Styrande dokument

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. De flesta av våra uppdrag finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev.


Särskilda uppdrag

Vi får också uppdrag vid sidan av instruktionen och regleringsbrevet – så kallade särskilda uppdrag. Det kan vara uppdrag som bara Vetenskapsrådet ska genomföra eller uppdrag som vi ska genomföra tillsammans med andra.

Se alla Vetenskapsrådets särskilda uppdrag på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Inga nya bidrag inom utvecklingsforskning

    Den 22 juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera bidrag inom utvecklingsforskning. Beslutet gäller med omedelbar verkan, men inte retroaktivt.

  2. Fakturor till Vetenskapsrådet

    Från och med april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

  3. Årsredovisning 2022