Styrande dokument

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. De flesta av våra uppdrag finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev.


Särskilda uppdrag

Vi får också uppdrag vid sidan av instruktionen och regleringsbrevet – så kallade särskilda uppdrag. Det kan vara uppdrag som bara Vetenskapsrådet ska genomföra eller uppdrag som vi ska genomföra tillsammans med andra.

Se alla Vetenskapsrådets särskilda uppdrag på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Fakturor till Vetenskapsrådet

    Från och med april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

  2. Årsredovisning 2022

  3. Sveriges EU-ordförandeskap 2023

    Under första halvan av 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här har vi samlat information om Vetenskapsrådets engagemang under ordförandeskapet.