Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Påverka nästa arbetsprogram inom Horisont Europa

Nu finns det möjlighet att bidra till utformandet av nästa arbetsprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Sista dag att lämna synpunkter är 6 maj.

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter från forskarsamhället om vad som är viktigt att inkludera i arbetsprogrammet för 2025. Det finns flera enkäter att svara på, en per kluster eller EU-mission (uppdrag). Det går även att lämna synpunkter om forskningsinfrastruktur.

I Horisont Europa:s strategiska plan för 2025–2027 listas mål och förväntade effekter av programmet.

Enkäterna finns på EU-kommissionens webbplats och går att besvara till och med 6 maj 2024.

EU-kommissionens enkäter om arbetsprogrammet Länk till annan webbplats.

Hur ser Sveriges deltagande ut i Horisont Europa?

Läs Vinnovas årsrapport för 2023 Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Excellens, stabilitet, samverkan och öppenhet viktigt för nästa ramprogram

    EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör för Sverige och övriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sig över nationsgränser. Programmet skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners från e...

  2. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  3. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.