Publicerad den

Uppdaterad den

Generaldirektören kommenterar

Katarina Bjelke är Vetenskapsrådets generaldirektör. Här kan du läsa hennes inlägg om aktuella frågor.

Foto av Katarina Bjelke.
Gd kommenterar
3 oktober 2023
Bättre förutsättningar för kliniska prövningar skapas tillsammans med akademin
Kliniska prövningar är viktiga för att utveckla nya mediciner och behandlingar...
Gd kommenterar
22 juni 2023
Sverige behöver prestera bättre i konkurrensen om medel från ERC
Internationellt samarbete stärker kvaliteten i forskningen och är en nyckelfaktor om Sverige vill behålla och stärka sin ställning som framgångsrik forskningsnation...
Gd kommenterar
24 mars 2023
Akademin – en nödvändig partner i arbetet att förbättra förutsättningar för kliniska prövningar
Den nyligen offentliggjorda utredningen "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar" presenterar flera åtgärder som bör kunna öka antalet kliniska prövningar och...
Gd kommenterar
10 mars 2023
Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor
Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa...
Visa fler

Mer inom samma ämne

  1. Bättre förutsättningar för kliniska prövningar skapas tillsammans med akademin

    Kliniska prövningar är viktiga för att utveckla nya mediciner och behandlingar. Vetenskapsrådet har nyligen svarat på Klimat- och Näringslivsdepartementets remiss "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar", och...

  2. Sverige behöver prestera bättre i konkurrensen om medel från ERC

    Internationellt samarbete stärker kvaliteten i forskningen och är en nyckelfaktor om Sverige vill behålla och stärka sin ställning som framgångsrik forskningsnation. Europeiska forskningsrådet (ERC) är Europas flaggskepp för finansiering av nyfike...

  3. Akademin – en nödvändig partner i arbetet att förbättra förutsättningar för kliniska prövningar

    Den nyligen offentliggjorda utredningen "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar" presenterar flera åtgärder som bör kunna öka antalet kliniska prövningar och antalet patienter som erbjuds deltagande och ingår...