Stängd utlysning

16 augusti - 19 september 2017

Konferensbidrag

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.
Bidraget avser rese- och boendekostnader för inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap 

Inriktning

Fri

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Inga medverkande forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

Konferensen ska äga rum under perioden 19 januari till 19 september 2018, det vill säga 4-12 månader efter sista datum för denna utlysning.

Bidragsbelopp

30 000 till 200 000 kronor

Bidragsbeslutet publiceras

senast i slutet av november 2017

 

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 116.2 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.