Sidor om "Forskningsinfrastruktur"

 • |

  31 mar 2021

  The European Synchrotron, the ESRF, is an international research centre based in Grenoble, France.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  24 mar 2021

  The Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) is a national research infrastructure that makes available large scale high performance computing resources, storage capacity, and advanced user support, for Swedish researchers. SNIC is a cons...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  18 mar 2021

  Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastrukt...

  Nyckelord:

 • Beredningsgrupper |

  03 mar 2021

  Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastrukt...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 feb 2021

  Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastrukt...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 feb 2021

  Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastrukt...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  22 jan 2021

  Denna nationella implementeringsplan är ett verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science, 2028. Den innehåller huvudmål, de...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  21 okt 2020

  LUMI-konsortiet, där Vetenskapsrådet är medlem, har tecknat avtal för att bygga en superdator. LUMI-superdatorn ska byggas i Finland och kommer ha en prestanda i världsklass som innebär stora möjligheter för svensk forskning och innovation. Sommaren ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  29 sep 2020

  Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i en internationell infrastruktur. Bidraget får användas för investering och drift och kan inkludera...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  29 sep 2020

  Det är nu klart vilka nya områden och befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Utlysningen är öppen 2 december 2020 – 16 februari 2021.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  29 sep 2020

  Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  24 sep 2020

  Sverige har länge investerat stora summor i forskningsinfrastrukturer. Varför behövs anläggningarna och hur är våra investeringar kopplade till forskarnas möjlighet att göra banbrytande framsteg?

  Nyckelord:

 • |

  10 sep 2020

  The European Commission’s Joint Research Centre (JRC) opens its scientific laboratories and facilities to people working in academia and research organisations, industry, small and medium enterprises, and more in general to the public and private sec...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  04 sep 2020

  Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  01 sep 2020

  Biobank Sverige får 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att samordna insamlingen och tillgången till prover med koppling till covid-19. I förlängningen är det något som inte bara underlättar för forskarna, utan också patienter och samhället i...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  27 aug 2020

  Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen På Vetenskapsrådet prioriterar vi infrastruktur genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg är en inventering med syfte att peka ut områden med tydliga behov av ny e...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  17 aug 2020

  DEMSCORE, Research infrastructure for Democracy, Environment, Migration, Social policy, COnflict, and REpresentation, är en forskningsinfrastruktur under uppbyggnad som syftar till att tillgodose forskningsbehov av olika typer av samhällsvetenskaplig...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  12 jun 2020

  Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) inom Vetenskapsrådet avsätter en betydande del av sin årliga budget till acceleratorbaserade infrastrukturer inom partikel- och kärnfysik. Medlen går till medlemsavgifter, driftskostnader och investeringar...

  Nyckelord:

 • Remissvar |

  04 maj 2020

  Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) inom Vetenskapsrådet avsätter en betydande del av sin årliga budget till acceleratorbaserade infrastrukturer inom partikel- och kärnfysik. Medlen går till medlemsavgifter, driftskostnader och investeringar...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  29 apr 2020

  Under 2020 etablerar Vetenskapsrådet och Vinnova ett gemensamt kansli som ska arbeta för att maximera Sveriges användning av forskningsanläggningarna European Spallation Source, ESS, och Max IV i Lund.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  20 apr 2020

  Ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner som går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  20 apr 2020

  Behovet av infrastruktursatsningar inom humaniora och samhällsvetenskap växer. Samtidigt återstår viktiga frågor om finansieringen. Vilka möjligheter och utmaningar finns inom detta område? Välkommen till en temadag om forskningsinfrastruktur inom hu...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  12 mar 2020

  Det är angeläget att skapa förutsättningar för Sverige att utveckla en e-infrastruktur för forskning som möter framtidens behov, tar vara på de möjligheter Sverige har som forskningsnation och medverkar till att göra forskningsdata öppet tillgänglig....

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 mar 2020

  Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska kategoriseras. 25 av områdena i inventeringen har placerats i kategori A.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  24 feb 2020

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av använ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 jan 2020

  Vetenskapsrådets styrelse har utsett fem nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2020–2022. Jan-Eric Sundgren fortsätter som ordförande till och med 31 december 2020.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  17 dec 2019

  Förra veckan presenterade regeringen en nationell strategi för life science. Den är efterlängtad och vi ser att flera av de rekommendationer Vetenskapsrådet har lämnat – både till life science-kontoret och till den kommande forsknings- och innovation...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  22 nov 2019

  Samarbetsorganisationen ESFRI håller på att uppdatera den europeiska vägvisaren för forskningsinfrastruktur. Forskare i Sverige kan lämna förslag på ny gemensam europeisk infrastruktur. Förslagen ska skickas in senast 25 februari 2020.

  Nyckelord:

 • |

  Samarbetsorganisationen ESFRI håller på att uppdatera den europeiska vägvisaren för forskningsinfrastruktur. Forskare i Sverige kan lämna förslag på ny gemensam europeisk infrastruktur. Förslagen ska skickas in senast 25 februari 2020.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 nov 2019

  Syftet med utlysningen är att öka högstadie- och gymnasieelevers intresse för matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap (MINT) genom att finansiera aktiviteter hos nationella forskningsinfrastrukturer med pågående bidrag från ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 sep 2019

  Vetenskapsrådet är med och finansierar mobilitetsprogrammet SAKURA - ett utbytesprogram med fokus på neutronforskning och aktiviteter vid den europeiska spallationskällan ESS och den japanska protonacceleratorn J-PARC.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  05 jul 2019

  Inom partnerskapsprogrammet EuroHPC Joint Undertaking hålls tre utlysningar med syfte att stödja forskning och innovation inom HPC-området, inklusive High Performance Data Analytics.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  17 jun 2019

  Den 17 oktober bjuder Vetenskapsrådet och Vinnovas generaldirektörer in till en workshop i Göteborg om de uppdrag kring den europeiska spallationskällan ESS och MAX IV som Vetenskapsrådet och Vinnova fått av regeringen.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  12 jun 2019

  Vetenskapsrådet ingår i ett konsortium som tillsammans med Finland och sex andra länder nu ska bygga en av världens största och snabbaste superdatorer.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 jun 2019

  Vetenskapsrådet gör idag stora investeringar, i både uppbyggnad och drift av synkrotron- och frielektronlaserfaciliteter. De anläggningar som direktfinansieras är Max IV (Lund), ESRF (Grenoble, Frankrike), Petra III och European XFEL (båda i Hamburg,...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  21 maj 2019

  The Swedish Research Council carries out a prioritisation of new needs for research infrastructure in a recurrent cyclical process over two years. The first stage of the process consists of a needs inventory, aimed at highlighting areas where the nee...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  15 maj 2019

  The Swedish Research Council carries out a prioritisation of new needs for research infrastructure in a recurrent cyclical process over two years. The first stage of the process consists of a needs inventory, aimed at highlighting areas where the nee...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  08 maj 2019

  Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastrukt...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  08 maj 2019

  I september 2019 genomför Vetenskapsrådet en inventering av behoven av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. I augusti bjöd vi in till ett informationsmöte där vi berättade mer om upplägg och tidsplan för inventeringen. Mötet webbsändes,...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  25 apr 2019

  Du som jobbar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn och vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap – det här är konferensen för dig! Välkommen till IFFIS 2019 – en mötesplats för dialog, erfarenhetsu...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  27 feb 2019

  Du som jobbar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn och vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap – det här är konferensen för dig! Välkommen till IFFIS 2019 – en mötesplats för dialog, erfarenhetsu...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  22 feb 2019

  EuroHPC JU står för European High Performance Computing Joint Undertaking och är ett europeiskt initiativ med mål att bygga storskalig beräkningsinfrastruktur i världsklass. Det svenska medlemskapet ger forskare i Sverige möjlighet att använda beräkn...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  14 feb 2019

  Vetenskapsrådet har identifierat ett ökat behov av e-infrastrukturer för forskning. Samtidigt finns många aktörer som redan levererar olika tjänster på olika nivåer. Ytterligare en utmaning är den globala policyn om öppen vetenskap, som ställer störr...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  15 jan 2019

  Vetenskapsrådets speciella satsning på registerbaserad forskning – Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social and Medical Sciences (SIMSAM) – startade 2009 och avslutades 2018. Satsningen har inneburit stöd till forskning under två fe...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  12 nov 2018

  Internationellt nätverk med syfte att tillgängliggöra data om biodiversitet. Naturhistoriska riksmuseet är svensk GBIF-nod.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  01 nov 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom tillgängliggörande av infrastruktur.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  24 okt 2018

  Just nu pågår ett omfattande strategiarbete på Regeringskansliets nyinrättade life science-kontor. Strategin, som berör stora samhällsområden som hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv, riskerar dock att färdigställas utan förankring hos stora d...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  24 okt 2018

  Just nu pågår ett omfattande strategiarbete på Regeringskansliets nyinrättade life science-kontor. Strategin, som berör stora samhällsområden som hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv, riskerar dock att färdigställas utan förankring hos stora d...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 okt 2018

  Nu har vi släppt Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Den pekar på nya behov och ger förslag på förbättringar av befintlig forskningsinfrastruktur. Guiden utgör ett centralt material för Vetenskapsrådets underlag till den kommande forskningsp...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  15 okt 2018

  Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2018 är en plan för hur svenska forskare inom akademi, offentlig sektor och industri ska få tillgång till den mest kvalificerade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder. Forskningsinfrastruk...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  12 okt 2018

  Det är nu klart vilka nya områden och vilka befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2019. 14 nya områden och 14 befintliga forskningsinfrastrukturer omfattas och k...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 okt 2018

  Syftet med bidraget är att stödja forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Det kan gälla en nationell infrastruktur eller svenskt deltagande i internationell infrastruktur. Bidraget får användas för investering och drift och kan inkludera kos...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  12 okt 2018

  På Vetenskapsrådet prioriterar vi infrastruktur genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg är en inventering med syfte att peka ut områden med tydliga behov av ny eller utvecklad forskningsinfrastruktur. Resultatet av be...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Socialvetenskaplig longitudinell undersökning inom utbildningsområdet som bygger på en databas innehållandes tio nationellt representativa urval av elever. 

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  En infrastruktur under uppbyggnad med syfte att tillgängliggöra befolkningsdata för svensk och internationell forskning genom samordning av de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige med fokus på perioden från 1700-talet till 1960-tale...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Svensk nationell datatjänst (SND) är en forskningsinfrastruktur som stödjer tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata. Genom SND:s söktjänst är det enkelt att hitta, använda och citera forskningsdata från alla vetenskapsområden.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  En europeisk tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som bland annat syftar till att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen. Svensk nod är SHARE-S vid Umeå universitet.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  En infrastruktur under uppbyggnad bestående av åtta komplementära, högkvalitativa longitudinella databaser för forskning om arbetsliv, sociala relationer och hälsa över livsloppet. 

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  En infrastruktur under uppbyggnad som via en integrering av flera nationella longitudinella populationsbaserade projekt om åldrande och hälsa bland annat ska främja och underlätta svensk äldreforskning och öka kvaliteten och generaliserbarheten av fo...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  SCB:s standardverktyg för tillgängliggörande av mikrodata i syfte att ge forskare i Sverige effektivare och billigare åtkomst till väldokumenterade och kvalitetssäkrade registerdata.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Institut inrättat av EU 1976 för att bidra till bevarandet av Europas kulturella och vetenskapliga arv. Vid universitetsinstitutet bedrivs forskning och forskarutbildning inom ekonomi, historia, juridik, sociologi och statsvetenskap. 

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  En attityd- och beteendeundersökning som bland annat syftar till att kartlägga och förklara interaktionen mellan Europas föränderliga strukturer och attityder, öka jämförbarheten i enkätundersökningar samt att utveckla och implementera sociala indika...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  CORS består av sex forskningsinfrastrukturer för komparativ samhällsforskning. Fokus för CORS forskning är att studera hur människors beteenden, värderingar, attityder, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt mellan länder. I CORS ingår bl.a. ESS-S och...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Nationella språkbanken är en språkteknologisk infrastruktur som ger tillgång till både digital språkdata och avancerade verktyg för arbete med språkdata.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  En sammanslutning av tjugotalet europeiska samhällsvetenskapliga dataarkiv och en distribuerad infrastruktur för socialvetenskapliga data. SND är Sveriges Service Provider.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Nationell infrastruktur som samordnar ett antal fältstationer för landbaserad experimentell ekologi.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Riksriggen är en borrningsrigg för vetenskapliga undersökningar av jordskorpan. IODP är ett internationellt program för vetenskapliga borrningar till havs, ICDP är den landbaserade motsvarigheten.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Nationell infrastruktur för analys av geovetenskapliga prover med hjälp av jonsond och laserablation.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Biodiversity Atlas Sweden är en portal för biodiversitetsdata från svenska GBIF-partners och är för närvarande under uppbyggnad. Swedish LifeWatch är en e-infrastruktur för sammanlänkning och analys av data om biologisk mångfald. De två infrastruktur...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Observationssystem distribuerat i flera europeiska länder för mätningar av koldioxidutbyte mellan mark och atmosfär. Sverige är värd för ICOS dataportal, Carbon Portal. Svensk nod är ICOS-SE i vilken flera mätstationer ingår.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Internationell infrastruktur för forskning inom norrsken, plasmafysik och atmosfärfysik. Koordineras från Kiruna.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Röntgenfrielektronlaser i Tyskland för forskning inom flera vetenskapsområden, bland annat femtokemi och molekylärbiologi.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Petra III är en tysk synkrotronljusanläggning vid DESY-laboratoriet utanför Hamburg med fokus på strålning i röntgenområdet, för forskning inom flera vetenskapsområden. Sverige finansierar Swedish Material Science beamline, SMS, som är ett strålrör v...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Svenskt renrumsnätverk som erbjuder avancerad utrustning och expertis för forskning inom till exempel nanoteknik.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Synkrotronljusanläggning i Lund för forskning inom bland annat materialvetenskap, bioteknik, medicin, energi och miljö.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Anläggning för neutronspridning i Storbritannien för forskning inom bland annat geo- och materialvetenskaper kemi och biologi. Sverige bidrar till tre diffraktometrar vid Isis: Polaris, HRPD och IMAT.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Anläggning för neutronspridning i Frankrike för forskning inom flera vetenskapsområden bland annat material- och livsvetenskaper och kemi. Sverige bidrar till Super-Adam, en neutronreflektometer vid ILL.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Anläggning för neutronspridning under uppbyggnad i Lund för forskning inom bland annat material- och livsvetenskaper, energi och miljöteknik.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Synkrotronljusanläggning i Frankrike för studier inom flera vetenskapsområden av bland annat material och strukturer. Anläggningen ska uppgraderas år 2019–2020.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Databas och biobank för tvillingstudier inom epidemiologisk forskning.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Databas och biobank baserad på 110 000 individer i Sverige för epidemiologisk forskning.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Erbjuder tillgång till utrustning och spetskompetens inom avancerad mikroskopi för livsvetenskaperna.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Nationell infrastruktur för storskalig DNA-sekvensering och SNP-genotypning.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  En distribuerad infrastruktur som tillhandahåller bioinformatiksstöd inom genomik, proteomik, metabolomik, systembiologi och datahantering. NBIS är svensk nod i Elixir som är en distribuerad europeisk bioinformatikinfrastruktur för biologisk informat...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Internationellt institut med huvudsaklig verksamhet i Tyskland för grundforskning inom livsvetenskaperna.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Europeisk distribuerad infrastruktur för translationell forskning. Erbjuder forskningsservice i form av infrastruktur och expertis till klienter från akademi och industri.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Sveriges nationella biobanksinfrastruktur i vilken samtliga universitet med medicinsk fakultet samt tillhörande universitetssjukvårdshuvudmän (landsting eller region) ingår. Syftet är att förbättra tillgången till prover och tillhörande data för fors...

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  BioMS erbjuder tillgång till avancerad utrustning, metodutveckling och kompetens inom masspektrometri och relaterade teknikplattformar för forskning inom biologi och medicin.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Organisation för biobanker i 19 europeiska länder med syfte att göra biologiska prover och data lättillgängliga för medicinsk forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Svensk nod är Biobank Sverige.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Internationellt radioastronomiprojekt i planeringsfasen. Chalmers tekniska högskola deltar i utvecklingen av komponenter till SKA.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Svensk anläggning med teleskop och mätinstrument för radioastronomi och geodesi. JIVE är en centralorganisation i Nederländerna för det europeiska radioastronominätverket EVN. Onsala rymdobservatorium är svensk nod i EVN.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Nordiskt teleskop på La Palma för optisk astronomi. Sveriges engagemang i NOT är under avveckling och upphör helt år 2020.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Centrum vid Uppsala universitet för resurser inom jonstrålebaserad materialanalys och materialmodifiering.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Experimentanläggning för fusionsforskning som byggs i Frankrike och det europeiska konsortiet inom fusionsforskning.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Driver ett svenskt teleskop på La Palma för solfysik.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Neutrinodetektor på Sydpolen för astropartikelfysik. 

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Europeiskt germaniumdetektorprojekt, del av det svenska engagemanget vid FAIR.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Acceleratoranläggning för kärn-, hadron- och jonfysik, under uppbyggnad i Tyskland.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  E-ELT har utvecklats av Europeiska sydobservatoriet, ESO, där Sverige är ett av medlemsländerna.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Teleskop i Chile för astronomi. Onsala rymdobservatorium (se nedan) ansvarar för användarstöd och datahantering från ALMA-teleskopet.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Lagringsringar vid Stockholms universitet för atom-, molekyl- och kemisk fysik.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Acceleratoranläggning i Schweiz, med forskning inom huvudsakligen partikelfysik. Sverige bidrar till tre experiment och en beräkningsinfrastruktur vid CERN: Atlas, Alice, Isolde och WLCG.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Driver, underhåller och utvecklar Sveriges universitetsdatanät, och erbjuder även en rad webbtjänster för forsknings-it och utbildning.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Nationell datorinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser för storskaliga beräkningar och lagring inom alla ämnesområden. Tillhandahåller avancerat användarstöd både för nationella datorresurser och resurser inom PRACE. 

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Europeisk datorinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser för storskaliga beräkningar inom alla ämnesområden, i en storleksordning över de nationella datorresurserna.

  Nyckelord:

 • Infrastrukturer |

  21 sep 2018

  Nordiskt samarbete för gemensamma e-infrastrukturprojekt. Samarbetet består av flertal projekt inom olika ämnesområden bland annat den nordiska beräkningsresursen inom WLCG (se CERN under Fysik- och teknikvetenskaper) och datorresurser för känsliga d...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  12 sep 2018

  Kommittén för kliniska studier har beslutat att fördela 90 miljoner kronor för det fortsatta arbetet att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier. 30 miljoner per år fördelas mellan 2018–2020. Under sitt möte 7 sep...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Beslut har fattats inom forskningssamarbete Sydkorea–Sverige.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  27 aug 2018

  This call gives researchers in Sweden access to national research infrastructures in South Korea. The purpose of the research project grant is to give researchers the freedom to formulate the research concept, method and implementation, and to solve ...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  26 jun 2018

  Vetenskapsrådets Forskningsinfrastrukturdag 16 oktober spelades in och kan nu ses här eller på vår YouTubekanal.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  26 jun 2018

  Welcome to our annual workshop on the European Spallation Source, ESS, in Lund! This year, together with Vinnova and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, we want to inspire, look forward and place the Swedish inputs in a European cont...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  25 jun 2018

  Nu kan företag och lärosäten tillsammans söka medel från Vinnova för pilotprojekt där industrin använder foton- och/eller neutronteknik för att möta utvecklingsbehov eller lösa problem. Utlysningen genomförs i två omgångar. Den första utlysningen stä...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  01 jun 2018

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av använ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  25 maj 2018

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av använ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  17 maj 2018

  Forskning och högre utbildning tillmäts en allt större betydelse för Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen och därmed för landets välstånd och allmänna utveckling. Statens satsningar på högskolesektorn påverkas av den ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  09 maj 2018

  Forskning och högre utbildning tillmäts en allt större betydelse för Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen och därmed för landets välstånd och allmänna utveckling. Statens satsningar på högskolesektorn påverkas av den ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 maj 2018

  Rapporten är en förstudie av MAX IV-laboratoriets driftsform och går systematiskt igenom för- och nackdelarna med ett antal olika möjliga organisations- och driftsformer för anläggningen. Studien ger även konkreta och användbara råd till Vetenskapsrå...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 maj 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  26 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  20 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  19 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  19 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  19 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  18 apr 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  26 mar 2018

  För att svenska forskare ska få tillgång till de bästa verktygen för forskning har Vetenskapsrådet ansvar för att stödja forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse inom alla vetenskapsområden. Denna rapport fokuserar på fördelarna med svenskt ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  15 dec 2017

  Studien innehåller en översikt över nationella system, metoder och initiativ för att utvärdera forskningens genomslag utanför akademin (societal impact of research). Sammanställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande eller uttömmande, utan ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 nov 2017

  Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket satsar 30 miljoner under tre år på Big Science Sweden, en funktion som ska hjälpa svenska företag att ta hem beställningar från stora internationella forskningsanläggningar.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  12 okt 2017

  Prioritering av infrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur är tydliga. Utfallet...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  20 sep 2017

  I september 2017 publicerade Vetenskapsrådet beslut om att bevilja ett antal forskningsinfrastrukturer sammanlagt cirka fyra miljarder kronor fördelat över de kommande åtta åren.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  20 sep 2017

  För att skapa bra förutsättningar för svensk forskning har Vetenskapsrådet tagit beslut om att stödja svenska forskningsinfrastrukturer med cirka 4 miljarder kronor. Det handlar om finansiering som sträcker sig uppemot åtta år framåt. MAX IV, datorin...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 sep 2017

  Observera att denna utlysningstext enbart finns tillgänglig på engelska! The Röntgen-Ångström Cluster (RÅC) is a Swedish-German research collaboration within structural biology and material sciences. The aim of the grant is to strengthen research in...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  29 aug 2017

  Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  28 jun 2017

  Vetenskapsrådets Forskningsbarometer ger en övergripande bild av tillståndet för svensk forskning genom ett trettiotal indikatorer. Fokus ligger på den offentliga forskningsfinansieringen och forskningen vid universitet och högskolor. Forskningsbaro...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  12 jun 2017

  Snart kommer vi bättre kunna förstå hur norrsken, solstormar och rymdväder i den övre atmosfären påverkar oss här på jorden. Det är den nya internationella forskningsradarn Eiscat_3D som har fått klartecken för byggstart i höst. År 2021 ska radaranlä...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  23 maj 2017

  Regeringen har gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att analysera vad ett brittiskt utträde ur EU, Brexit, innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien. Denna delrapport innehåller analyser av Storb...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  26 apr 2017

  Vetenskapsrådet påbörjade, år 2015, implementationen av en ny modell för prioritering och finansiering av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. Universiteten får mer ansvar för att inte bara medfinansiera utan även prioritera och styra na...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 apr 2017

  Översikt av pågående aktiviteter, en sammanställning av Vetenskapsrådet 2017.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  27 mar 2017

  Översikt av pågående aktiviteter, en sammanställning av Vetenskapsrådet 2017.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  07 mar 2017

  Syftet med bidraget är att stödja infrastruktur av nationellt intresse. Sådan infrastruktur kan vara antingen nationell eller internationell. Bidraget får användas för samordning, utveckling, konstruktion, uppgradering, investering och drift av forsk...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  19 jan 2017

  Utlysningen Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse öppnar den 1 februari . Nytt för i år är att det endast är ett urval av nya infrastrukturer som kan ansöka. Huvudsekreterare Björn Halleröd kommenterar här utlysningen, den strama budg...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  31 dec 2016

  ESS (European Spallation Source) är en anläggning för forskning och utveckling som byggs utanför Lund. Där blir det möjligt att studera alla typer av material, inklusive celler och molekyler, med hjälp av neutronstrålar. Detta förslag till strategi ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  17 aug 2016

  Syftet med projektbidrag är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att forskare och forskarg...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 jul 2016

  Under 2014 genomförde Vetenskapsrådet en översyn av processerna för prioritering och finansiering av nationell samt internationell forskningsinfrastruktur. Ett första steg i den nya modellen var den behovsinventering av framtida infrastruktur som ägd...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 jan 2016

  The Swedish Research Council’s Research Barometer serves to illustrate the current state of Swedish research through some thirty indicators. Government agencies, companies and other organisations that fund and carry out research and development (R&D)...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  07 dec 2015

  Denna rapport är ett av flera underlag till Vetenskapsrådets inspel till forskningspropositionen 2016. Underlaget för analysen är åtta utvärderingar av ”särskilda satsningar” som Vetenskapsrådet har gjort mellan 2010 och 2015. Fyra av dessa utvärder...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  04 dec 2015

  Vetenskapsrådet fick i mars 2015 i uppdrag att inkomma med en analys som ger underlag till regeringens forskningspolitik den kommande tioårsperioden (U2015/1362/F). Uppdraget redovisades i oktober 2015. För att Sverige ska kunna fortsätta att utveck...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 dec 2015

  Regeringen gav i mars 2015 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem (...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  24 nov 2015

  Rapporten redovisar förslag på hur Swedish University Computer Network (Sunet) fortsatt bör ledas och organiseras. Förslagen bygger på den tidigare utvärderingen "Sunet under scrutiny, Evaluation report from the international expert panel" (Vetenskap...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  05 jun 2015

  Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen är vår vägvisare för Sveriges behov av nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Den utgör underlag vid diskussioner om finansiering av framtida infrastrukturer inom Vetenskapsrådet, men även i ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2015

  Under 2014 tog Vetenskapsrådet med hjälp av aktiva forskare fram en rad översikter. Tillsammans med ett antal strukturella analyser utgör dessa översikter grunden för styrelsens sammanfattande slutsatser och rekommendationer om forskningspolitiska vä...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  05 jan 2015

  Under 2014 tog Vetenskapsrådet med hjälp av aktiva forskare fram en rad översikter. Tillsammans med ett antal strukturella analyser utgör dessa översikter grunden för styrelsens sammanfattande slutsatser och rekommendationer om forskningspolitiska vä...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 okt 2014

  Vetenskapsrådet ska enligt sin instruktion främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde. Myndighetens strategi är att sträva efter jämställdhet i hela sin verksamhet. Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi har följande opera...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 jun 2014

  Utredningen initierades av Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer för att undersöka förutsättningarna för att skapa en nationell infrastruktur inom biologisk mikroskopi och hur en nationell samordning av resurser skulle kunna utformas....

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2014

  Den här rapporten innehåller både svenska och engelska. Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet delar ansvaret för planeringen av svensk polarforskning på nationell nivå. De statliga myndigheterna har utarbetat denna färdplan för att synli...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2014

  Rapporten är ett resultat av den utredning som Vetenskapsrådet beställt om svenska forskares behov av e-infrastruktur. Rapporten innehåller flera delar: en översikt av de e-infrastrukturer som finns i dag, sju ämnesspecifika kapitel som beskriver kom...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2014

  The conference "Joint Nordic Focus on Research Infrastructures – Looking to the Future" was held in November 2013 as part of the programme during the Swedish chairmanship of the Nordic Council of Ministers. The two-day conference focused solely on No...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  03 feb 2014

  Rapporten har tagits fram på uppdrag av Vetenskapsrådet för att undersöka förutsättningarna för att skapa en nationell forskningsinfrastruktur inom biologisk masspektrometri och hur en nationell samordning av resurser skulle kunna utformas. Utrednin...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 jan 2014

  Rapporten har tagits fram på uppdrag av Vetenskapsrådet för att bedöma möjligheterna till, och nyttan av, en nationell samordning av surveyundersökningar och longitudinella studier. Utredningen har studerat ett antal av Sveriges befintliga frågeunder...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  06 jan 2014

  Rapporten har tagits fram på uppdrag av Vetenskapsrådet för att bedöma möjligheterna till, och nyttan av, en nationell samordning av surveyundersökningar och longitudinella studier. Utredningen har studerat ett antal av Sveriges befintliga frågeunder...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 jul 2013

  Under hösten 2012 initierade Vetenskapsrådet en utredning för att se över formerna för finansiering, organisation och styrning av infrastrukturer av nationellt intresse. Syftet med utredningen var att ta fram ett diskussionsunderlag inför eventuella ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 maj 2013

  Universities and university colleges are undergoing transformation in Sweden. The number of students is increasing steadily. New strategic initiatives and reforms are under way, with the intention of promoting scientific excellence and making Sweden’...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2013

  Enligt avtalet från 2010 mellan finansiärerna till MAX IV-projektet (Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Vinnova och Region Skåne) tillsattes en panel för att utvärdera och följa upp projektet och verksamheten vid MAX IV-laboratoriet. Panelen anser b...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2013

  Enligt avtalet från 2010 mellan finansiärerna till MAX IV-projektet (Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Vinnova och Region Skåne) tillsattes en panel för att utvärdera och följa upp projektet och verksamheten vid MAX IV-laboratoriet. Panelen anser b...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 aug 2012

  I regeringens forskningsproposition "Ett lyft för forskning och innovation" (prop. 2008/09:50) avsatte regeringen nya medel för att finansiera uppbyggnad av nationella forskningsinfrastrukturer av strategisk betydelse. Vetenskapsrådet fick i uppgift ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 aug 2012

  Vetenskapsrådet ska enligt sin regeringsinstruktion främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Strategin för detta har tre konkreta mål. Nu har perioden 2009–2010 följts upp. De tre konkreta målen är: jämställdhet i beredningsgrupperna, i antalet ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2012

  SNIC – the Swedish National Infrastructure for Computing. Rapporten innehåller bland annat rekommendationer för att SNIC ska kunna uppnå sina mål.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 feb 2012

  Denna rapport är en dokumentation av ett utredningsuppdrag från Vetenskapsrådet till professor Kjell Danell. Utredningen identifierar möjligheter till nationell och internationell, världsledande fältbaserad forskning i Sverige liksom vilken infrastru...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2012

  Denna rapport är en dokumentation av ett utredningsuppdrag från Vetenskapsrådet till professor Kjell Danell. Utredningen identifierar möjligheter till nationell och internationell, världsledande fältbaserad forskning i Sverige liksom vilken infrastru...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 jun 2011

  Miljöer för forskning med högklassig infrastruktur är centrala för forskningens utveckling och genererar också idéer för innovationer, påverkar samhällsklimatet och ger incitament för begåvningar att söka sig dit. Vetenskapsrådets guide till infras...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2011

  Diskussionen kring kvalitet och skattning av kvalitetsparametrar i forskning är aktuell i många sammanhang. Det handlar för det första om bedömning av ansökningar, det vill säga skattningsskalor som instrument att bedöma forskningens kvalitet. Den an...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 jan 2011

  Diskussionen kring kvalitet och skattning av kvalitetsparametrar i forskning är aktuell i många sammanhang. Det handlar för det första om bedömning av ansökningar, det vill säga skattningsskalor som instrument att bedöma forskningens kvalitet. Den an...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 sep 2010

  Synkrotronljusstrålning är i dag ett viktigt vetenskapligt verktyg med många användningsområden. Vid synkrotronljusanläggningen MAX-laboratoriet i Lund planeras en ny anläggning vid namn MAX IV som kommer att ge nya möjligheter till världsledande for...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 sep 2010

  Vetenskapsrådet har i flera sammanhang identifierat behovet av en databasinfrastruktur för forskning. I forskningspropositionen har regeringen uttalat att det behövs ett mer effektivt utnyttjande av befintliga databaser och register för att svensk fo...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 aug 2010

  Denna studie är tänkt som ett diskussionsunderlag för forskningsfinansiärer och svenska universitet och högskolor (UoH) om framtida behov och mekanismer för investeringar i forskningsutrustningar. Med hjälp av den statistik som UoH rapporterar till S...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jul 2010

  Onsala rymdobservatorium (OSO, Onsala Space Observatory) är en svensk nationell anläggning för radioastronomi. Den utvärdering av verksamheten som genomfördes under 2009 visar att Onsala sköter sina stora antal uppdrag och projekt väl och att kvalite...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  05 maj 2010

  Environments surrounding outstanding infrastructures are not only essential for the advancement of science; they also generate innovation, influence social climate, and attract talent. Also, corporations with needs for high-level expertise prefer to ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 mar 2010

  På Vetenskapsrådet ska vi enligt regeringens instruktion främja jämställdheten inom vårt verksamhetsområde. Rapporten, "Jämställdheten i Vetenskapsrådets forskningsstöd 2006–2008", är ett led i detta arbete. I rapporten undersöks utfallet av drygt 16...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 jan 2010

  På Vetenskapsrådet ska vi enligt regeringens instruktion främja jämställdheten inom vårt verksamhetsområde. Rapporten, "Jämställdheten i Vetenskapsrådets forskningsstöd 2006–2008", är ett led i detta arbete. I rapporten undersöks utfallet av drygt 16...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  07 maj 2009

  Den här broschyren presenterar några av Sveriges större forskningsfinansiärer 2007-2009.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 jan 2009

  Den här broschyren presenterar några av Sveriges större forskningsfinansiärer 2007-2009.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 sep 2008

  Forskningen om klimatet och vår miljö är beroende av tillgång på data för att utveckla och kontrollera modeller. Dessa modeller visar vad som väntar oss i framtiden och hur vi agerar idag påverkar hur klimatet och miljön utvecklas med tiden. En först...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 aug 2008

  Under respektive figur finns en kort beskrivning av innehållet. Mer text och analys av materialet finns i originalrapporten. Rapporten sammanställer uppgifter från Statistiska centralbyrån och Högskoleverket om forskningsverksamheten inom den svenska...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 jul 2008

  Biobanks containing human tissue material constitute an indispensable resource for successful biomedical research. Sweden’s extensive and often well-documented sample collections give us the possibility to study numerous urgent medical questions and ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 jun 2008

  Vetenskapsrådet hade sedan 2003 det webbaserade verktyget VR-Review, som användes för att ge myndighetens beredningsgrupper tillgång till de ansökningar som ska granskas. Årligen skickades en enkät till samtliga granskare knutna till beredningsgruppe...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  12 maj 2008

  Arkiv utgör en viktig men underutnyttjad infrastruktur för genusforskningen. På uppdrag av Vetenskapsrådet presenterar Anna Nordenstam här en första översiktlig kartläggning och analys av befintliga arkiv och söksystem av relevans för genusforskaren....

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 maj 2008

  This publication contains two reports, each suggesting an alternative organisation of Swedish Polar Research. Both reports identify the present organisation as fragmented and unclear with respect to responsibilities for long term planning and interna...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  02 maj 2008

  Rådet har i maj 2008, liksom tidigare år, gjort en enkätundersökning för att få underlag till fortsatt förbättring av dåvarande ansökningssystem VR-Direct (från 2001) som tillhandahölls på Vetenskapsrådet webbplats.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2008

  Rådet har i maj 2008, liksom tidigare år, gjort en enkätundersökning för att få underlag till fortsatt förbättring av dåvarande ansökningssystem VR-Direct (från 2001) som tillhandahölls på Vetenskapsrådet webbplats.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 maj 2007

  Denna rapport är en uppföljning av rapporten ”Vetenskapsrådet och jämställdheten” (Vetenskapsrådets rapportserie 17:2006) som behandlar de drygt 17 000 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet under perioden 2003–2005 och även de ansökningar om Li...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2007

  Denna rapport är en uppföljning av rapporten ”Vetenskapsrådet och jämställdheten” (Vetenskapsrådets rapportserie 17:2006) som behandlar de drygt 17 000 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet under perioden 2003–2005 och även de ansökningar om Li...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 aug 2006

  Synchrotron-based research has moved from being a challenge within accelerator physics alone to becoming a versatile and widespread scientific tool. Today, a state-of-the-art light source attractsa broad range of scientific communities with the uniqu...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 jun 2006

  Sedan 1990 har de yttre villkoren för forskning och forskarutbildning förändrats radikalt. I denna rapport presenteras kortfattat viktiga regeländringar och andra beslut av principiell karaktär som fattats av riksdagen och/eller regeringen och som be...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 mar 2006

  How are the concepts of quality and excellence in science applied and developed within various fields of research? What are the advantages and problems in the present understanding of excellence with regard to gender research? In October 2005 the Sw...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2006

  Synchrotron radiation is a useful tool in many scientific fields including nanoscience and condensed matter physics, materials science and engineering, structural chemistry, environmental science and geosciences, life sciences and medical imaging and...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2006

  Synchrotron radiation is a useful tool in many scientific fields including nanoscience and condensed matter physics, materials science and engineering, structural chemistry, environmental science and geosciences, life sciences and medical imaging and...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  07 jan 2005

  Synchrotron radiation is a useful tool in many scientific fields including nanoscience and condensed matter physics, materials science and engineering, structural chemistry, environmental science and geosciences, life sciences and medical imaging and...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2004

  Synchrotron radiation is a useful tool in many scientific fields including nanoscience and condensed matter physics, materials science and engineering, structural chemistry, environmental science and geosciences, life sciences and medical imaging and...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2003

  Synchrotron radiation is a useful tool in many scientific fields including nanoscience and condensed matter physics, materials science and engineering, structural chemistry, environmental science and geosciences, life sciences and medical imaging and...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 nov 2002

  Synchrotron radiation is a useful tool in many scientific fields including nanoscience and condensed matter physics, materials science and engineering, structural chemistry, environmental science and geosciences, life sciences and medical imaging and...

  Nyckelord:

Ladda fler