Nyhet

Nyhet

Publicerad den 29 september 2020

Uppdaterad den 20 oktober 2020

Dessa kan söka bidrag för forskningsinfrastruktur 2021

Det är nu klart vilka nya områden och befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Utlysningen är öppen 2 december 2020 – 16 februari 2021.

Totalt är det 32 områden samt befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse:

 • Samtliga nya områden som fick betyg A1 i behovsinventeringen 2019–2020
 • Merparten av de områden som fick betyg A2
 • Alla befintliga forskningsinfrastrukturer vars bidragsperiod tar slut 2021 eller 2022.

Det kommer också vara möjligt att söka tilläggsbidrag för att finansiera ett ökat svenskt engagemang i internationella infrastrukturer där Sverige redan är medlem, till exempel i form av in-kindbidrag.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen ökade satsningar på bland annat forskningens infrastrukturer. Tillskottet gör att utlysningen även kan omfatta merparten av de områden som fick betyg A2 i prioriteringen.

– Att medel tillskjuts betyder att vi kan ta hand om och fullt ut dra nytta av de satsningar som redan gjorts samt rusta svensk forskning inför framtida utmaningar. Det är oerhört glädjande och efterlängtat, säger Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningsinfrastruktur på Vetenskapsrådet.

Utysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur öppnar 2 december

Observera att öppningsdatum har ändrats från 13 januari 2021 till 2 december 2020!


Nya områden

 • ACTRIS
 • Infrastruktur för digital humaniora
 • Infrastruktur för solfysik
 • InfraVis: infrastruktur för visualisering av vetenskapliga data
 • Kontextdatabaser (DEMSCORE)
 • MOSAIC - instrumentering för ELT
 • NordSIMS-Vegacenter
 • Ultra-högfälts-MR 7T-plattform
 • Uppgraderingar av ALICE-experimentet
 • Digital arkeologi
 • EPOS-ERIC
 • Infrastruktur för elektronmikroskopi
 • Infrastruktur för kemisk biologi
 • Infrastruktur för kärnmagnetisk resonans
 • Infrastruktur för proteinproduktion
 • Isbrytaren Oden
 • Ny instrumentering för DESIREE

Befintlig forskningsinfrastruktur

 • CORS
 • Fusionsreaktorer/EUROfusion
 • IceCube
 • Isolde
 • NEAR
 • Petra III svensk nod
 • REWHARD
 • Riksriggen
 • SIMPLER
 • SITES
 • SND
 • SuperADAM
 • Svenska tvillingregistret (STR)
 • SWEDPOP
 • Utvärdering genom uppföljning (UGU)


Viktiga datum

2 december
Utlysningen öppnar

18 december 2020
Sista dagen att kontakta SNIC eller Sunet för konsultation om datahantering

13 januari 2021
Utlysningen öppnar

16 februari 2021
Utlysningen stänger

Maj 2021
Kompletterande frågor till sökande

September 2021
Beslut om bidrag

Oktober 2021
Dialog om bidragsvillkor

December 2021
Fastställande av belopp och villkor 2022

Januari 2022
Första utbetalningen av bidrag

Publicerad den 29 september 2020

Uppdaterad den 20 oktober 2020

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om internationell postdok

  Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar av internationell postdok. Vi informerar om bidragsformen och du som är sökande eller intresserad av att söka har möjlighet att ställa frågor.

 2. Informationsmöte om utlysningsåret 2021

  Vetenskapsrådet bjuder in dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution till ett informationsmöte om våra utlysningar 2021.

 3. Särskilda satsningar inom vårdforskning

  Brist på forskningstid är ett stort problem för vårdforskningsområdet. Därför avsätter Vetenskapsrådet 35 miljoner till en utlysning av bidrag till forskningstid inom vårdforskning samt två postdokbidrag.