Riktlinjer kring användning av AI-verktyg

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går i snabb takt, inte minst tack vare forskning på området. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets riktlinjer för användningen av AI-verktyg i ansökan om forskningsmedel och i bedömningen av ansökningar.

AI i ansökan

Vi har inget förbud mot att du som sökande använder generativ AI eller andra verktyg (digitala eller av annan karaktär) när du utformar din ansökan. I dagsläget behöver du inte heller uppge om du har gjort det.

Däremot behöver du vara noggrann med följande:

 • Du som sökande ansvarar för att innehållet i ansökan – inklusive allt som står i projektplanen – är korrekt och att du kan genomföra forskningen såsom du har beskrivit den. Detta intygar du i samband med att ansökan registreras.
 • Du som sökande ska följa god forskningssed vid ansökningsförfarandet, vilket innebär att plagiat, falsifiering eller fabricering av innehåll i ansökan inte får förekomma.

Läs mer i vår ansökningsguide

AI i bedömningen av ansökningar

Generativa AI-verktyg (ChatGPT eller liknande) får inte användas i den vetenskapliga bedömningen av ansökningar. Bedömningen är en uppgift som ska utföras av en sakkunnig forskare som har rekryterats utifrån sin expertis inom området.

Vi har däremot inget förbud mot att använda digitala AI-verktyg för att exempelvis förbättra språket i skriftliga omdömen av ansökningar, så länge det inte innebär att sakinnehåll eller personuppgifter om den sökande sprids.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

  Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

 2. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

  Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.

 3. Informationsmöte om internationell postdok

  Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Till toppen