Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.

Riktlinjerna är tänkta att vara ett stöd för forskare, forskningsorganisationer och forskningsfinansiärer i den snabba utvecklingen av AI. Syftet är att skapa ett sammanhållet förhållningssätt och en ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation i Europa.

Några av huvudpunkterna i riktlinjerna:

 • AI-verktyg bör undvikas i sakkunniggranskning, som i bedömningen av ansökningar om forskningsmedel.
 • Forskare som använder generativ AI bör vara särskilt uppmärksamma på frågor som rör integritet, sekretess och immateriella rättigheter.
 • Forskningsorganisationer bör underlätta ansvarsfull användning av generativ AI och aktivt följa hur dessa verktyg utvecklas och används inom den egna organisationen.
 • Forskningsfinansiärer bör uppmuntra forskare som söker medel att vara transparanta med eventuell användning av AI i ansökan.

Riktlinjerna kommer att uppdateras regelbundet i takt med att AI-tekniken utvecklas. EU-kommissionen uppmanar forskare och andra intressenter att bidra till utvecklingen av riktlinjerna genom att ge återkoppling via en enkät.

– Vi välkomnar en gemensam hållning kring AI i Europa som är i samklang med våra riktlinjer, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke.

Läs de nya riktlinjerna på EU:kommissionens webbplats: "Living guidelines on the responsible use of generative AI in research" Länk till annan webbplats.

EU-kommissionens enkät för återkoppling på riktlinjerna Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets riktlinjer kring användning av AI-verktyg

Forskare som söker bidrag från oss kan använda generativ AI när de utformar sin ansökan. I den vetenskapliga bedömningen av ansökningar får AI-verktyg dock inte användas. Däremot kan de användas för att förbättra språket i skriftliga omdömen.

Vetenskapsrådets riktlinjer för användning av AI-verktyg

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

  Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

 2. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

  Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

 3. COST Joint-Nordic Information Day

  Välkommen till ett informationsmöte med fokus på att informera om COST-programmets roll och inverkan samt fördelarna med att delta i COST. Mötet vänder sig till forskare och innovatörer i alla karriärstadier och från alla forskningsområden.