Publicerad den

Uppdaterad den

Öppen vetenskap

Öppen vetenskap syftar till att göra den vetenskapliga processen mer öppen och inkluderande. Med öppen tillgång till vetenskaplig information kan forskningens resultat användas av andra – både inom och utanför forskarsamhället. Det gynnar både forskningen och ett kunskapsintensivt samhälle.

Vetenskapsrådets arbete i korta drag

Vetenskapsrådets målsättning är att verka för en fortsatt utveckling mot öppen vetenskap i linje med regeringens forskningspolitiska prioriteringar. Det gör vi på olika sätt:

 • Vi samordnar, följer upp och främjar samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en rapport med en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata.
 • Vi samordnar och främjar det svenska engagemanget i det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC.

Som Sveriges största statliga forskningsfinansiär ställer vi också krav på forskare som beviljas bidrag. Kraven handlar om att ta fram datahanteringsplaner och att publicera resultaten så att de blir fritt tillgängliga. Detta benämns som öppen tillgång eller open access.


Våra uppdrag

Som myndighet får vi våra uppdrag av regeringen. Uppdragen finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev men kan också komma vid sidan av – som separata uppdrag. Här hittar du våra uppdrag om öppen vetenskap.

Mer inom samma ämne

 1. Open science – from policy to practice

  Välkommen till ”Open Science – From Policy to Practice” – en konferens för utbyte av kunskap och bästa praxis kring frågor som rör öppen vetenskap. Konferensen vänder sig till beslutsfattare, forskare, praktiker och intressenter från hela Europa och ...

 2. Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Här kan du läsa om vår vision för omställningen och om hur vi når dit.

 3. Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)

  Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det k...