Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Katarina Bjelke invald i styrelsen för Science Europe

Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke är ny styrelseledamot i Science Europe, en sammanslutning av forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer som bevakar och driver forskningspolitiska frågor på europeisk nivå.

– Jag är både hedrad och glad över förtroendet. Science Europe har ett viktigt uppdrag och jag ser fram emot att samarbeta med mina kollegor i styrelsen för att stärka organisationens inflytande i den europeiska forskningspolitiken, säger Katarina Bjelke.

Några av de frågor som Katarina Bjelke vill driva är vikten av akademisk frihet, fri forskarinitierad forskning och internationellt samarbete.

– Det är viktigt att Sveriges inflytande i EU:s forsknings- och innovationspolitik ökar för att vi som forskningsnation ska uppnå framgång. Science Europe är en arena där diskussioner förs om fortsatta prioriteringar för forskning inom EU, därför känns denna utnämning också strategiskt viktig.

Den nya styrelsen för Science Europe består av tio personer och mandatperioden är två år – från november 2023 till november 2025. För att utses som ledamot krävs hög kompetens och relevant erfarenhet inom Science Europe:s frågor. Ny ordförande är Mari Sundli Tveit, verkställande direktör vid Norges forskningsråd.

Läs mer på Science Europe:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om Science Europe

Science Europe består av drygt 40 forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer från 30 europeiska länder. Syftet med Science Europe är att bidra till att förverkliga visionen om det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA). Organisationen bevakar och driver forskningspolitiska frågor som är viktiga för medlemsorganisationerna, och har blivit en stark röst i den europeiska forskningspolitiken. Svenska medlemmar i Science Europe är Vetenskapsrådet, Formas och Forte.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. COST Joint-Nordic Information Day

    Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.

  2. Vetenskapsrådet finansierar reserver från Marie Sklodowska Curie Post Doctoral European Fellowship

    Forskare som har blivit högt rankade som reserver och fått ett Seal of Excellence i EU:s utlysning Post Doctoral European Fellowship 2023 kan få medel från Vetenskapsrådet. Det gäller forskare som har en svensk medelsförvaltare.

  3. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

Till toppen