Sidor om "Söka bidrag"

 • Evenemang |

  30 apr 2021

  Vetenskapsrådet bjuder in dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution till ett extra informationsmöte om våra nya kommande utlysningar under våren 2021.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 apr 2021

  Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande eller kommersialisering av forskningsresultat inom infektionsområdet. Proof of concept ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidare...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 apr 2021

  Syftet med bidraget är att ge personer som är verksamma inom primärvården möjlighet att bedriva relevant forskning inom området allmänmedicin och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 apr 2021

  Syftet är att ge forskare frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  21 apr 2021

  Syftet med bidraget är att stödja forskning om den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  20 apr 2021

  Syftet med bidraget är att stärka svensk forskning med inriktning mot samhällelig beredskap och säkerhet, inklusive cyber- och informationssäkerhet. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  20 apr 2021

  Syftet med projektbidraget är att finansiera forskning om postinfektiöst tillstånd med kvarstående eller sena symptom efter genomgången covid-19 (postcovid). Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 apr 2021

  The objective of the call is to support research on the development of individualised diagnostics and prevention. There is an emerging need for progress in the development of early prediction, including novel diagnostic criteria, optimized and cost-e...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  09 mar 2021

  Vetenskapsrådet bjöd in till ett informationsmöte om årets utlysningar inom utvecklingsforskning där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. 

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  03 mar 2021

  23 mars öppnar vi en utlysning av medel för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. Redan nu kan du ta del av förhandsinformation och börja förbereda ansökan.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  03 mar 2021

  Syftet med bidraget är att ge forskare möjlighet att i nationell samverkan genomföra uppföljningsstudier av covid-19-vaccin som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som bidrar till en beständig infrastruktur för framtida uppföljningsstud...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  01 mar 2021

  Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten .

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  12 jan 2021

  Den 27 januari bjöd Vetenskapsrådet in till ett informationsmöte om årets utlysningar av internationell postdok. Vi informerade om bidragsformen och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. Nu kan du ladda ner presentationen från mötet.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 dec 2020

  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Detta är den 13:e utlysningen inom JPIAMR och har titeln: “One Health interventions to prevent or reduce the developm...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 dec 2020

  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom EU Joint programme – Neurodegenerative Disease Resarch (JPND). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i JPND-utlysningen.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  08 dec 2020

  21 januari bjöd Vetenskapsrådet in till ett digitalt informationsmöte om utlysningsåret 2021. Informationsmötet vände sig till personer som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution. Nu kan du ladda ner presentationerna fr...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  04 dec 2020

  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European co-fund action for Personalised Medicine (ERA PerMed) med målet att främja utveckling och implementering av individanpassad medicin.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  24 nov 2020

  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom grundläggande forskning avseende grafen. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 14 länder som deltar i FLAG-ERA-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internati...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  11 nov 2020

  Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  10 nov 2020

  I nuläget är 35 utlysningar planerade 2021. Många av dem är återkommande. Till dem hör exempelvis internationell postdok, men där har vi gjort några förändringar i år. Några utlysningar gör vi för första gången, till exempel utlysningen om tvärsektor...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen från svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen från svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge forskare som nyligen avlagt doktorsexamen från svenskt universitet eller högskola möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska for...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska for...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska for...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget till forskarskolor inom utvecklingsforskning är att stärka forskarutbildningen inom utvecklingsforskning i samverkan nationellt och internationellt och mellan olika discipliner och därmed stärka utvecklingsforskningen som fält. F...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska for...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringe...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, pe...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med nätverksbidraget är att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet til...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet är att ge forskare frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till långsiktig forskning inom basal virologisk forskn...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklinge...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att att ge personer verksamma inom vårdyrken möjlighet att bedriva forskning på halvtid och etablera sig som självständiga forskare parallellt med att de utvecklar sin yrkeskompetens. Utlysningen vill främja internationellt sam...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska for...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet är att ge forskare en frihet att själva formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om det c...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Stödet avser forskning där teorier,...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare inom akademin och hälso- och sjukvården att planera med andra aktörer inför en framtida ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå som ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärarutbildningen med dess olika inriktningar och att utöka utbildningskapaciteten med bibehållen kvalitet. Satsningen grundar sig på ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att stärka kompetensen inom området utbildningsvetenskap och öka samverkan nationellt och internationellt genom att bidra till forskarutbildningsaktiviteter.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och upp...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidraget ska också möjliggöra etablering och upp...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att stödja investeringar i redan befintlig forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 nov 2020

  Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Med behandlingsstudier avses såväl interven...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  19 okt 2020

  Observera att utlysningstexten bara är tillgänglig på engelska. Läs utlysningstexten här .

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  29 sep 2020

  Det är nu klart vilka nya områden och befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Utlysningen är öppen 2 december 2020 – 16 februari 2021.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  24 sep 2020

  I januari 2021 öppnar vi två utlysningar av bidrag till forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Båda bidragen börjar betalas ut 1 juli 2021.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  02 jun 2020

  På grund av att flera användare haft problem med åtkomst till Prisma under eftermiddagen 2 juni förlänger vi ansökningstiden för Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  28 maj 2020

  Observera att utlysningstexten bara finns på engelska . 

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska.  

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  12 maj 2020

  Det saknas fortfarande mycket kunskap om coronaviruset. Under maj och juni öppnar därför flera utlysningar som är inriktade på virusforskning.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Satsningen är ett regeringsuppdrag med syftet att stödja forskni...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sin forskningskompetens och internationella nätverk för att senare etablera självständig forskning inom basal virologisk forskning och...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Syftet med bidraget är att ge dig som är i fasen av att säkerställa en självständig forskarkarriär i Sverige möjlighet att bedriva långsiktig forskning inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 maj 2020

  Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige inom basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus. Vetenskapsrådet premierar forskning av...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  31 mar 2020

  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom det europeiska Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI-CH). Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 14 länder som deltar i JPI-CH-utlysningen där forskning av högsta v...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  17 mar 2020

  På grund av covid-19 kommer ansökningstiden förlängas för utlysningar inom Horisont 2020.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  13 mar 2020

  Varför ska forskarna som söker medel från Vetenskapsrådet enbart beakta genusperspektivets relevans? undrar Bo Rothstein på SvD debatt. Så är det givetvis inte. Vi förväntar oss att de tar hänsyn till alla perspektiv som är relevanta för deras forskn...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  10 mar 2020

  Med anledning av den debattartikel som Erik Lindborg publicerade i Svenska Dagbladet den 8 mars, har Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström skrivit en replik. För Vetenskapsrådet är det inget nytt att bedöma om köns- och genusperspektiv är r...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  17 feb 2020

  Water JPI, JPI Oceans och JPI AMR genomför utlysningen Aquatic Pollutants för att stimulera tvärvetenskaplig forskning och innovation kring förekomsten av föroreningar, patogener och antibiotikaresistenta bakterier i akvatiska miljöer samt vilka risk...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  17 feb 2020

  Syftet med utlysningen är stödja forskning och metodutveckling för kunskapsöverföring och ökat genomslag av resultat från forskningsprojekt finansierade inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten kring föroreningar och antibiotika...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 feb 2020

  Nätverksbidraget syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikr...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  06 feb 2020

  Från och med 2020 ska de flesta som söker bidrag från Vetenskapsrådet redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i den forskning de planerar. Inför detta har vi följt upp utfallet av den pilot vi gjorde 2019.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  21 jan 2020

  Utlysningen inom nyfikenhetsdriven forskning för ett hållbart energisystem genomförs av Energimyndigheten i samverkan med Vetenskapsrådet. Även i år välkomnas ansökningar inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning såväl som inom natur- och t...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  05 dec 2019

  I nuläget har vi 30 utlysningar inplanerade för 2020. Majoriteten gäller bidrag som vi utlyser varje år. Nytt är att vi för första gången utlyser bidrag till Exploratory workshops inom utbildningsvetenskap. En annan nyhet är en utlysning som syftar t...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  26 nov 2019

  Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call for proposals 2020: Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases. Sverige är via Vetenskapsrådet ett a...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  21 nov 2019

  Den 23 januari höll Vetenskapsrådet ett informationsmöte om utlysningsåret 2020. Informationsmötet vände sig till personer som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution. Nu kan du ladda ner presentationerna från dagen.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  14 nov 2019

  Nu har vi bestämt när de flesta av våra utlysningar under 2020 öppnar och stänger. En förändring från tidigare år är att vi inte kommer att utlysa konferensbidrag.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  13 nov 2019

  Nu har vi bestämt när de flesta av våra utlysningar under 2020 öppnar och stänger. En förändring från tidigare år är att vi inte kommer att utlysa konferensbidrag.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  18 mar 2019

  Vetenskapsrådet förlänger ansökningstiden med 24 timmar för utlysningarna som stänger 19 mars. Detta på grund av driftstörningarna i helgen som påverkade både Prisma och Vetenskapsrådet.se.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 jan 2019

  Vetenskapsrådet förlänger ansökningstiden med 24 timmar för utlysningarna som stänger 19 mars. Detta på grund av driftstörningarna i helgen som påverkade både Prisma och Vetenskapsrådet.se.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  17 dec 2018

  Från och med våren 2019 kommer du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom ditt projekt ska hanteras.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  28 nov 2018

  Våren 2019 utlyser Vetenskapsrådet för första gången bidrag till internationell postdok inom utvecklingsforskning. Andra nyheter är två utlysningar som är kopplade till registerforskning. Den ena gäller bidrag till forskningsmiljöer, den andra gäller...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  26 jun 2018

  Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  20 jan 2016

  Observera att denna utlysningstext finns tillgänglig enbart på engelska. The aim of the grant is to support the development of long-term research collaboration between Swedish and Chinese researchers.

  Nyckelord:

Ladda fler