Stängd utlysning

31 maj - 05 september 2017

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget gör det möjligt för en större konstellation av forskare inom akademi och landsting/regioner att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Klinisk behandlingsforskning 

Inriktning

Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till tio forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Maximalt belopp per bidrag är totalt 20 miljoner kronor. Det lägsta belopp som
kan sökas är 400 000 kronor per år.

Bidragsbeslutet publiceras

senast i början av december 2017

Bidragsperioden startar

januari 2018

Ladda ned utlysningstexten som pdf Pdf, 195.2 kB.
Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.