Sidor om "Ditt bidrag"

 • Artikel |

  23 feb 2021

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 feb 2021

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 feb 2021

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 feb 2021

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 feb 2021

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 feb 2021

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  27 mar 2020

  Du som har bidrag från Vetenskapsrådet har nu möjlighet att under en kortare tidsperiod använda delar av dina medel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  18 mar 2020

  Med anledning av rådande omständigheter förlänger Vetenskapsrådet nu deadline för ekonomisk återrapportering av våra bidrag. Du som skulle ha lämnat ekonomisk rapport till oss senast 31 mars har nu en månad till på dig.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  17 mar 2020

  På grund av covid-19 flyttar Vetenskapsrådet fram deadline för tolv utlysningar.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  13 mar 2020

  Vetenskapsrådet kan bevilja förlängning av dispositionstiden för forskningsprojekt som riskerar att fördröjas på grund av covid-19.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  05 mar 2020

  Är du en av dem som skulle lämna in vetenskaplig återrapportering för ditt bidrag från Vetenskapsrådet senast 31 mars i år? Nu har vi flyttat fram deadline så att sista dag att lämna in istället blir 30 april.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 apr 2018

  Är du en av dem som skulle lämna in vetenskaplig återrapportering för ditt bidrag från Vetenskapsrådet senast 31 mars i år? Nu har vi flyttat fram deadline så att sista dag att lämna in istället blir 30 april.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 apr 2018

  Är du en av dem som skulle lämna in vetenskaplig återrapportering för ditt bidrag från Vetenskapsrådet senast 31 mars i år? Nu har vi flyttat fram deadline så att sista dag att lämna in istället blir 30 april.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Är du en av dem som skulle lämna in vetenskaplig återrapportering för ditt bidrag från Vetenskapsrådet senast 31 mars i år? Nu har vi flyttat fram deadline så att sista dag att lämna in istället blir 30 april.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Är du en av dem som skulle lämna in vetenskaplig återrapportering för ditt bidrag från Vetenskapsrådet senast 31 mars i år? Nu har vi flyttat fram deadline så att sista dag att lämna in istället blir 30 april.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Är du en av dem som skulle lämna in vetenskaplig återrapportering för ditt bidrag från Vetenskapsrådet senast 31 mars i år? Nu har vi flyttat fram deadline så att sista dag att lämna in istället blir 30 april.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Är du en av dem som skulle lämna in vetenskaplig återrapportering för ditt bidrag från Vetenskapsrådet senast 31 mars i år? Nu har vi flyttat fram deadline så att sista dag att lämna in istället blir 30 april.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 okt 2017

  Prioritering av infrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur är tydliga. Utfallet...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  16 aug 2017

  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  16 aug 2017

  Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare. Bidraget av...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  28 jun 2017

  Studien är en del i ett långsiktigt arbete med att ta fram analyser som belyser frågor om forskares förutsättningar. Bland annat handlar det om att undersöka vilken roll Vetenskapsrådets projektbidrag spelar i relation till andra forskningsbidrag, an...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 jun 2017

  Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inomåldrande och hälsa är att stödja forskning inom utveckling avindividualiserad diagno...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  31 maj 2017

  Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget gör det möjligt för en större kon...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 mar 2017

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kval...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  07 mar 2017

  Syftet med bidraget är att stödja infrastruktur av nationellt intresse. Sådan infrastruktur kan vara antingen nationell eller internationell. Bidraget får användas för samordning, utveckling, konstruktion, uppgradering, investering och drift av forsk...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  01 mar 2017

  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 feb 2017

  Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso-­ och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget gör det möjligt för en större ko...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 feb 2017

  Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 feb 2017

  Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år. Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksamges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniskakompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  15 feb 2017

  Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om demok...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  15 feb 2017

  Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om det c...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  15 feb 2017

  Syftet med bidraget är att främja maximal spridning av kvalificerade forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet stödjer svenska open access-tidskrifter av högsta vetenskapliga kvalitet som främjar förnyelse inom forsknin...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  20 jan 2017

  Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare. Bidraget av...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  18 jan 2017

  Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

  Nyckelord:

Ladda fler