Styrande dokument

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. De flesta av våra uppdrag finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev.


Särskilda uppdrag

Vi får också uppdrag vid sidan av instruktionen och regleringsbrevet – så kallade särskilda uppdrag. Det kan vara uppdrag som bara Vetenskapsrådet ska genomföra eller uppdrag som vi ska genomföra tillsammans med andra.

Se alla Vetenskapsrådets särskilda uppdrag på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  2. Årsredovisning 2023

  3. Ny statistik över ansökningar och beslut

    Nu har vi publicerat samlad statistik om ansökningar och bidragsbeslut för 2023. För att göra statistiken mer användbar har vi bland annat gjort en annan ämnesindelning än tidigare år.