Riktlinjer kring användning av AI-verktyg

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går i snabb takt, inte minst tack vare forskning på området. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets riktlinjer för användningen av AI-verktyg i ansökan om forskningsmedel och i bedömningen av ansökningar.

AI i ansökan

Vi har inget förbud mot att du som sökande använder generativ AI eller andra verktyg (digitala eller av annan karaktär) när du utformar din ansökan. I dagsläget behöver du inte heller uppge om du har gjort det.

Däremot behöver du vara noggrann med följande:

 • Du som sökande ansvarar för att innehållet i ansökan – inklusive allt som står i projektplanen – är korrekt och att du kan genomföra forskningen såsom du har beskrivit den. Detta intygar du i samband med att ansökan registreras.
 • Du som sökande ska följa god forskningssed vid ansökningsförfarandet, vilket innebär att plagiat, falsifiering eller fabricering av innehåll i ansökan inte får förekomma.

Läs mer i vår ansökningsguide

AI i bedömningen av ansökningar

Generativa AI-verktyg (ChatGPT eller liknande) får inte användas i den vetenskapliga bedömningen av ansökningar. Bedömningen är en uppgift som ska utföras av en sakkunnig forskare som har rekryterats utifrån sin expertis inom området.

Vi har däremot inget förbud mot att använda digitala AI-verktyg för att exempelvis förbättra språket i skriftliga omdömen av ansökningar, så länge det inte innebär att sakinnehåll eller personuppgifter om den sökande sprids.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

 2. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

  I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

 3. Intervjuträning ERC Starting Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.