Flera bidrag samtidigt

Om du vill söka flera bidrag från Vetenskapsrådet under samma år finns det vissa begränsningar. Detsamma gäller om du har ett bidrag från oss och vill söka ett nytt bidrag.

Bidrag du kan söka samtidigt

Vill du söka flera bidrag från oss samma år? Det är möjligt när det gäller en del bidrag. Grundregeln är att du bara kan skicka in en ansökan för ett och samma forskningsprojekt. Men i vissa fall kan du skicka in flera ansökningar, till exempel om det rör olika typer av bidrag eller olika forskningsidéer. Du ska då alltid redogöra för detta i dina ansökningar till oss.

Tabellen i länken här nedanför ger information om vad du kan söka samtidigt om du inte har ett pågående bidrag under den aktuella sökta bidragsperioden och i övrigt uppfyller bidragsvillkoren för att söka. I vissa fall behöver du även läsa mer i utlysningstexterna om vad som gäller.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet? (tabell)


Bidrag du kan söka om du redan har bidrag från oss

Om du redan är projektledare för ett bidrag från Vetenskapsrådet, finns det vissa begränsningar när du söker nytt bidrag för en bidragsperiod som överlappar den för ditt beviljade bidrag.

Tabellen i länken här nedanför ger information om vad du kan söka om du redan har ett bidrag. I vissa fall behöver du även läsa mer i utlysningstexterna om vad som gäller.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet? (tabell)


Obs!
Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Att ett bidrag är avslutat innebär att både bidragsperioden och dispositionstiden för bidraget har löpt ut. Information om ditt bidrag hittar du i ”Godkännande av villkor” i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.


Bidrag från andra finansiärer

När du söker bidrag behöver du i din ansökan redogöra för

 • om din ansökan rör en projektidé som du eller någon medverkande forskare redan fått bidrag för från en annan finansiär
 • om du eller någon medverkande forskare ansöker om medel för samma projektidé hos en annan finansiär.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

  Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.

 2. Informationsmöte om internationell postdok

  Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

 3. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.