Publicerad den

Uppdaterad den

Öppen vetenskap

Öppen vetenskap syftar till att göra den vetenskapliga processen mer öppen och inkluderande. Med öppen tillgång till vetenskaplig information kan forskningens resultat användas av andra – både inom och utanför forskarsamhället. Det gynnar både forskningen och ett kunskapsintensivt samhälle.

Vetenskapsrådets arbete i korta drag

Vetenskapsrådets målsättning är att verka för en fortsatt utveckling mot öppen vetenskap i linje med regeringens forskningspolitiska prioriteringar. Det gör vi på olika sätt:

 • Vi samordnar, följer upp och främjar samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en rapport med en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata.
 • Vi samordnar och främjar det svenska engagemanget i det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC.

Som Sveriges största statliga forskningsfinansiär ställer vi också krav på forskare som beviljas bidrag. Kraven handlar om att ta fram datahanteringsplaner och att publicera resultaten så att de blir fritt tillgängliga. Detta benämns som öppen tillgång eller open access.


Våra uppdrag

Som myndighet får vi våra uppdrag av regeringen. Uppdragen finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev men kan också komma vid sidan av – som separata uppdrag. Här hittar du våra uppdrag om öppen vetenskap.

Mer inom samma ämne

 1. Vidareutvecklat förslag för kvalitetsbaserad resursfördelning

  Idag presenterar Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en vidareutveckling av det gemensamma förslaget på en modell för kvalitetsbaserad resursfördelning som myndigheterna presenterade 2021. Förslaget är resultatet av ett gemensamt regeringsuppd...

 2. Kvalitetsbaserad resursfördelning – vidareutvecklat förslag till ny modell

  Detta är ett vidareutvecklat förslag till ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av de ökade medel som regeringen har aviserat och som ska fördelas via universitetens och högskolornas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Den ...

 3. ”EOSC är ett viktigt verktyg för att nå öppen vetenskap”

  EU-kommissionens initiativ om det europeiska öppna forskningsmolnet, EOSC, är ett viktigt verktyg för att förverkliga målet om öppen tillgång inom det europeiska forskningsområdet. Det är nu viktigt att fler svenska organisationer är med och påverkar...