Evenemanget är avslutat

Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.

Datum

7 mars 2024

Tid

9.30–16.00

Plats

Piperska muren, Scheelegatan 14 i Stockholm (Bankettsalen)

Anmälan

Endast för särskilt inbjudna.

Nätverksmötet är en möjlighet att diskutera utmaningar och framgångsfaktorer för att excellenscentren ska kunna resultera i innovativ forskning.

Detta möte är starten på en serie årliga träffar för att fortsätta diskutera dessa frågor och dela och dra nytta av centrens respektive erfarenheter.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

  2. Riktlinjer kring användning av AI-verktyg

    Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går i snabb takt, inte minst tack vare forskning på området. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets riktlinjer för användningen av AI-verktyg i ansökan om forskningsmedel och i bedömningen av ansökningar.

  3. Vem kan söka bidrag?

    Här hittar du information om vad som krävs för att kunna söka bidrag från Vetenskapsrådet.