Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar nya tillfällen för samarbete mellan akademin, industrin och den offentliga sektorn att hitta lösningar som leder till hållbar samhällsutveckling.

Rapporten är skriven av en arbetsgrupp inom Rådet för ESS/MAX IV-kansliet och har ett särskilt fokus på ESS. Syftet är att undersöka och ge rekommendationer om hur tillgången till forskningsinfrastruktur bör utformas för att skapa förutsättningar för såväl den allra bästa forskningen som för Sveriges och Europas möjligheter att bidra till att lösa de globala samhällsutmaningarna och förbättra deras konkurrenskraft. Rapporten ger ett antal konkreta och användbara råd och rekommendationer för att öka icke-akademisk tillgänglighet till forskningsanläggningar.

Mer inom samma ämne

  1. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett sex nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2023–2025. Björn O. Nilsson fortsätter som ordförande.

  2. Dessa kan söka bidrag för forskningsinfrastruktur 2023

    Det är nu klart vilka nya områden och befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Utlysningen är öppen 30 november 2022 – 14 februari 2023.

  3. Informationsmöte om bidraget till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    Välkommen till ett digitalt informationsmöte om utlysningen bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023.