Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar nya tillfällen för samarbete mellan akademin, industrin och den offentliga sektorn att hitta lösningar som leder till hållbar samhällsutveckling.

Rapporten är skriven av en arbetsgrupp inom Rådet för ESS/MAX IV-kansliet och har ett särskilt fokus på ESS. Syftet är att undersöka och ge rekommendationer om hur tillgången till forskningsinfrastruktur bör utformas för att skapa förutsättningar för såväl den allra bästa forskningen som för Sveriges och Europas möjligheter att bidra till att lösa de globala samhällsutmaningarna och förbättra deras konkurrenskraft. Rapporten ger ett antal konkreta och användbara råd och rekommendationer för att öka icke-akademisk tillgänglighet till forskningsanläggningar.

Mer inom samma ämne

  1. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

  2. Forskning och innovation behövs för ett hållbart och säkert samhälle

    Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova har nu lämnat ett gemensamt underlag med rekommendationer inför regeringens forsknings- och innovationsproposition. Excellent forskning, internationalisering och innovation ...

  3. Forskningskvalitet och internationell konkurrenskraft

    Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen I denna rapport presenterar Vetenskapsrådet vår syn på vad som behövs för att stärka och utveckla det svenska forskningssystemet, så att det skapar bästa möjliga förutsättningar f...

Till toppen