Publicerad den

Uppdaterad den

Öppen vetenskap

Öppen vetenskap är ett samlingsbegrepp för en rad olika praktiker som gör den vetenskapliga processen mer öppen och tillgänglig. Forskningens resultat ska fritt kunna nås och användas av andra forskare och i andra delar av samhället, och forskningsprocessen ska vara transparent genom att forskningsdata tillgängliggörs. Kommunikation om forskning till allmänhet och beslutsfattare är också viktigt.

Vetenskapsrådets arbete i korta drag

Vetenskapsrådets målsättning är att verka för en fortsatt utveckling mot öppen vetenskap i linje med regeringens forskningspolitiska prioriteringar. Det gör vi på olika sätt:

 • Vi samordnar, följer upp och främjar samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en rapport med en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet inom området.
 • Vi samordnar och främjar det svenska engagemanget i det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC.
 • Som Sveriges största statliga forskningsfinansiär ställer vi krav på forskare som beviljas bidrag. Kraven handlar om att ta fram datahanteringsplaner och att publicera resultaten så att de blir fritt tillgängliga. Detta benämns som öppen tillgång eller open access.
 • Vi ansvarar för att nationellt samordna forskningskommunikation. Vi arbetar långsiktigt för att forskningen ska komma till nytta i samhället och verkar för dialog och samverkan mellan forskare och andra samhällsaktörer.

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Från och med januari 2024 finns nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för de aktörer i Sverige som har ett övergripande ansvar i omställningen till öppen vetenskap.

Läs riktlinjerna på Kungliga bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 2. Publiceringsplattformens roll i forskningssystemet

  Denna rapport lyfter möjligheter och utmaningar med publiceringsplattformar för öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Den bidrar till att öka förståelsen för hur publiceringsplattformar kan användas och ger information om ägande, kostnadsnivåer...

 3. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

  Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.