Publicerad den

Uppdaterad den

Om Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Vi är även rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.

Finansiering av forskning

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Vi finansierar forskning inom alla vetenskapsområden genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. Varje år hanterar de cirka 900 forskare som sitter i våra beredningsgrupper omkring 6 000 forskningsansökningar. Vi stödjer svensk forskning med nästan 8 miljarder kronor per år.

Analys, utvärdering och kartläggning

Vi har i uppdrag att vara forskningspolitisk rådgivare till regeringen. Vi analyserar och följer upp forskningssystemet och forskningens villkor och ger råd om framtida forskningspolitik. Vi arbetar även på olika sätt för att stimulera internationellt forskningssamarbete – på nationell nivå, på myndighetsnivå och för den enskilde forskaren.

Finansiering av forskningsinfrastruktur

För att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar finansierar vi forskningsinfrastruktur både i och utanför Sverige. Forskningsinfrastruktur är avancerade verktyg forskare kan behöva för att kunna genomföra sin forskning, till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. Finansieringen utgår alltid från den svenska forskningens behov.

Forskningskommunikation

Vi har ett nationellt ansvar för att samordna kommunikation om forskning och forskningsresultat och finansierar aktiviteter och samarbetsprojekt på området. Vi arbetar långsiktigt för att forskningen ska komma till nytta i samhället och deltar i nationella och internationella nätverk. Vi förvaltar även några nationella digitala tjänster, till exempel nyhetssajten Forskning.se Länk till annan webbplats. och journalisttjänsten Expertsvar Länk till annan webbplats..

Offentlighet och sekretess

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen.

Läs mer om vad det innebär

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor