Stängd utlysning

15 februari - 21 mars 2017

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år. Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksamges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniskakompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Karriärstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa 

Inriktning

Bidraget avser Bidraget avser kliniskt verksam forskare (som avlagt doktorsexamen för högst 10 år sedan) som ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid.

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

3 år (med möjlighet till förlängning med ytterligare 3 år)

Bidragsbelopp

1 850 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av november 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 150.6 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.