen som ska användas är CC-BY, en standardlicens som flera internationella organisationer rekommenderar. Licensen innebär dels att alla som använder, bearbetar eller sprider forskningsresultaten måste uppge upphovsman, dels att forskare behåller rätten att sprida sin egen forskning.

CC-licensen fungerar även för illustrationer, men det kan i vissa fall krävas olika licenser för texten respektive bildmaterialet. Vetenskapsrådet accepterar publiceringslicensen CC BY NC ND för eventuella illustrationer med bilder som är upphovsrättsskyddade. Villkoret om licensiering med CC-BY behöver inte gälla för material (som till exempel illustrationer, fotografier etc) som omfattas av en annan aktörs rättigheter.

 

Godkända sätt att publicera med öppen tillgång

Vetenskapsrådet godkänner följande typer av publicering:

Publicering i en tidskrift eller på en plattform med öppen tillgång – det finns ett stort antal tidskrifter som publicerar med öppen tillgång, liksom många så kallade publiceringsplattformar. En lista över tidskrifter med öppen tillgång finns i Directory of open access journals (DOAJ).

Publicering i hybridform – en hybridtidskrift är en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder publicering med öppen tillgång mot en avgift (se nedan om avtal med de stora tidskriftsförlagen). Många internationella bokförlag erbjuder en motsvarande tjänst för böcker.

Parallellpublicering i ett fritt tillgängligt arkiv – i princip alla svenska lärosäten har ett öppet digitalt arkiv. När artikeln eller boken publiceras i en tidskrift eller av ett förlag kan forskaren spara en kopia i lärosätets öppna arkiv, det gäller den version som är innehållsligt identisk med originalpubliceringen. Vetenskapsrådet kräver inte att den parallellpublicerade artikeln eller boken har tidskriftens eller förlagets layout.


Det finns avtal om öppen tillgång med de stora tidskriftsförlagen

Öppen tillgång har förhandlats fram med de stora förlagen. Det innebär att du inte behöver betala någon författaravgift (APC) för att uppfylla Vetenskapsrådets krav om öppen tillgång när du publicerar artiklar i många av tidskrifterna. Publicering sker med CC-BY-licens enligt de flesta avtalen, vilket är i enlighet med Vetenskapsrådets krav och villkor.

Läs mer om villkoren på Kungliga bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova kommer gemensamt täcka kostnaderna för publicering under 2024 och 2025 hos förlag som enbart ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. En lista över vilka förlag det gäller kommer att publiceras på Kungliga bibliotekets webbplats.

Har du frågor?

De allra flesta svenska universitet och högskolor har databaser och personal som kan ge praktisk hjälp och rådgivning kring frågor som rör öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Ta kontakt med ditt lärosäte för information om hur du ska gå till väga för att publicera med öppen tillgång.

Har du frågor av mer principiell karaktär är du välkommen att kontakta oss på Vetenskapsrådet.

Läs mer om öppen tillgång

Kungliga bibliotekets webbplats om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Länk till annan webbplats.

Kriterium Länk till annan webbplats. – portal för vetenskaplig granskning och publicering med öppen tillgång av vetenskapliga böcker

Därför kräver vi öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Vetenskapsrådet driver utvecklingen mot öppen tillgång till vetenskapliga publikationer tillsammans med andra forskningsfinansiärer i och utanför Sverige.

Skäl till varför vi kräver öppen tillgång:

 • Vi anser att alla ska ha tillgång till forskningsresultat som finansieras av allmänna medel.
 • Forskningsresultat som går att läsa gratis på internet når även forskare utanför det egna fältet.
 • Människor utanför forskarsamhället får möjlighet att ta del av vetenskapliga artiklar som har koppling till deras yrkesverksamhet.
 • Forskning som publiceras med öppen tillgång får snabbare spridning och artiklarna citeras oftare.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Finansiärer i gemensam satsning på öppen tillgång

  Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter.

 2. Tyck till om förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap

  Kungliga Biblioteket samlar nu in synpunkter på ett förslag till nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna vänder sig i första hand till myndigheter, lärosäten och forskningsfinansiärer.

 3. Nationellt EOSC-event

  Hur bidrar Sverige bäst till EOSC:s utveckling och vad vill vi i Sverige få ut av EOSC? Inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och främja Sveriges engagemang i Europeiska öppna forskningsmolnet (European Open Science Cloud, EOSC) arrang...

Till toppen