Publicerad den

Uppdaterad den

Generaldirektören kommenterar

Katarina Bjelke är Vetenskapsrådets generaldirektör. Här kan du läsa hennes inlägg om aktuella frågor.

Foto av Katarina Bjelke.
GD kommenterar
16 maj 2024
Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram
EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser...
GD kommenterar
12 mars 2024
Forskningskommunikation är en viktig del av forskningsprocessen
Europa investerar stora resurser i att utveckla ny kunskap baserad på forskning. Men för att denna kunskap ska kunna komma till användning måste vi också satsa på att kommunicera den...
GD kommenterar
10 november 2023
Nödvändigt att hitta ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt för forskare att publicera öppet
Ökad spridning av forskningsresultat bidrar till att resultaten kommer till nytta i samhället och ökar forskningens kvalitet, bland annat genom att forskningsresultat som går att läsa gratis på inter...
Visa fler

Mer inom samma ämne

  1. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  2. Forskningskommunikation är en viktig del av forskningsprocessen

    Europa investerar stora resurser i att utveckla ny kunskap baserad på forskning. Men för att denna kunskap ska kunna komma till användning måste vi också satsa på att kommunicera den. Forskningen behöver vara öppen, tillgänglig och begriplig för att ...

  3. Katarina Bjelke invald i styrelsen för Science Europe

    Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke är ny styrelseledamot i Science Europe, en sammanslutning av forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer som bevakar och driver forskningspolitiska frågor på europeisk nivå.