Publicerad den

Uppdaterad den

Generaldirektören kommenterar

Katarina Bjelke är Vetenskapsrådets generaldirektör. Här kan du läsa hennes inlägg om aktuella frågor.

Foto av Katarina Bjelke.
Gd kommenterar
24 mars 2023
Akademin – en nödvändig partner i arbetet att förbättra förutsättningar för kliniska prövningar
Den nyligen offentliggjorda utredningen "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar" presenterar flera åtgärder som bör kunna öka antalet kliniska prövningar och...
Gd kommenterar
10 mars 2023
Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor
Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa...
Gd kommenterar
20 december 2022
Tre intensiva första månader som generaldirektör
Det har varit tre intensiva första månader på Vetenskapsrådet med många intressanta möten och kontakter både internt och externt i Sverige och internationellt...

Mer inom samma ämne

  1. Akademin – en nödvändig partner i arbetet att förbättra förutsättningar för kliniska prövningar

    Den nyligen offentliggjorda utredningen "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar" presenterar flera åtgärder som bör kunna öka antalet kliniska prövningar och antalet patienter som erbjuds deltagande och ingår...

  2. Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor

    Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horisont Eu...

  3. Tre intensiva första månader som generaldirektör

    Det har varit tre intensiva första månader på Vetenskapsrådet med många intressanta möten och kontakter både internt och externt i Sverige och internationellt. Min kunskap om Vetenskapsrådets breda roll vad avser forskning har förstärkts och det kval...